Thông tin truyện Air Gear

Thể loại: Action,Comedy,Ecchi,Harem,Romance,Sci-fi,Shounen,Sports,Supernatural

Tác giả: Oh! Great

Nhóm dịch: Dark Team

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 608701      Người theo dõi: 55      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là " khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch ". Ikki là nhà lãnh đạo của thanh niên băng nhóm tên là "East Side Gunz". Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki tình cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các "mạnh thường quân" của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đã trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ còn tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Trecks.
 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Air Gear Chap 357 19/03/2017
Air Gear Chap 356 19/03/2017
Air Gear Chap 355 19/03/2017
Air Gear Chap 354 19/03/2017
Air Gear Chap 353 19/03/2017
Air Gear Chap 352 19/03/2017
Air Gear Chap 351 19/03/2017
Air Gear Chap 350 19/03/2017
Air Gear Chap 349 19/03/2017
Air Gear Chap 348 19/03/2017
Air Gear Chap 347 19/03/2017
Air Gear Chap 346 19/03/2017
Air Gear Chap 345 19/03/2017
Air Gear Chap 344 19/03/2017
Air Gear Chap 343 19/03/2017
Air Gear Chap 342 19/03/2017
Air Gear Chap 341 19/03/2017
Air Gear Chap 340 19/03/2017
Air Gear Chap 339 19/03/2017
Air Gear Chap 338 19/03/2017
Air Gear Chap 337 19/03/2017
Air Gear Chap 336 19/03/2017
Air Gear Chap 335 19/03/2017
Air Gear Chap 334 19/03/2017
Air Gear Chap 333 19/03/2017
Air Gear Chap 332 19/03/2017
Air Gear Chap 331 19/03/2017
Air Gear Chap 330 19/03/2017
Air Gear Chap 329 19/03/2017
Air Gear Chap 328 19/03/2017
Air Gear Chap 327 19/03/2017
Air Gear Chap 326 19/03/2017
Air Gear Chap 325 19/03/2017
Air Gear Chap 324 19/03/2017
Air Gear Chap 323 19/03/2017
Air Gear Chap 322 19/03/2017
Air Gear Chap 321 19/03/2017
Air Gear Chap 320 19/03/2017
Air Gear Chap 319 19/03/2017
Air Gear Chap 318 19/03/2017
Air Gear Chap 317 19/03/2017
Air Gear Chap 316 19/03/2017
Air Gear Chap 315 19/03/2017
Air Gear Chap 314 19/03/2017
Air Gear Chap 313 19/03/2017
Air Gear Chap 312 19/03/2017
Air Gear Chap 311 19/03/2017
Air Gear Chap 310 19/03/2017
Air Gear Chap 309 19/03/2017
Air Gear Chap 308 19/03/2017
Air Gear Chap 307 19/03/2017
Air Gear Chap 306 19/03/2017
Air Gear Chap 305 19/03/2017
Air Gear Chap 304 19/03/2017
Air Gear Chap 303 19/03/2017
Air Gear Chap 302 19/03/2017
Air Gear Chap 301 19/03/2017
Air Gear Chap 300 19/03/2017
Air Gear Chap 299 19/03/2017
Air Gear Chap 298 19/03/2017
Air Gear Chap 297 19/03/2017
Air Gear Chap 296 19/03/2017
Air Gear Chap 295 19/03/2017
Air Gear Chap 294 19/03/2017
Air Gear Chap 293 19/03/2017
Air Gear Chap 292 19/03/2017
Air Gear Chap 291 19/03/2017
Air Gear Chap 290 19/03/2017
Air Gear Chap 289 19/03/2017
Air Gear Chap 288 19/03/2017
Air Gear Chap 287 19/03/2017
Air Gear Chap 286 19/03/2017
Air Gear Chap 285 19/03/2017
Air Gear Chap 284 19/03/2017
Air Gear Chap 283 19/03/2017
Air Gear Chap 282 19/03/2017
Air Gear Chap 281 19/03/2017
Air Gear Chap 280 19/03/2017
Air Gear Chap 279 19/03/2017
Air Gear Chap 278 19/03/2017
Air Gear Chap 277 19/03/2017
Air Gear Chap 276 19/03/2017
Air Gear Chap 275 19/03/2017
Air Gear Chap 274 19/03/2017
Air Gear Chap 273 19/03/2017
Air Gear Chap 272 19/03/2017
Air Gear Chap 271 19/03/2017
Air Gear Chap 270 19/03/2017
Air Gear Chap 269 19/03/2017
Air Gear Chap 268 19/03/2017
Air Gear Chap 267 19/03/2017
Air Gear Chap 266 19/03/2017
Air Gear Chap 265 19/03/2017
Air Gear Chap 264 19/03/2017
Air Gear Chap 263 19/03/2017
Air Gear Chap 262 19/03/2017
Air Gear Chap 261 19/03/2017
Air Gear Chap 260 19/03/2017
Air Gear Chap 259 19/03/2017
Air Gear Chap 258 19/03/2017
Air Gear Chap 257 19/03/2017
Air Gear Chap 256 19/03/2017
Air Gear Chap 255 19/03/2017
Air Gear Chap 254 19/03/2017
Air Gear Chap 253 19/03/2017
Air Gear Chap 252 19/03/2017
Air Gear Chap 251 19/03/2017
Air Gear Chap 250 19/03/2017
Air Gear Chap 249 19/03/2017
Air Gear Chap 248 19/03/2017
Air Gear Chap 247 19/03/2017
Air Gear Chap 246 19/03/2017
Air Gear Chap 245 19/03/2017
Air Gear Chap 244 19/03/2017
Air Gear Chap 243 19/03/2017
Air Gear Chap 242 19/03/2017
Air Gear Chap 241 19/03/2017
Air Gear Chap 240 19/03/2017
Air Gear Chap 239 19/03/2017
Air Gear Chap 238 19/03/2017
Air Gear Chap 237 19/03/2017
Air Gear Chap 236 19/03/2017
Air Gear Chap 235 19/03/2017
Air Gear Chap 234 19/03/2017
Air Gear Chap 233 19/03/2017
Air Gear Chap 232 19/03/2017
Air Gear Chap 231 19/03/2017
Air Gear Chap 230 19/03/2017
Air Gear Chap 229 19/03/2017
Air Gear Chap 228 19/03/2017
Air Gear Chap 227 19/03/2017
Air Gear Chap 226 19/03/2017
Air Gear Chap 225 19/03/2017
Air Gear Chap 224 19/03/2017
Air Gear Chap 223 19/03/2017
Air Gear Chap 222 19/03/2017
Air Gear Chap 221 19/03/2017
Air Gear Chap 220 19/03/2017
Air Gear Chap 219 19/03/2017
Air Gear Chap 218 19/03/2017
Air Gear Chap 217 19/03/2017
Air Gear Chap 216 19/03/2017
Air Gear Chap 215 19/03/2017
Air Gear Chap 214 19/03/2017
Air Gear Chap 213 19/03/2017
Air Gear Chap 212 19/03/2017
Air Gear Chap 211 19/03/2017
Air Gear Chap 210 19/03/2017
Air Gear Chap 209 19/03/2017
Air Gear Chap 208 19/03/2017
Air Gear Chap 207 19/03/2017
Air Gear Chap 206 19/03/2017
Air Gear Chap 205 19/03/2017
Air Gear Chap 204 19/03/2017
Air Gear Chap 203 19/03/2017
Air Gear Chap 202 19/03/2017
Air Gear Chap 201 19/03/2017
Air Gear Chap 200 19/03/2017
Air Gear Chap 199 19/03/2017
Air Gear Chap 198 19/03/2017
Air Gear Chap 197 19/03/2017
Air Gear Chap 196 19/03/2017
Air Gear Chap 195 19/03/2017
Air Gear Chap 194 19/03/2017
Air Gear Chap 193 19/03/2017
Air Gear Chap 192 19/03/2017
Air Gear Chap 191 19/03/2017
Air Gear Chap 190 19/03/2017
Air Gear Chap 189 19/03/2017
Air Gear Chap 188 19/03/2017
Air Gear Chap 187 19/03/2017
Air Gear Chap 186 19/03/2017
Air Gear Chap 185 19/03/2017
Air Gear Chap 184 19/03/2017
Air Gear Chap 183 19/03/2017
Air Gear Chap 182 19/03/2017
Air Gear Chap 181 19/03/2017
Air Gear Chap 180 19/03/2017
Air Gear Chap 179 19/03/2017
Air Gear Chap 178 19/03/2017
Air Gear Chap 177 19/03/2017
Air Gear Chap 176 19/03/2017
Air Gear Chap 175 19/03/2017
Air Gear Chap 174 19/03/2017
Air Gear Chap 173 19/03/2017
Air Gear Chap 172 19/03/2017
Air Gear Chap 171 19/03/2017
Air Gear Chap 170 19/03/2017
Air Gear Chap 169 19/03/2017
Air Gear Chap 168 19/03/2017
Air Gear Chap 167 19/03/2017
Air Gear Chap 166 19/03/2017
Air Gear Chap 165 19/03/2017
Air Gear Chap 164 19/03/2017
Air Gear Chap 163 19/03/2017
Air Gear Chap 162 19/03/2017
Air Gear Chap 161 19/03/2017
Air Gear Chap 160 19/03/2017
Air Gear Chap 159 19/03/2017
Air Gear Chap 158 19/03/2017
Air Gear Chap 157 19/03/2017
Air Gear Chap 156 19/03/2017
Air Gear Chap 155 19/03/2017
Air Gear Chap 154 19/03/2017
Air Gear Chap 153 19/03/2017
Air Gear Chap 152 19/03/2017
Air Gear Chap 151 19/03/2017
Air Gear Chap 150 19/03/2017
Air Gear Chap 149 19/03/2017
Air Gear Chap 148 19/03/2017
Air Gear Chap 147 19/03/2017
Air Gear Chap 146 19/03/2017
Air Gear Chap 145 19/03/2017
Air Gear Chap 144 19/03/2017
Air Gear Chap 143 19/03/2017
Air Gear Chap 142 19/03/2017
Air Gear Chap 141 19/03/2017
Air Gear Chap 140 19/03/2017
Air Gear Chap 139 19/03/2017
Air Gear Chap 138 19/03/2017
Air Gear Chap 137 19/03/2017
Air Gear Chap 136 19/03/2017
Air Gear Chap 135 19/03/2017
Air Gear Chap 134 19/03/2017
Air Gear Chap 133 19/03/2017
Air Gear Chap 132 19/03/2017
Air Gear Chap 131 19/03/2017
Air Gear Chap 130 19/03/2017
Air Gear Chap 129 19/03/2017
Air Gear Chap 128 19/03/2017
Air Gear Chap 127 19/03/2017
Air Gear Chap 126 19/03/2017
Air Gear Chap 125 19/03/2017
Air Gear Chap 124 19/03/2017
Air Gear Chap 123 19/03/2017
Air Gear Chap 122 19/03/2017
Air Gear Chap 121 19/03/2017
Air Gear Chap 120 19/03/2017
Air Gear Chap 119 19/03/2017
Air Gear Chap 118 19/03/2017
Air Gear Chap 117 19/03/2017
Air Gear Chap 116 19/03/2017
Air Gear Chap 115 19/03/2017
Air Gear Chap 114 19/03/2017
Air Gear Chap 113 19/03/2017
Air Gear Chap 112 19/03/2017
Air Gear Chap 111 19/03/2017
Air Gear Chap 110 19/03/2017
Air Gear Chap 109 19/03/2017
Air Gear Chap 108 19/03/2017
Air Gear Chap 107 19/03/2017
Air Gear Chap 106 19/03/2017
Air Gear Chap 105 19/03/2017
Air Gear Chap 104 19/03/2017
Air Gear Chap 103 19/03/2017
Air Gear Chap 102 19/03/2017
Air Gear Chap 101 19/03/2017
Air Gear Chap 100 19/03/2017
Air Gear Chap 099 19/03/2017
Air Gear Chap 098 19/03/2017
Air Gear Chap 097 19/03/2017
Air Gear Chap 096 19/03/2017
Air Gear Chap 095 19/03/2017
Air Gear Chap 094 19/03/2017
Air Gear Chap 093 19/03/2017
Air Gear Chap 092 19/03/2017
Air Gear Chap 091 19/03/2017
Air Gear Chap 090 19/03/2017
Air Gear Chap 089 19/03/2017
Air Gear Chap 088 19/03/2017
Air Gear Chap 087 19/03/2017
Air Gear Chap 086 19/03/2017
Air Gear Chap 085 19/03/2017
Air Gear Chap 084 19/03/2017
Air Gear Chap 083 19/03/2017
Air Gear Chap 082 19/03/2017
Air Gear Chap 081 19/03/2017
Air Gear Chap 080 19/03/2017
Air Gear Chap 079 19/03/2017
Air Gear Chap 078 19/03/2017
Air Gear Chap 077 19/03/2017
Air Gear Chap 076 19/03/2017
Air Gear Chap 075 19/03/2017
Air Gear Chap 074 19/03/2017
Air Gear Chap 073 19/03/2017
Air Gear Chap 072 19/03/2017
Air Gear Chap 071 19/03/2017
Air Gear Chap 070 19/03/2017
Air Gear Chap 069 19/03/2017
Air Gear Chap 068 19/03/2017
Air Gear Chap 067 19/03/2017
Air Gear Chap 066 19/03/2017
Air Gear Chap 065 19/03/2017
Air Gear Chap 064 19/03/2017
Air Gear Chap 063 19/03/2017
Air Gear Chap 062 19/03/2017
Air Gear Chap 061 19/03/2017
Air Gear Chap 060 19/03/2017
Air Gear Chap 059 19/03/2017
Air Gear Chap 058 19/03/2017
Air Gear Chap 057 19/03/2017
Air Gear Chap 056 19/03/2017
Air Gear Chap 055 19/03/2017
Air Gear Chap 054 19/03/2017
Air Gear Chap 053 19/03/2017
Air Gear Chap 052 19/03/2017
Air Gear Chap 051 19/03/2017
Air Gear Chap 050 19/03/2017
Air Gear Chap 049 19/03/2017
Air Gear Chap 048 19/03/2017
Air Gear Chap 047 19/03/2017
Air Gear Chap 046 19/03/2017
Air Gear Chap 045 19/03/2017
Air Gear Chap 044 19/03/2017
Air Gear Chap 043 19/03/2017
Air Gear Chap 042 19/03/2017
Air Gear Chap 041 19/03/2017
Air Gear Chap 040 19/03/2017
Air Gear Chap 039 19/03/2017
Air Gear Chap 038 19/03/2017
Air Gear Chap 037 19/03/2017
Air Gear Chap 036 19/03/2017
Air Gear Chap 035 19/03/2017
Air Gear Chap 034 19/03/2017
Air Gear Chap 033 19/03/2017
Air Gear Chap 032 19/03/2017
Air Gear Chap 031 19/03/2017
Air Gear Chap 030 19/03/2017
Air Gear Chap 029 19/03/2017
Air Gear Chap 028 19/03/2017
Air Gear Chap 027 19/03/2017
Air Gear Chap 026 19/03/2017
Air Gear Chap 025 19/03/2017
Air Gear Chap 024 19/03/2017
Air Gear Chap 023 19/03/2017
Air Gear Chap 022 19/03/2017
Air Gear Chap 021 19/03/2017
Air Gear Chap 020 19/03/2017
Air Gear Chap 019 19/03/2017
Air Gear Chap 018 19/03/2017
Air Gear Chap 017 19/03/2017
Air Gear Chap 016 19/03/2017
Air Gear Chap 015 19/03/2017
Air Gear Chap 014 19/03/2017
Air Gear Chap 013 19/03/2017
Air Gear Chap 012 19/03/2017
Air Gear Chap 011 19/03/2017
Air Gear Chap 010 19/03/2017
Air Gear Chap 009 19/03/2017
Air Gear Chap 008 19/03/2017
Air Gear Chap 007 19/03/2017
Air Gear Chap 006 19/03/2017
Air Gear Chap 005 19/03/2017
Air Gear Chap 004 19/03/2017
Air Gear Chap 003 19/03/2017
Air Gear Chap 002 19/03/2017
Air Gear Chap 001 19/03/2017
Hình ảnh
Air Gear
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!