Thông tin truyện FreeZing

Thể loại: Action,Adventure,Harem,Romance,School Life,Seinen,Supernatural

Tác giả: Im Dal Young,Kim Kwang Hyun

Nhóm dịch: Tổng hợp

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 438212      Người theo dõi: 80      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

"Dị Thứ Nguyên Thể" bắt đầu gây chiến tranh với loài người. Để chống lại nỗi hiểm họa này, học viện Genetics được thành lập để huấn luyện chiến binh có thể sử dụng vũ khí và giáp chiến đặc biệt. Kazuya Aoi quyết định nhập học trường vì lời hứa với chị gái cậu, một chiến binh đã hi sinh trong trận chiến. Ở đây cậu gặp Satellizer El Bridgette, biệt danh "Nữ Hoàng Nghiêm Cấm Tiếp Cận" vì tính tình cách ly lập dị và cũng vì là học sinh cấp cao học viện, có thành tích bất bại trong giả lập thực chiến... cho tới khi gặp được Aoi.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Freezing Chap 221 28/11/2018
Freezing Chap 220 31/10/2018
Freezing Chap 219 02/10/2018
Freezing Chap 218 01/10/2018
Freezing Chap 217 23/06/2018
Freezing Chap 216 28/04/2018
Freezing Chap 215 15/04/2018
Freezing Chap 214 21/01/2018
Freezing Chap 213 31/12/2017
Freezing Chap 212 04/11/2017
Freezing Chap 211 07/10/2017
Freezing Chap 210 30/09/2017
Freezing Chap 209 16/05/2017
Freezing Chap 208 21/03/2017
Freezing Chap 207 18/03/2017
Freezing Chap 206 07/03/2017
Freezing Chap 205 05/03/2017
Freezing Chap 204 02/03/2017
Freezing Chap 203 28/02/2017
Freezing Chap 202 27/02/2017
Freezing Chap 201 24/02/2017
Freezing Chap 200 23/02/2017
Freezing Chap 199 21/02/2017
Freezing Chap 198 20/02/2017
Freezing Chap 197 20/02/2017
Freezing Chap 196 16/02/2017
Freezing Chap 195 08/08/2016
Freezing Chap 194 03/08/2016
Freezing Chap 193 27/06/2016
Freezing Chap 192 26/06/2016
Freezing Chap 191 26/06/2016
Freezing Chap 190 22/06/2016
Freezing Chap 189 22/06/2016
Freezing Chap 188 14/05/2016
Freezing Chap 187 30/04/2016
Freezing Chap 186 24/04/2016
Freezing Chap 185 29/03/2016
Freezing Chap 184 13/12/2015
Freezing Chap 183 13/12/2015
Freezing Chap 182 13/12/2015
Freezing Chap 181 20/11/2015
Freezing Chap 180 13/11/2015
Freezing Chap 179 13/11/2015
Freezing Chap 178 24/08/2015
Freezing Chap 177 28/07/2015
Freezing Chap 176 28/07/2015
Freezing Chap 175 26/05/2015
Freezing Chap 174 10/05/2015
Freezing Chap 173 10/05/2015
Freezing Chap 172 10/05/2015
Freezing Chap 171 10/05/2015
Freezing Chap 170 10/05/2015
Freezing Chap 169 10/05/2015
Freezing Chap 168 10/05/2015
Freezing Chap 167 10/05/2015
Freezing Chap 166 10/05/2015
Freezing Chap 165 10/05/2015
Freezing Chap 164 10/05/2015
Freezing Chap 163 10/05/2015
Freezing Chap 162 10/05/2015
Freezing Chap 161 10/05/2015
Freezing Chap 160 10/05/2015
Freezing Chap 159 10/05/2015
Freezing Chap 158 10/05/2015
Freezing Chap 157 10/05/2015
Freezing Chap 156 10/05/2015
Freezing Chap 155 10/05/2015
Freezing Chap 154 10/05/2015
Freezing Chap 153 10/05/2015
Freezing Chap 152 10/05/2015
Freezing Chap 151 10/05/2015
Freezing Chap 150 10/05/2015
Freezing Chap 149 10/05/2015
Freezing Chap 148 10/05/2015
Freezing Chap 147 10/05/2015
Freezing Chap 146 10/05/2015
Freezing Chap 145 10/05/2015
Freezing Chap 144 10/05/2015
Freezing Chap 143 10/05/2015
Freezing Chap 142 10/05/2015
Freezing Chap 141 10/05/2015
Freezing Chap 140 10/05/2015
Freezing Chap 139 10/05/2015
Freezing Chap 138 10/05/2015
Freezing Chap 137 10/05/2015
Freezing Chap 136 10/05/2015
Freezing Chap 135 10/05/2015
Freezing Chap 134 10/05/2015
Freezing Chap 133 10/05/2015
Freezing Chap 132 10/05/2015
Freezing Chap 131 10/05/2015
Freezing Chap 130 10/05/2015
Freezing Chap 129 10/05/2015
Freezing Chap 128 10/05/2015
Freezing Chap 127 10/05/2015
Freezing Chap 126 10/05/2015
Freezing Chap 125 10/05/2015
Freezing Chap 124 10/05/2015
Freezing Chap 123 10/05/2015
Freezing Chap 122 10/05/2015
Freezing Chap 121 10/05/2015
Freezing Chap 120 10/05/2015
Freezing Chap 119 10/05/2015
Freezing Chap 118 10/05/2015
Freezing Chap 117 10/05/2015
Freezing Chap 116 10/05/2015
Freezing Chap 115 10/05/2015
Freezing Chap 114 10/05/2015
Freezing Chap 113.5 08/08/2016
Freezing Chap 113 10/05/2015
Freezing Chap 112 10/05/2015
Freezing Chap 111 10/05/2015
Freezing Chap 110 10/05/2015
Freezing Chap 109 10/05/2015
Freezing Chap 108 10/05/2015
Freezing Chap 107 10/05/2015
Freezing Chap 106 10/05/2015
Freezing Chap 105 10/05/2015
Freezing Chap 104 10/05/2015
Freezing Chap 103 10/05/2015
Freezing Chap 102 10/05/2015
Freezing Chap 101 10/05/2015
Freezing Chap 100 10/05/2015
Freezing Chap 99 10/05/2015
Freezing Chap 98 10/05/2015
Freezing Chap 97 10/05/2015
Freezing Chap 96 10/05/2015
Freezing Chap 95 10/05/2015
Freezing Chap 94 10/05/2015
Freezing Chap 93 10/05/2015
Freezing Chap 92 10/05/2015
Freezing Chap 91 10/05/2015
Freezing Chap 90 10/05/2015
Freezing Chap 89 10/05/2015
Freezing Chap 88 10/05/2015
Freezing Chap 87 10/05/2015
Freezing Chap 86 10/05/2015
Freezing Chap 85 10/05/2015
Freezing Chap 84 10/05/2015
Freezing Chap 83 10/05/2015
Freezing Chap 82 10/05/2015
Freezing Chap 81 10/05/2015
Freezing Chap 80 10/05/2015
Freezing Chap 79 10/05/2015
Freezing Chap 78 10/05/2015
Freezing Chap 77 10/05/2015
Freezing Chap 76 10/05/2015
Freezing Chap 75 10/05/2015
Freezing Chap 74 10/05/2015
Freezing Chap 73 10/05/2015
Freezing Chap 72 10/05/2015
Freezing Chap 71 10/05/2015
Freezing Chap 70 10/05/2015
Freezing Chap 69 10/05/2015
Freezing Chap 68 10/05/2015
Freezing Chap 67 10/05/2015
Freezing Chap 66 10/05/2015
Freezing Chap 65.5 10/05/2015
Freezing Chap 65 10/05/2015
Freezing Chap 64 10/05/2015
Freezing Chap 63 10/05/2015
Freezing Chap 62 10/05/2015
Freezing Chap 61 10/05/2015
Freezing Chap 60 10/05/2015
Freezing Chap 59 10/05/2015
Freezing Chap 58 10/05/2015
Freezing Chap 57 10/05/2015
Freezing Chap 56 10/05/2015
Freezing Chap 55 10/05/2015
Freezing Chap 54 10/05/2015
Freezing Chap 53 10/05/2015
Freezing Chap 52 10/05/2015
Freezing Chap 51 10/05/2015
Freezing Chap 50 10/05/2015
Freezing Chap 49 10/05/2015
Freezing Chap 48 10/05/2015
Freezing Chap 47 10/05/2015
Freezing Chap 46 10/05/2015
Freezing Chap 45 10/05/2015
Freezing Chap 44 10/05/2015
Freezing Chap 43 10/05/2015
Freezing Chap 42 10/05/2015
Freezing Chap 41 10/05/2015
Freezing Chap 40 10/05/2015
Freezing Chap 39 10/05/2015
Freezing Chap 38 10/05/2015
Freezing Chap 37 10/05/2015
Freezing Chap 36 10/05/2015
Freezing Chap 35 10/05/2015
Freezing Chap 34 10/05/2015
Freezing Chap 33 10/05/2015
Freezing Chap 32 10/05/2015
Freezing Chap 31 10/05/2015
Freezing Chap 30 10/05/2015
Freezing Chap 29 10/05/2015
Freezing Chap 28 10/05/2015
Freezing Chap 27 10/05/2015
Freezing Chap 26 10/05/2015
Freezing Chap 25 10/05/2015
Freezing Chap 24 10/05/2015
Freezing Chap 23 10/05/2015
Freezing Chap 22 10/05/2015
Freezing Chap 21 10/05/2015
Freezing Chap 20 10/05/2015
Freezing Chap 19 10/05/2015
Freezing Chap 18 10/05/2015
Freezing Chap 17 10/05/2015
Freezing Chap 16 10/05/2015
Freezing Chap 15 10/05/2015
Freezing Chap 14 10/05/2015
Freezing Chap 13 10/05/2015
Freezing Chap 12 10/05/2015
Freezing Chap 11 10/05/2015
Freezing Chap 10 10/05/2015
Freezing Chap 9 10/05/2015
Freezing Chap 8 10/05/2015
Freezing Chap 7 10/05/2015
Freezing Chap 6 10/05/2015
Freezing Chap 5 10/05/2015
Freezing Chap 4 10/05/2015
Freezing Chap 3 10/05/2015
Freezing Chap 2 10/05/2015
Freezing Chap 1 10/05/2015
Hình ảnh
FreeZing
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!