Thông tin truyện FullMetal Alchemist

Tên khác: 

Giả kim thuật

Thể loại: Action,Anime,Comedy,Drama,Fantasy,Psychological,Sci-fi,Shounen

Tác giả: Arakawa Hiromu

Nhóm dịch: FMA FC,Billy the Kid,truyentranhtuan

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 52849      Người theo dõi: 13      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Hai anh em Edward và Alphonse Elric mất đi người mẹ của mình sau một cơn bạo bệnh. Với mong muốn hồi sinh mẹ mình, hai anh em đã phạm vào điều cấm kị của Thuật Giả Kim - Chuyển Hóa Người và đã phải trả giá đắt. Edward mất đi chân trái và người em, Alphonse, mất toàn bộ thân thể. Ed đánh đổi thêm cánh tay phải của mình để lấy lại linh hồn của em trai và áp nó vào một bộ giáp. Bằng sự giúp đỡ của Winry và bà Pinako Rockbell, Ed được lắp tay chân giả - automail để tiếp tục hành trình đi tìm viên đá Triết Gia huyền thoại nhằm lấy lại thân thể cho em trai và hồi phục cơ thể. Cậu gia nhập quân đội và trở thành Giả Kim Thuật Sĩ Quốc Gia. Nhưng câu chuyện mới chỉ bắt đầu từ đây, những bí mật gì đằng sau tất cả? Quanh viên đá Triết Gia và bản thân đất nước Amestris?

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Fullmetal Alchemist Ngoại Truyện: Thêm Một Cái Kết Cho Cuộc Hành Trình 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 108 Part 2 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 108 Part 1 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 107 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 106 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 105 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 104 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 103 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 102 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 101 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 100 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 99 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 98 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 97 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 96 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 95 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 94 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 93 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 92 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 91 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 90 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 89 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 88 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 87 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 86 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 85 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 84 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 83 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 82 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 81 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 80 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 79 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 78 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 77 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 76 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 75 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 74 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 73 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 72 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 71 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 70 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 69 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 68 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 67 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 66 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 65 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 64 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 63 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 62 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 61 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 60 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 59 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 58 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 57 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 56 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 55 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 54 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 53 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 52 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 51 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 50 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 49 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 48 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 47 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 46 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 45 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 44 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 43 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 42 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 41 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 40 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 39 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 38 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 37 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 36 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 35 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 34 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 33 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 32 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 31 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 30 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 29.1 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 29 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 28 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 27 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 26 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 25 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 24 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 23 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 22 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 21 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 20 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 19 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 18 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 17 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 16 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 15 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 14 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 13 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 12 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 11 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 10 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 9 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 8 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 7 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 6 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 5 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 4 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 3 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 2 06/08/2018
Fullmetal Alchemist Chapter 1 06/08/2018
Hình ảnh
FullMetal Alchemist
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!