Thông tin truyện AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Thể loại: Adventure,Comic,Ecchi,Gender Bender,Harem,Romance,School Life,Shounen

Tác giả: Motoazabu Factory,Miyajima Reiji

Nhóm dịch: Reborn Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 221570      Người theo dõi: 43      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48. Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko - người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn. Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây...

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 151 25/06/2018
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 150 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 149 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 148 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 147 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 146 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 145 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 144 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 143 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 142 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 141 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 140 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 139 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 138 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 137 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 136 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 135 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 134 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 133 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 132 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 131 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 130 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 129 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 128 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 127 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 126 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 125 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 124 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 123 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 122 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 121 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 120 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 119 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 118 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 117 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 116 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 115 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 114 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 113 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 112 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 111 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 110 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 109 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 108 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 107 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 106 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 105 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 104 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 103 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 102 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 101 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 100 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 99 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 98 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 97 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 96 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 95 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 94 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 93 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 92 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 91 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 90 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 89 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 88 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 87 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 86 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 85 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 84 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 83 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 82 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 81 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 80 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 79 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 78 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 77 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 76 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 75 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 74 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 73 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 72 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 71 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 70 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 69 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 68 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 67 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 66 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 65 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 64 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 63 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 62 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 61 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 60 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 59 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 58.5 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 58 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 57 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 56 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 55 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 54 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 53 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 52 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 51 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 50.5 - Volum 6 Extra 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 50 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 49 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 48 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 47 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 46.5 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 46 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 45 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 44 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 43 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 42 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 41 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 40 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 39 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 38 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 37 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 36 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 35 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 34 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 33 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 32 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 31 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 30 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 29 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 28 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 27 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 26 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 25 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 24 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 23 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 22 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 21 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 20 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 19 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 18 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 17 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 16 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 15 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 14 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 13 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 12 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 11 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap10 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 9 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 8 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 7 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 6 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 5 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 4 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 3 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 2 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 1-c 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 1-b 27/12/2017
Akb49 - Renai Kinshi Jourei Chap 1-a 27/12/2017
Hình ảnh
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!