Thông tin truyện Ana Satsujin

Tên khác: 

Peephole

Thể loại: Horror,Mature,Romance,Seinen

Tác giả: Rahson

Nhóm dịch: NKSTT

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 417340      Người theo dõi: 40      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Một anh chàng rớt đại học 2 năm liên tiếp, vàsống NEET được gần một năm. Nhưng rồi khi cảm thấy cuộc sống không còn gì đánh sống nữa. Anh ấy quyết định tìm đến cái chết. Nhưng vào cái đêm định mệnh đó, anh ta đã tìm ra tia sáng của hy vọng. Liệu đấy có thật sự là "tia sáng hy vong?"

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Ana Satsujin Chap 133 End 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 132 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 131 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 130 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 129 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 128 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 127 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 126 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 125 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 124 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 123 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 122 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 121 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 120 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 119 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 118 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 117 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 116 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 115 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 114 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 113 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 112 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 111 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 110 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 109 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 108 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 107 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 106 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 105 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 104 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 103 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 102 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 101 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 100 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 99 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 98 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 97 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 96 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 95 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 94 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 93 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 92 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 91 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 90 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 89 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 88 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 87 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 86 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 85 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 84 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 83 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 82 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 81 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 80 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 79 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 78 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 77 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 76 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 75 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 74 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 73 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 72 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 71 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 70 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 69 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 68 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 67 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 66 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 65 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 64 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 63 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 62 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 61 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 60 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 59 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 58 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 57 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 56 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 55 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 54 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 53 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 52 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 51 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 50 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 49 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 48 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 47 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 46 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 45 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 44 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 43 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 42 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 41 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 40 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 39 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 38 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 37 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 36 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 35 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 34 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 33 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 32 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 31 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 30 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 29 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 28 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 27 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 26 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 25 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 24 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 23 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 22 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 21 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 20 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 19 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 18 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 17 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 16 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 15 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 14 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 13 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 12 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 11 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 10 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 9 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 8 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 7 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 6 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 5 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 4 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 3 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 2 04/08/2017
Ana Satsujin Chap 1 04/08/2017
Hình ảnh
Ana Satsujin
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!