Thông tin truyện Bác Sĩ Ma Giới

Tên khác: 

Bác sĩ ma giới; Youkai Doctor; Doctor of Ghost; Yêu Quái Y Sinh

Thể loại: Action,Comedy,Romance,School Life,Shounen,Supernatural,Truyện scan

Tác giả: Satou Yuuki

Nhóm dịch: BlogTruyen

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 57940      Người theo dõi: 15      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Truyện kể về anh chàng kuro mắt cận, bị cả trường xa lánh vì cho ràng hắn là tên dê xồm, quái dị vì hay đọc một quyển sách trống trơn, hay lầm bầm nói một mình, hay nhảy nhót như đang di bắt một thứ gì đó mà ko ai thấy .... 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Bác Sĩ Ma Giới Chap 100end 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 99b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 99a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 98b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 98a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 97b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 97a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 96b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 96a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 95b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 95a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 94b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 94a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 93b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 93a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 92b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 92a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 91c 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 91b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 91a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 90b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 90a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 89b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 89a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 88b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 88a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 87d 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 87c 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 87b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 87a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 86b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 86a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 85b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 85a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 84b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 84a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 83b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 83a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 82b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 82a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 81b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 81a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 80b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 80a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 79b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 79a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 78b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 78a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 77b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 77a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 76b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 76a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 75b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 75a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 74b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 74a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 73b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 73a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 72b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 72a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 71c 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 71b 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 71a 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 70 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 69 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 68 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 67 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 66 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 65 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 64 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 63 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 62 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 61 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 60 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 59 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 58 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 57 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 56 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 55 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 54 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 53 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 52 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 51 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 50 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 49 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 48 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 47 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 46 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 45 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 44 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 43 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 42 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 41 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 40 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 39 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 38 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 37 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 36 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 35 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 34 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 33 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 32 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 31 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 30 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 29 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 28 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 27 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 26 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 25 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 24 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 23 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 22 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 21 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 20 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 19 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 18 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 17 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 16 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 15 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 14 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 13 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 12 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 11 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 10 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 9 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 8 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 7 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 6 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 5 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 4 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 3 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 2 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 1 05/12/2017
Bác Sĩ Ma Giới Chap 0 05/12/2017
Hình ảnh
Bác Sĩ Ma Giới
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!