Thông tin truyện Gantz Full Color

Tên khác: 

ガンツ

Thể loại: Action,Adventure,Comedy,Ecchi,Horror,Mystery,Romance,School Life,Shounen,Supernatural

Tác giả: Oku Hiroya

Nhóm dịch: GantzVN

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 251329      Người theo dõi: 12      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

 
remake Full color

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Gantz Full Color Ngoại Truyện (nishi) 15/07/2017
Gantz Full Color Chap 121: Kẻ Hai Mặt 02/07/2018
Gantz Full Color Chap 120: Sự Ganh Tỵ 07/06/2018
Gantz Full Color Chap 119: Lớp Học Lúc Nửa đêm 03/06/2018
Gantz Full Color Chap 118: Trái Tim Nhân Hậu 26/04/2018
Gantz Full Color Chap 117 03/03/2018
Gantz Full Color Chap 116 26/01/2018
Gantz Full Color Chap 115 11/01/2018
Gantz Full Color Chap 114 03/01/2018
Gantz Full Color Chap 113 [fix] 03/01/2018
Gantz Full Color Chap 113 18/12/2017
Gantz Full Color Chap 112 19/11/2017
Gantz Full Color Chap 111 11/11/2017
Gantz Full Color Chap 110 11/10/2017
Gantz Full Color Chap 109 04/10/2017
Gantz Full Color Chap 108 04/10/2017
Gantz Full Color Chap 107 03/10/2017
Gantz Full Color Chap 106 28/09/2017
Gantz Full Color Chap 105 21/09/2017
Gantz Full Color Chap 104 18/09/2017
Gantz Full Color Chap 103 16/09/2017
Gantz Full Color Chap 102 14/09/2017
Gantz Full Color Chap 101 10/07/2017
Gantz Full Color Chap 100 30/06/2017
Gantz Full Color Chap 99 26/06/2017
Gantz Full Color Chap 98 25/06/2017
Gantz Full Color Chap 97 23/05/2017
Gantz Full Color Chap 96 23/05/2017
Gantz Full Color Chap 95 23/05/2017
Gantz Full Color Chap 94 16/05/2017
Gantz Full Color Chap 93 16/05/2017
Gantz Full Color Chap 92 16/05/2017
Gantz Full Color Chap 91 16/05/2017
Gantz Full Color Chap 90 11/05/2017
Gantz Full Color Chap 89 11/05/2017
Gantz Full Color Chap 88 11/05/2017
Gantz Full Color Chap 87 11/05/2017
Gantz Full Color Chap 86 11/05/2017
Gantz Full Color Chap 85 06/05/2017
Gantz Full Color Chap 84 06/05/2017
Gantz Full Color Chap 83 06/05/2017
Gantz Full Color Chap 82 06/05/2017
Gantz Full Color Chap 81 06/05/2017
Gantz Full Color Chap 80 30/04/2017
Gantz Full Color Chap 79 30/04/2017
Gantz Full Color Chap 78 30/04/2017
Gantz Full Color Chap 77 30/04/2017
Gantz Full Color Chap 76 27/04/2017
Gantz Full Color Chap 75 27/04/2017
Gantz Full Color Chap 74 25/04/2017
Gantz Full Color Chap 73 25/04/2017
Gantz Full Color Chap 72 23/04/2017
Gantz Full Color Chap 71 23/04/2017
Gantz Full Color Chap 70 21/04/2017
Gantz Full Color Chap 69 20/04/2017
Gantz Full Color Chap 68 20/04/2017
Gantz Full Color Chap 67 18/04/2017
Gantz Full Color Chap 66 18/04/2017
Gantz Full Color Chap 65 16/04/2017
Gantz Full Color Chap 64 15/04/2017
Gantz Full Color Chap 63 14/04/2017
Gantz Full Color Chap 62 13/04/2017
Gantz Full Color Chap 61 12/04/2017
Gantz Full Color Chap 60 11/04/2017
Gantz Full Color Chap 59 11/04/2017
Gantz Full Color Chap 58 11/04/2017
Gantz Full Color Chap 57 09/04/2017
Gantz Full Color Chap 56 08/04/2017
Gantz Full Color Chap 55 07/04/2017
Gantz Full Color Chap 54 05/04/2017
Gantz Full Color Chap 53 05/04/2017
Gantz Full Color Chap 52 03/04/2017
Gantz Full Color Chap 51 03/04/2017
Gantz Full Color Chap 50 02/04/2017
Gantz Full Color Chap 49 31/03/2017
Gantz Full Color Chap 48 31/03/2017
Gantz Full Color Chap 47 29/03/2017
Gantz Full Color Chap 46 28/03/2017
Gantz Full Color Chap 45 28/03/2017
Gantz Full Color Chap 44 26/03/2017
Gantz Full Color Chap 43 25/03/2017
Gantz Full Color Chap 42 24/03/2017
Gantz Full Color Chap 41 23/03/2017
Gantz Full Color Chap 40 22/03/2017
Gantz Full Color Chap 39 21/03/2017
Gantz Full Color Chap 38 20/03/2017
Gantz Full Color Chap 37 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 36 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 35 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 34 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 33 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 32 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 31 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 30 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 29 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 28 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 27 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 26 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 25 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 24 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 23 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 22 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 21 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 20 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 19 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 18 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 17 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 16 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 15 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 14 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 13 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 12 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 11 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 10 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 9 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 8 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 7 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 6 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 5 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 4 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 3 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 2 19/03/2017
Gantz Full Color Chap 1 19/03/2017
Hình ảnh
Gantz Full Color
Liên kết liên quan