Thông tin truyện Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "Shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken

Thể loại: Comedy,Ecchi,Harem,Romance,Shounen

Tác giả: NANATSUKI Takafumi,Risumai

Nhóm dịch: [E]-L-[H]

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 200608      Người theo dõi: 125      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Hãy tự nhận mình bị gay, và sẽ có ngày bạn được như anh main. Do bị hiểu lầm là gay nên anh đã dc đem đến 1 trường nữ sinh cực chất nằm sâu trong vùng núi non xa xôi ko có trên bản đồ với tư cách thường dân. Đây là trường chuyên đào tạo các tiểu thư nên anh có trách nhiệm hướng dẫn họ hòa nhập với đời sống xã hội. Và thế là anh thành harem king của 1 dàn loli trẻ đẹp

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 79 16/09/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 78 13/09/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 77 18/06/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 76 08/05/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 75 28/04/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 74 28/04/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 73 04/03/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 72 02/02/2018
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 71 24/12/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 70 24/12/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 69 24/12/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 68 20/12/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 67 04/08/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 66 04/08/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 65 08/07/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 64 08/07/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 63 06/07/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 62 05/07/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 61 05/07/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 60 02/07/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 59.5 Extra 07/02/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 59 12/01/2017
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 58 17/12/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 57 24/11/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 56 21/10/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 55.5 Extra 27/09/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 55 16/08/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 54 (fix) 16/08/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 54 02/07/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 53 Remake 16/08/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 53 02/07/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 52.2 09/05/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 52.1 30/04/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 51.3 02/07/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 51.2 22/04/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 51.1 16/08/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 051 Remake Ver 1.0 29/05/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 50.1 18/03/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 50 18/03/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 49 18/03/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 48.1 13/12/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 48 (remake) 27/03/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 48 18/03/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 47 13/11/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 46 13/11/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 45.5 20/11/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 45 27/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 44.5 27/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 44 17/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 43.5 23/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 43 17/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 42 17/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 41 17/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 40 17/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 39 11/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 38 11/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 37 11/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 36 03/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 35 03/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 34 03/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 33 03/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 32 01/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 31 01/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 30 01/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 29 01/09/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 28.5 16/08/2016
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 28 29/08/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 27 29/08/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 26 29/08/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 25 29/08/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 24 09/07/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 23 08/07/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 22 08/07/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 21 25/05/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 20 15/03/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 19 02/02/2015
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 18 16/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 17 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 16 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 15 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 14 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 13 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 12 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 11 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 10 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 9 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 8 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 7 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 6 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 5 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 4 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 3 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 2 07/12/2014
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken Chap 1 07/12/2014
Hình ảnh
Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni "Shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!