Thông tin truyện Green Worldz

Thể loại: Action,Adventure,Horror,Shounen,Supernatural

Tác giả: Osawa Yusuke

Nhóm dịch: ZWK

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 185190      Người theo dõi: 26      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Là một bộ truyện hành động viễn tưởng, Green Worldz lấy bối cảnh vào năm 2017, khi các loài thực vật ở Tokyo độ nhiên phát triển không kiểm soát được và chôn vùi cả xã hội loài người. Những người sống sót ít ỏi phải trú thân dưới hệ thống tàu điện ngầm, nhưng lương thực dự trữ đã dần cạn kiệt. Và Akira, một học sinh trung học, đã đứng dậy chống chọi với những loài thực vật biến dị để đấu tranh sinh tồn.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Green Worldz Chapter 112 29/09/2017
Green Worldz Chapter 111 29/09/2017
Green Worldz Chapter 110 29/09/2017
Green Worldz Chapter 109 29/09/2017
Green Worldz Chapter 108 29/09/2017
Green Worldz Chapter 107 29/09/2017
Green Worldz Chapter 106 29/09/2017
Green Worldz Chapter 105 29/09/2017
Green Worldz Chapter 104 29/09/2017
Green Worldz Chapter 103 29/09/2017
Green Worldz Chapter 102 29/09/2017
Green Worldz Chapter 101 29/09/2017
Green Worldz Chapter 100 29/09/2017
Green Worldz Chapter 99 29/09/2017
Green Worldz Chapter 98 29/09/2017
Green Worldz Chapter 97 29/09/2017
Green Worldz Chapter 96 29/09/2017
Green Worldz Chapter 95 29/09/2017
Green Worldz Chapter 94 29/09/2017
Green Worldz Chapter 93 29/09/2017
Green Worldz Chapter 92 29/09/2017
Green Worldz Chapter 91 29/09/2017
Green Worldz Chapter 90 29/09/2017
Green Worldz Chapter 89 29/09/2017
Green Worldz Chapter 88 29/09/2017
Green Worldz Chapter 87 29/09/2017
Green Worldz Chapter 86 29/09/2017
Green Worldz Chapter 85 29/09/2017
Green Worldz Chapter 84 29/09/2017
Green Worldz Chapter 83 29/09/2017
Green Worldz Chapter 82 29/09/2017
Green Worldz Chapter 81 29/09/2017
Green Worldz Chapter 80 29/09/2017
Green Worldz Chapter 79 29/09/2017
Green Worldz Chapter 78 29/09/2017
Green Worldz Chapter 77 29/09/2017
Green Worldz Chapter 76 29/09/2017
Green Worldz Chapter 75 29/09/2017
Green Worldz Chapter 74 29/09/2017
Green Worldz Chapter 73 29/09/2017
Green Worldz Chapter 72 29/09/2017
Green Worldz Chapter 71 29/09/2017
Green Worldz Chapter 70 29/09/2017
Green Worldz Chapter 69 29/09/2017
Green Worldz Chapter 68 29/09/2017
Green Worldz Chapter 67 29/09/2017
Green Worldz Chapter 66 29/09/2017
Green Worldz Chapter 65 29/09/2017
Green Worldz Chapter 64 29/09/2017
Green Worldz Chapter 63 29/09/2017
Green Worldz Chapter 62 29/09/2017
Green Worldz Chapter 61 29/09/2017
Green Worldz Chapter 60 29/09/2017
Green Worldz Chapter 59 29/09/2017
Green Worldz Chapter 58 29/09/2017
Green Worldz Chapter 57 29/09/2017
Green Worldz Chapter 56 29/09/2017
Green Worldz Chapter 55 29/09/2017
Green Worldz Chapter 54 29/09/2017
Green Worldz Chapter 53 29/09/2017
Green Worldz Chapter 52 29/09/2017
Green Worldz Chapter 51 29/09/2017
Green Worldz Chapter 50 29/09/2017
Green Worldz Chapter 49 29/09/2017
Green Worldz Chapter 48 29/09/2017
Green Worldz Chapter 47 29/09/2017
Green Worldz Chapter 46 29/09/2017
Green Worldz Chapter 45 29/09/2017
Green Worldz Chapter 44 29/09/2017
Green Worldz Chapter 43 29/09/2017
Green Worldz Chapter 42 29/09/2017
Green Worldz Chapter 41 29/09/2017
Green Worldz Chapter 40 29/09/2017
Green Worldz Chapter 39 29/09/2017
Green Worldz Chapter 38 29/09/2017
Green Worldz Chapter 37 29/09/2017
Green Worldz Chapter 36 29/09/2017
Green Worldz Chapter 35 29/09/2017
Green Worldz Chapter 34 29/09/2017
Green Worldz Chapter 33 29/09/2017
Green Worldz Chapter 32 29/09/2017
Green Worldz Chapter 31 29/09/2017
Green Worldz Chapter 30 29/09/2017
Green Worldz Chapter 29 29/09/2017
Green Worldz Chapter 28 29/09/2017
Green Worldz Chapter 27 29/09/2017
Green Worldz Chapter 26 29/09/2017
Green Worldz Chapter 25 29/09/2017
Green Worldz Chapter 24 29/09/2017
Green Worldz Chapter 23 29/09/2017
Green Worldz Chapter 22 29/09/2017
Green Worldz Chapter 21 29/09/2017
Green Worldz Chapter 20 29/09/2017
Green Worldz Chapter 19 29/09/2017
Green Worldz Chapter 18 29/09/2017
Green Worldz Chapter 17 29/09/2017
Green Worldz Chapter 16 29/09/2017
Green Worldz Chapter 15 29/09/2017
Green Worldz Chapter 14 29/09/2017
Green Worldz Chapter 13 29/09/2017
Green Worldz Chapter 12 29/09/2017
Green Worldz Chapter 11 29/09/2017
Green Worldz Chapter 10 29/09/2017
Green Worldz Chapter 9 29/09/2017
Green Worldz Chapter 8 29/09/2017
Green Worldz Chapter 7 29/09/2017
Green Worldz Chapter 6 29/09/2017
Green Worldz Chapter 5 29/09/2017
Green Worldz Chapter 4 29/09/2017
Green Worldz Chapter 3 29/09/2017
Green Worldz Chapter 2 29/09/2017
Green Worldz Chapter 1 29/09/2017
Hình ảnh
Green Worldz
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!