Thông tin truyện Boku Girl

Tên khác: 

¿Im a Girl?

Thể loại: Comedy,Ecchi,Gender Bender,Seinen

Tác giả: Sugito Akira

Nhóm dịch: Devil Slayer Team,Yami blog

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 110937      Người theo dõi: 68      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Truyện kể về một chàng thanh niên "cao to, lực lưỡng" bị thánh Loki troll biến thành đứa con gái.
 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Boku Girl Chap 88 30/03/2018
Boku Girl Chap 87 26/02/2018
Boku Girl Chap 86 09/02/2018
Boku Girl Chap 85 24/12/2017
Boku Girl Chap 84 25/10/2017
Boku Girl Chap 83 19/10/2017
Boku Girl Chap 82 19/10/2017
Boku Girl Chap 81 24/09/2017
Boku Girl Chap 80 24/09/2017
Boku Girl Chap 79 24/09/2017
Boku Girl Chap 78 13/07/2017
Boku Girl Chap 77 13/07/2017
Boku Girl Chap 76 13/07/2017
Boku Girl Chap 75 13/07/2017
Boku Girl Chap 74 18/05/2017
Boku Girl Chap 73 16/05/2017
Boku Girl (dst Team} Chap 72 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 71 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 70 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 69 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 68 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 67 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 66 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 65 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 64 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 63 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 62 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 61 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 60 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 59 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 58 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 57 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 56 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 55 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 54 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 53 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 52 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 51 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 50 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 49 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 48 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 47 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 46 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 45 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 44 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 43 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 42 01/01/1970
Boku Girl (dst Team} Chap 41 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 40 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 39 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 38 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 37 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 36 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 35 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 34 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 33 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 32 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 31 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 30 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 29 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 28 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 27 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 26 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 25 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 24 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 23 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 22 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 21 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 20 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 19 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 18 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 17 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 16 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 15 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 14 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 13 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 12 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 11 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 10 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 9 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 8 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 7 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 6 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 5 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 4 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 3 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 2 17/05/2015
Boku Girl (dst Team} Chap 1 17/05/2015
Hình ảnh
Boku Girl
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!