Thông tin truyện Hữu Nhân Sổ

Tên khác: 

Natsume Yuujinchou

Thể loại: Comedy,Shoujo,Supernatural,Drama

Tác giả: MIDORIKAWA Yuki

Nhóm dịch: TruongTon

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 116528      Người theo dõi: 30      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Natsume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái,cậu ta luôn giữ bí mật về điều này. Tuy nhiên, khi cậu ta thừa kế một quyển sổ kì lạ có khả năng điều khiển yêu quái có tên trong đó từ người bà quá cố Reiko, các yêu quái luôn đuổi theo cậu ta. Với sự giúp sức của một chú mèo yêu quái, Natsume bắt đầu trả lại tên cho những yêu quái có tên trong quyển sổ.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Hữu Nhân Sổ Chap 84 10/06/2018
Hữu Nhân Sổ Chap 83 12/07/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 82 11/04/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 81 11/04/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 80 11/04/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 78 11/04/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 77 11/04/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 76 31/03/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 75 29/03/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 74 18/03/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 73.5 18/03/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 73 15/03/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 72 10/03/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 71 06/03/2017
Hữu Nhân Sổ Chap 70.2 29/11/2016
Hữu Nhân Sổ Chap 70.1 29/11/2016
Hữu Nhân Sổ Chap 69 13/09/2016
Hữu Nhân Sổ Chap 68 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 67 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 66.6 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 66 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 65 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 64 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 63 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 62 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 61 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 60 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 59 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 58 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 57 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 56 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 55 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 54 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 53 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 52 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 51 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 50 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 49 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 48 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 47 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 46 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 45 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 44 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 43 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 42 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 41 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 40 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 39 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 38 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 37 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 36 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 35 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 34 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 33 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 32 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 31 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 30 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 29 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 28 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 27 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 26 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 25 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 24 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 23 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 22 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 21 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 20 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 19 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 18 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 17 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 16 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 15 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 14 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 13 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 12 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 11 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 10 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 9 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 8 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 7 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 6 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 5 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 4 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 3 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 2 07/05/2015
Hữu Nhân Sổ Chap 1 07/05/2015
Hình ảnh
Hữu Nhân Sổ
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!