Thông tin truyện Alive - The Final Evolution

Thể loại: Action,Adventure,Drama,Romance,Sci-fi,Shounen,Supernatural,Tragedy

Tác giả: Kawashima Tadashi,Adachi Toka

Nhóm dịch: BlogTruyen

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 170673      Người theo dõi: 27      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Một loại virus ngoài hành tinh tràn vào địa cầu. Khi nó thâm nhập vào người nào, người đó sẽ tự tìm đến cái chết trong trạng thái rất hạnh phúc. Virus đã gây ra hàng loạt vụ tự sát khắp thế giới và đã có 1 tuần lễ tự sát kinh hoàng xảy ra. Tuy nhiên, với những ai không đi theo tiếng gọi đó, người đó sẽ tiếp tục sống và mang trong mình một năng lực kì lạ. Họ là “Comrade”.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Alive - The Final Evolution Chap 82 End 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 81 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 80 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 79 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 78 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 77 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 76 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 75 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 74 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 73 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 72 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 71 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 70 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 69 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 68 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 67 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 66 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 65 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 64 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 63 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 62 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 61 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 60 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 59 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 58 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 57 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 56 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 55 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 54 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 53 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 52 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 51 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 50 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 49 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 48 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 47 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 46 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 45 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 44 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 43 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 42 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 41 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 40 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 39 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 38 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 37 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 36 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 35.5 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 35 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 34 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 33 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 32 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 31 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 30 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 29 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 28 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 27 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 26 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 25 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 24 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 23 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 22 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 21 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 20 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 19 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 18 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 17 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 16 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 15 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 14 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 13 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 12 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 11 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 10 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 09 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 08 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 07 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 06 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 05 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 04 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 03 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 02 16/01/2017
Alive - The Final Evolution Chap 01 16/01/2017
Hình ảnh
Alive - The Final Evolution
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!