Thông tin truyện Please Don't Bully Me - Nagatoro-san

Tên khác: 

Iji-ranaide, Nagatoro-san; Ijiranaide, Nagatoro-san

Thể loại: Comedy,Romance,School Life

Tác giả: 774 house

Nhóm dịch: vechai

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 190280      Người theo dõi: 146      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap Omake 1 14/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap Bonus 11/04/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 38.5 07/04/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 38 07/04/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 37 17/03/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 36 17/03/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 35 23/02/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 34.2 18/02/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 34.1 18/02/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 34 17/01/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 33 17/01/2019
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 32 20/12/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 31.5 20/12/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 31 20/12/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 30 20/12/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 29.3 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 29.2 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 29.1 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 29 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 28 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 27.3 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 27.2 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 27.1 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 27 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 26 19/11/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 25 03/09/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 24 03/09/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 23 11/08/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 22 11/08/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 21 04/07/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 20 23/06/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 19 23/06/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 18 23/06/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 17 23/06/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 16 11/04/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 15 11/04/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 14 11/04/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 13 14/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 12 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 11 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 10 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 9 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 8 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 7 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 6 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 5.5 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 5 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 4 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 3 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 2 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 1 09/03/2018
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san Chap 0 09/03/2018
Hình ảnh
Please Don't Bully Me - Nagatoro-san
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!