Thông tin truyện Apocalypse No Toride

Thể loại: Action,Horror,Psychological,Shounen,Tragedy

Tác giả: Kuraishi Yuu

Nhóm dịch: Deathplace Team

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 67775      Người theo dõi: 10      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

What can you do when you get mistaken for murder? Nothing. You go to prison. Lucky for you, your inmates are some of the biggest cutthroats in jail. Seriously, you are lucky. Expecially when zombies attack. Thể loại đánh zombie siêu kinh điển đậm chất Deathplace! Đảm bảo truyện này không hay ko gay cấn không ăn tiền! Cố gắng bám sát bản Eng luôn! Na ná High School of Dead nhưng mà ko có Ecchi!mấy thým ủng hộ nhiệt tình cái coi nào!.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Apocalypse No Toride Chap 46 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 45 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 44 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 43 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 42 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 41 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 40 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 39 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 38 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 37 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 36 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 35 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 34 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 33 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 32 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 31 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 30 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 29 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 28 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 27 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 26 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 25 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 24 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 23 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 22 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 21 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 20 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 19 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 18 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 17 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 16 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 15 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 14 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 13 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 12 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 11 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 10 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 9 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 8 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 7 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 6 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 5 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 4 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 3 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 2-b 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 2-a 29/09/2017
Apocalypse No Toride Chap 1 29/09/2017
Hình ảnh
Apocalypse No Toride
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!