Thông tin truyện MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ

Thể loại: Horror

Tác giả: SHINASAKA Kouji,KUMETA Akihiro

Nhóm dịch: DMT

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 179054      Người theo dõi: 52      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ.
Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa.
Cùng khám phá nhé

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 63 03/06/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 62 03/06/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 61 03/06/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 60 29/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 59 25/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 58 24/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 57 17/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 56 14/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 55 11/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 54 11/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 53 05/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 52 01/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 51 01/05/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 50 22/04/2019
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 49 16/04/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 48 14/04/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 47 30/03/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 46 19/03/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 45 16/03/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 44 15/03/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 43 15/03/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 42 11/03/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 41 10/03/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 40 18/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 39 17/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 38 16/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 37 16/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 36 14/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 35 13/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 34 12/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 33 11/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 32 11/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 31 10/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 30 09/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 29 09/01/2018
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 28 19/11/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 27 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 26 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 25 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 24 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 23 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 22 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 21 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 20 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 19 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 18 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 17 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 16 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 15 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 14 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 13 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 12 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 11 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 10 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 9 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 8 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 7 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 6 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 5 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 4 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 3 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 2 22/10/2017
Monkey Peak - đỉnh Núi Khỉ Chap 1 22/10/2017
Hình ảnh
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!