Thông tin truyện Haikyuu!!

Tên khác: 

Bóng Chuyền

Thể loại: Comedy,School Life,Shounen,Supernatural,Drama

Tác giả: Furudate Haruichi

Nhóm dịch: Dark Team - (2.NT),Tinh Thần Trai Trẻ

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 190091      Người theo dõi: 22      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Câu chuyện về Hinata Shouyou, Một học sinh cấp 3 yêu thích và tham gia vào 1 Câu Lạc Bộ bóng chuyền.... Không có kỹ năng nhưng có tài năng.... Hãy xem cậu ấy thể hiện nó để đi đến đỉnh cao Bóng Chuyền như thế nào đi nào!!

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Haikyuu!! Chap Special 11/08/2017
Haikyuu!! Chap 178 18/07/2018
Haikyuu!! Chap 177 15/07/2018
Haikyuu!! Chap 175 13/07/2018
Haikyuu!! Chap 174 12/07/2018
Haikyuu!! Chap 173 10/07/2018
Haikyuu!! Chap 172 10/07/2018
Haikyuu!! Chap 171 10/07/2018
Haikyuu!! Chap 170 05/07/2018
Haikyuu!! Chap 169 05/07/2018
Haikyuu!! Chap 168 05/07/2018
Haikyuu!! Chap 167 05/07/2018
Haikyuu!! Chap 166 05/07/2018
Haikyuu!! Chap 165 05/07/2018
Haikyuu!! Chap 164 05/07/2018
Haikyuu!! Chap 163 24/06/2018
Haikyuu!! Chap 162 24/06/2018
Haikyuu!! Chap 161 20/06/2018
Haikyuu!! Chap 160 19/06/2018
Haikyuu!! Chap 159 19/06/2018
Haikyuu!! Chap 158 17/06/2018
Haikyuu!! Chap 157 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 156 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 155 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 154 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 152 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 151 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 150 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 149 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 148 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 147 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 146 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 145 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 144 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 143 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 142 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 141 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 140 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 139 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 138 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 137 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 136 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 135 15/06/2018
Haikyuu!! Chap 134 11/08/2017
Haikyuu!! Chap 133 11/08/2017
Haikyuu!! Chap 132 11/08/2017
Haikyuu!! Chap 131 11/08/2017
Haikyuu!! Chap 130 21/06/2017
Haikyuu!! Chap 129 21/06/2017
Haikyuu!! Chap 128 06/01/2017
Haikyuu!! Chap 127 06/01/2017
Haikyuu!! Chap 126 06/01/2017
Haikyuu!! Chap 125 06/01/2017
Haikyuu!! Chap 124 06/01/2017
Haikyuu!! Chap 122 28/07/2016
Haikyuu!! Chap 121 25/07/2016
Haikyuu!! Chap 120 25/07/2016
Haikyuu!! Chap 119 16/07/2016
Haikyuu!! Chap 119 25/07/2016
Haikyuu!! Chap 118 15/07/2016
Haikyuu!! Chap 118 25/07/2016
Haikyuu!! Chap 117 11/07/2016
Haikyuu!! Chap 116 06/07/2016
Haikyuu!! Chap 115 30/06/2016
Haikyuu!! Chap 114 10/04/2016
Haikyuu!! Chap 113 22/03/2016
Haikyuu!! Chap 112 18/03/2016
Haikyuu!! Chap 111 18/03/2016
Haikyuu!! Chap 110 18/03/2016
Haikyuu!! Chap 109 18/03/2016
Haikyuu!! Chap 108 13/11/2015
Haikyuu!! Chap 107 13/11/2015
Haikyuu!! Chap 106 17/09/2015
Haikyuu!! Chap 105 03/09/2015
Haikyuu!! Chap 104 29/08/2015
Haikyuu!! Chap 103 18/08/2015
Haikyuu!! Chap 102 26/07/2015
Haikyuu!! Chap 101 26/07/2015
Haikyuu!! Chap 100 14/07/2015
Haikyuu!! Chap 99 08/07/2015
Haikyuu!! Chap 98 27/05/2015
Haikyuu!! Chap 97 19/05/2015
Haikyuu!! Chap 96 19/05/2015
Haikyuu!! Chap 95 19/05/2015
Haikyuu!! Chap 94 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 93 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 92 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 91 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 90 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 89 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 88 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 87 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 86 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 85 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 84 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 83 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 82 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 81 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 80 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 79 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 78 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 77 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 76 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 75 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 74 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 73 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 72 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 71 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 70 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 69 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 68 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 67 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 66 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 65 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 64 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 63 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 62 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 61 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 60 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 59 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 58 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 57 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 56 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 55 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 54 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 53 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 52 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 51 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 50 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 49 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 48 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 47 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 46 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 45 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 44 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 43.5 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 43 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 42 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 41 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 40 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 39 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 38 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 37 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 36 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 35 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 34 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 33 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 32 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 31 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 30 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 29 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 28 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 27 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 26 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 25 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 24 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 23 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 22.5 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 22 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 21 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 20 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 19 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 18 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 17 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 16 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 15 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 14 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 13 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 12 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 11 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 10 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 9 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 8 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 7 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 6 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 5 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 4 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 3 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 2 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 1 03/05/2015
Haikyuu!! Chap 0 03/05/2015
Hình ảnh
Haikyuu!!
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!