Thông tin truyện Akumetsu

Thể loại: Action,Adventure

Tác giả: YUGO Yuuki,Tabata Yoshiaki

Nhóm dịch: truyentranhnhanh,truyenhay24h,share2uvn

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 233419      Người theo dõi: 23      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng bởi sự tham lam và ấu trĩ của các quan chức chính phủ và chính trị gia. Và để vực dậy đất nước, Akumetsu quyết tiêu diệt hết các loài sâu mọt hại nước hại dân. Dùng cái ác để diệt cái ác, vậy Akumetsu là tốt hay xấu? Đúng hay Sai? Thiên thần cứu rỗi hay là ác quỷ bạo tàn ? Người hùng sẵn sàng vì nước quên thân hay là kẻ vĩ cuồng tự cho mình là cán cân công lý? Mỗi bạn đọc sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình.Like Fanpage của nhóm nha: https://www.facebook.com/phongbahoi

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Akumetsu Chap 162 End 15/10/2017
Akumetsu Chap 161 15/10/2017
Akumetsu Chap 160 15/10/2017
Akumetsu Chap 159 15/10/2017
Akumetsu Chap 158 15/10/2017
Akumetsu Chap 157 15/10/2017
Akumetsu Chap 156 15/10/2017
Akumetsu Chap 155 15/10/2017
Akumetsu Chap 154 15/10/2017
Akumetsu Chap 153 15/10/2017
Akumetsu Chap 152 15/10/2017
Akumetsu Chap 151 15/10/2017
Akumetsu Chap 150 15/10/2017
Akumetsu Chap 149 15/10/2017
Akumetsu Chap 148 15/10/2017
Akumetsu Chap 147 15/10/2017
Akumetsu Chap 146 15/10/2017
Akumetsu Chap 145 15/10/2017
Akumetsu Chap 144 15/10/2017
Akumetsu Chap 143 15/10/2017
Akumetsu Chap 142 15/10/2017
Akumetsu Chap 141 15/10/2017
Akumetsu Chap 140 15/10/2017
Akumetsu Chap 139 15/10/2017
Akumetsu Chap 138 15/10/2017
Akumetsu Chap 137 15/10/2017
Akumetsu Chap 136 15/10/2017
Akumetsu Chap 135 15/10/2017
Akumetsu Chap 134 15/10/2017
Akumetsu Chap 133 15/10/2017
Akumetsu Chap 132 15/10/2017
Akumetsu Chap 131 15/10/2017
Akumetsu Chap 130 15/10/2017
Akumetsu Chap 129 15/10/2017
Akumetsu Chap 128 15/10/2017
Akumetsu Chap 127 15/10/2017
Akumetsu Chap 126 15/10/2017
Akumetsu Chap 125 15/10/2017
Akumetsu Chap 124 15/10/2017
Akumetsu Chap 123 15/10/2017
Akumetsu Chap 122 15/10/2017
Akumetsu Chap 121 15/10/2017
Akumetsu Chap 120 15/10/2017
Akumetsu Chap 119 15/10/2017
Akumetsu Chap 118 15/10/2017
Akumetsu Chap 117 15/10/2017
Akumetsu Chap 116 15/10/2017
Akumetsu Chap 115 15/10/2017
Akumetsu Chap 114 15/10/2017
Akumetsu Chap 113 15/10/2017
Akumetsu Chap 112 15/10/2017
Akumetsu Chap 111 15/10/2017
Akumetsu Chap 110 15/10/2017
Akumetsu Chap 109 15/10/2017
Akumetsu Chap 108 15/10/2017
Akumetsu Chap 107 15/10/2017
Akumetsu Chap 106 15/10/2017
Akumetsu Chap 105 15/10/2017
Akumetsu Chap 104 15/10/2017
Akumetsu Chap 103 15/10/2017
Akumetsu Chap 102 15/10/2017
Akumetsu Chap 101 15/10/2017
Akumetsu Chap 100 15/10/2017
Akumetsu Chap 99 15/10/2017
Akumetsu Chap 98 15/10/2017
Akumetsu Chap 97 15/10/2017
Akumetsu Chap 96 15/10/2017
Akumetsu Chap 95 15/10/2017
Akumetsu Chap 94 15/10/2017
Akumetsu Chap 93 15/10/2017
Akumetsu Chap 92 15/10/2017
Akumetsu Chap 91 15/10/2017
Akumetsu Chap 90 15/10/2017
Akumetsu Chap 89 15/10/2017
Akumetsu Chap 88 15/10/2017
Akumetsu Chap 87 15/10/2017
Akumetsu Chap 86 15/10/2017
Akumetsu Chap 85 15/10/2017
Akumetsu Chap 84 15/10/2017
Akumetsu Chap 83 15/10/2017
Akumetsu Chap 82 15/10/2017
Akumetsu Chap 81 15/10/2017
Akumetsu Chap 80 15/10/2017
Akumetsu Chap 79 15/10/2017
Akumetsu Chap 78 15/10/2017
Akumetsu Chap 77 15/10/2017
Akumetsu Chap 76 15/10/2017
Akumetsu Chap 75 15/10/2017
Akumetsu Chap 74 15/10/2017
Akumetsu Chap 73 15/10/2017
Akumetsu Chap 72 15/10/2017
Akumetsu Chap 71 15/10/2017
Akumetsu Chap 70 15/10/2017
Akumetsu Chap 69 15/10/2017
Akumetsu Chap 68 15/10/2017
Akumetsu Chap 67 15/10/2017
Akumetsu Chap 66 15/10/2017
Akumetsu Chap 65 15/10/2017
Akumetsu Chap 64 15/10/2017
Akumetsu Chap 63 15/10/2017
Akumetsu Chap 62 15/10/2017
Akumetsu Chap 61 15/10/2017
Akumetsu Chap 60 15/10/2017
Akumetsu Chap 59 15/10/2017
Akumetsu Chap 58 15/10/2017
Akumetsu Chap 57 15/10/2017
Akumetsu Chap 56 15/10/2017
Akumetsu Chap 55 15/10/2017
Akumetsu Chap 54 15/10/2017
Akumetsu Chap 53 15/10/2017
Akumetsu Chap 52 15/10/2017
Akumetsu Chap 51 15/10/2017
Akumetsu Chap 50 15/10/2017
Akumetsu Chap 49 15/10/2017
Akumetsu Chap 48 15/10/2017
Akumetsu Chap 47 15/10/2017
Akumetsu Chap 46 15/10/2017
Akumetsu Chap 45 15/10/2017
Akumetsu Chap 44 15/10/2017
Akumetsu Chap 43 15/10/2017
Akumetsu Chap 42 15/10/2017
Akumetsu Chap 41 15/10/2017
Akumetsu Chap 40 15/10/2017
Akumetsu Chap 39 15/10/2017
Akumetsu Chap 38 15/10/2017
Akumetsu Chap 37 15/10/2017
Akumetsu Chap 36 15/10/2017
Akumetsu Chap 35 15/10/2017
Akumetsu Chap 34 15/10/2017
Akumetsu Chap 33 15/10/2017
Akumetsu Chap 32 15/10/2017
Akumetsu Chap 31 15/10/2017
Akumetsu Chap 30 15/10/2017
Akumetsu Chap 29 15/10/2017
Akumetsu Chap 28 15/10/2017
Akumetsu Chap 27 15/10/2017
Akumetsu Chap 26 15/10/2017
Akumetsu Chap 25 15/10/2017
Akumetsu Chap 24 15/10/2017
Akumetsu Chap 23 15/10/2017
Akumetsu Chap 22 15/10/2017
Akumetsu Chap 21 15/10/2017
Akumetsu Chap 20 15/10/2017
Akumetsu Chap 19 15/10/2017
Akumetsu Chap 18 15/10/2017
Akumetsu Chap 17 15/10/2017
Akumetsu Chap 16 15/10/2017
Akumetsu Chap 15 15/10/2017
Akumetsu Chap 14 15/10/2017
Akumetsu Chap 13 15/10/2017
Akumetsu Chap 12 15/10/2017
Akumetsu Chap 11 15/10/2017
Akumetsu Chap 10 15/10/2017
Akumetsu Chap 9 15/10/2017
Akumetsu Chap 8 15/10/2017
Akumetsu Chap 7 15/10/2017
Akumetsu Chap 6 15/10/2017
Akumetsu Chap 5 15/10/2017
Akumetsu Chap 4 15/10/2017
Akumetsu Chap 3 15/10/2017
Akumetsu Chap 2 15/10/2017
Akumetsu Chap 1 15/10/2017
Hình ảnh
Akumetsu
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!