Thông tin truyện Kamisama No Iutoori II

Tên khác: 

As God of Death Dictates 2; 神さまの言うとおり弐; Kamisama no Iu Toori 2; Kamisama no Iutoori Ni; Like God Says 2

Thể loại: Action,Horror,Mystery,Psychological,Shounen,Supernatural,Tragedy

Tác giả: Kaneshiro Muneyuki,FUJIMURA Akeji

Nhóm dịch: Zombies 13rd Team,HorrorFC

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 147921      Người theo dõi: 26      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Akashi và bạn thân của mình - Aoyama có cùng một ước mơ, chính là bóng đá. Tuy hiểu lầm và giận nhau, nhưng cuối cùng Akashi cũng hiểu ra và quyết định xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi ấy vẫn chưa thực hiện được, Akashi đã bị bắt đến một ngôi trường, nơi đó có một tên tự xưng mình là Chúa cùng những trò chơi tử thần mà luật chơi duy nhất là SỐNG SÓT... Liệu Akashi có sống không? Và cậu ấy có cứu được người bạn thân đang gặp nguy hiểm của mình?

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Kamisama No Iutoori Ii Chương 186 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 185 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 184 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 183 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 182 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 181 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 180 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 179 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 178 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 177 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 176 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 175 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 174 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 173 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 172 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 171 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 170 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 169 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 168 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 167 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 166 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 165 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 164 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 163 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 162 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 161 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 160 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 159 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 158 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 157 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 156 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 155 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 154 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 153 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 152 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 151 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 150 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 149 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 148 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 147 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 146 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 145 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 144 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 143 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 142 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 141 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 140 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 139 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 138 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 137 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 136 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 135 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 134 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 133 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 132 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 131 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 130 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 129 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 128 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 127 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 126 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 125 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 124 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 123 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 122 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 121 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 120 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 119 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 118 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 117 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 116 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 115 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 114 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 113 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 112 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 111 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 110 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 109 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 108 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 107 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 106 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 105 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 104 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 103 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 102 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 101 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 100 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 99 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 98 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 97 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 96 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 95 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 94 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 93 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 92 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 91 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 90 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 89 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 88 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 87 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 86 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 85 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 84 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 83 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 82 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 81 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 80 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 79 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 78 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 77 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 76 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 75 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 74 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 73 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 72 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 71 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 70 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 69 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 68 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 67 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 66 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 65 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 64 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 63 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 62 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 61 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 60 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 59 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 58 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 57 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 56 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 55 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 54 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 53 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 52 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 51 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 50 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 49 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 48 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 47 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 46 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 45 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 44 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 43 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 42 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 41 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 40 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 39 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 38 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 37 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 36 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 35 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 34 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 33 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 32 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 31 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 30 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 29 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 28 19/01/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 27 - đó Là Lý Do Tao Trở Thành Chúa! 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 26 - Mình Muốn Cắt Xẻo 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 25 - 7x7 Bí ẩn Của Trường Học 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 24 - Bảy Nhân Bảy Bằng Bốn Mươi Chín 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 23 - Vẫn Chưa Ai Biết Cả 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 22 - Làm Lần Cuối 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 21 - Thế Mạng 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 20 - Tôi Còn Phải Nói Chuyện đó Với Mọi Người Sao? 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 19 - Tôi Yêu Cậu 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 18 - Thì Sao Chứ? 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 17 - 100 Y.a 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 16 - Chúng Ta Nên Chọn Trò Nào? 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 15 - Chọn Lựa Lựa Chọn 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 14 - đập Bẹp 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 13 - "siêu Nghiền đậu" 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 12 - Chúng Nó Là Ngũ Hành 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 11 - Như Loài Linh Dương 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 10 - Một Sinh Mạng Chỉ Tỏa Sáng Rực Rỡ Nhất Tại Thời điểm Nó Tiêu Tùng 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 9 - Chẳng Hay Ho Chút Nào 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 8 - Harau Haru Harou 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 7 - Băng Hóa 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 6 - Giòn Rụm Luôn~! 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 5 - Sư Tử Hống! 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 4 - Phê Tột đỉnh 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 3 - Tham Gia Cùng Chúng Ta 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 2 - Là Tao đó! X15 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 1 - Bò Hay Gà 20/04/2015
Hình ảnh
Kamisama No Iutoori II
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!