Thông tin truyện KARADA SAGASHI

Tên khác: 

Trò chơi tìm xác

Thể loại: Drama,Horror,School Life

Tác giả: Welzard

Nhóm dịch: Mega team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 187050      Người theo dõi: 48      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Một trò chơi chết chóc, một "áo đỏ" đãm máu, một vòng lặp không lối thoát. Bạn sẽ làm gì khi bị giết ngày này qua ngày khác?! Liệu họ có hoàn thành trò chơi này hay không?! Thực hiện bởi Mega Team

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Karada Sagashi Chap Extra: Người Mang Kí ức 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 78 09/12/2018
Karada Sagashi Chap 77 02/12/2018
Karada Sagashi Chap 76 01/12/2018
Karada Sagashi Chap 75 29/11/2018
Karada Sagashi Chap 74 28/11/2018
Karada Sagashi Chap 73 26/11/2018
Karada Sagashi Chap 72 26/11/2018
Karada Sagashi Chap 71 27/11/2018
Karada Sagashi Chap 70 26/11/2018
Karada Sagashi Chap 69 07/08/2018
Karada Sagashi Chap 68 06/08/2018
Karada Sagashi Chap 67 06/08/2018
Karada Sagashi Chap 66 05/08/2018
Karada Sagashi Chap 65 05/08/2018
Karada Sagashi Chap 64 03/08/2018
Karada Sagashi Chap 63 02/08/2018
Karada Sagashi Chap 62 01/08/2018
Karada Sagashi Chap 61.5 30/06/2018
Karada Sagashi Chap 61 25/06/2018
Karada Sagashi Chap 60 25/06/2018
Karada Sagashi Chap 59 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 58 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 57 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 56 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 55 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 54 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 53.5 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 53 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 52 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 51 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 50 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 49 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 48 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 47 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 46 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 45 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 44 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 43 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 42 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 41 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 40 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 39 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 38 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 37 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 36 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 35 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 34 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 33 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 32 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 31 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 30 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 29 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 28 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 27 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 26 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 25 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 24 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 23 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 22 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 21 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 20 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 19 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 18 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 17 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 16 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 15 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 14 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 13 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 12 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 11 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 10 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 9 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 8 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 7 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 6 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 5 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 4 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 3 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 2 22/06/2018
Karada Sagashi Chap 1 22/06/2018
Hình ảnh
KARADA SAGASHI
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!