Thông tin truyện Prison School

Thể loại: Comedy,Romance,School Life,Seinen,Ecchi

Tác giả: Hiramoto Akira

Nhóm dịch: Dark Team - (2.NT),Bánh Tráng

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 512894      Người theo dõi: 85      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Bạn đã từng đọc các bộ truyện về High School---- Bạn đã thấy những gì ở đó... tình bạn... tình yêu... chiến tranh... các hoạt động tập thể... vậy bạn đã đọc thể loại High School này chưa TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG 5 chàng trai cùng với hơn 1000 bạn gái khác nhưng tiết thay tại sao cùng trường mà trang phục của họ lại khác tình cảnh gì đã xảy ra với họ (--1 Khung Cảnh Trường Học Hoàn Toàn Mới--)

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Prison School Chap 254 03/09/2018
Prison School Chap 253 07/08/2018
Prison School Chap 252 31/07/2018
Prison School Chap 251 17/07/2018
Prison School Chap 250 29/06/2018
Prison School Chap 249 21/06/2018
Prison School Chap 248 21/06/2018
Prison School Chap 247 09/06/2018
Prison School Chap 246 07/06/2018
Prison School Chap 245 05/06/2018
Prison School Chap 244 28/05/2018
Prison School Chap 243 26/05/2018
Prison School Chap 242 13/05/2018
Prison School Chap 241 06/05/2018
Prison School Chap 240 05/05/2018
Prison School Chap 239 21/04/2018
Prison School Chap 238 20/04/2018
Prison School Chap 237 24/03/2018
Prison School Chap 236 15/03/2018
Prison School Chap 235 07/03/2018
Prison School Chap 234 01/03/2018
Prison School Chap 233 12/02/2018
Prison School Chap 232 30/01/2018
Prison School Chap 231 18/01/2018
Prison School Chap 230 13/12/2017
Prison School Chap 229 28/11/2017
Prison School Chap 228 28/11/2017
Prison School Chap 227 28/11/2017
Prison School Chap 226 28/11/2017
Prison School Chap 225 28/11/2017
Prison School Chap 224 28/11/2017
Prison School Chap 223 28/11/2017
Prison School Chap 222 28/11/2017
Prison School Chap 221 28/11/2017
Prison School Chap 220 17/10/2016
Prison School Chap 219 17/10/2016
Prison School Chap 218 29/09/2016
Prison School Chap 217 29/09/2016
Prison School Chap 216 20/08/2016
Prison School Chap 215 22/07/2016
Prison School Chap 214 15/07/2016
Prison School Chap 214 22/07/2016
Prison School Chap 213 10/07/2016
Prison School Chap 212 10/07/2016
Prison School Chap 211 10/07/2016
Prison School Chap 210 10/07/2016
Prison School Chap 209 21/06/2016
Prison School Chap 208 21/06/2016
Prison School Chap 207 21/06/2016
Prison School Chap 206 21/06/2016
Prison School Chap 205 21/06/2016
Prison School Chap 204 20/08/2016
Prison School Chap 203 20/08/2016
Prison School Chap 202 20/08/2016
Prison School Chap 201 20/08/2016
Prison School Chap 200 20/08/2016
Prison School Chap 199 20/08/2016
Prison School Chap 198 20/08/2016
Prison School Chap 197 20/08/2016
Prison School Chap 196 20/08/2016
Prison School Chap 195 20/08/2016
Prison School Chap 194 20/08/2016
Prison School Chap 193 20/08/2016
Prison School Chap 192 20/08/2016
Prison School Chap 191 20/08/2016
Prison School Chap 190 20/08/2016
Prison School Chap 189 20/08/2016
Prison School Chap 188 20/08/2016
Prison School Chap 187 20/08/2016
Prison School Chap 186 20/08/2016
Prison School Chap 185 20/08/2016
Prison School Chap 184 20/08/2016
Prison School Chap 183 20/06/2016
Prison School Chap 182 20/06/2016
Prison School Chap 181 20/06/2016
Prison School Chap 180 20/06/2016
Prison School Chap 179 20/06/2016
Prison School Chap 178 20/06/2016
Prison School Chap 177 20/06/2016
Prison School Chap 176 20/06/2016
Prison School Chap 175 20/06/2016
Prison School Chap 174 20/06/2016
Prison School Chap 173 20/06/2016
Prison School Chap 172 20/08/2016
Prison School Chap 171 20/08/2016
Prison School Chap 170 20/08/2016
Prison School Chap 169 20/08/2016
Prison School Chap 168 20/08/2016
Prison School Chap 167 20/08/2016
Prison School Chap 166 07/05/2016
Prison School Chap 165 18/03/2016
Prison School Chap 164 13/12/2015
Prison School Chap 163 22/11/2015
Prison School Chap 162 20/11/2015
Prison School Chap 161 20/11/2015
Prison School Chap 160 20/11/2015
Prison School Chap 159 20/11/2015
Prison School Chap 158 20/11/2015
Prison School Chap 157 20/11/2015
Prison School Chap 156 20/11/2015
Prison School Chap 155 20/11/2015
Prison School Chap 154 20/11/2015
Prison School Chap 153 20/11/2015
Prison School Chap 152 20/11/2015
Prison School Chap 151 20/11/2015
Prison School Chap 150 20/11/2015
Prison School Chap 149 20/11/2015
Prison School Chap 148 20/11/2015
Prison School Chap 147 20/11/2015
Prison School Chap 146 20/11/2015
Prison School Chap 145 20/11/2015
Prison School Chap 144 20/11/2015
Prison School Chap 143 20/11/2015
Prison School Chap 142 20/11/2015
Prison School Chap 141 20/11/2015
Prison School Chap 140 20/11/2015
Prison School Chap 139 20/11/2015
Prison School Chap 138 20/11/2015
Prison School Chap 137 20/11/2015
Prison School Chap 136 20/11/2015
Prison School Chap 135 20/11/2015
Prison School Chap 134 20/11/2015
Prison School Chap 133 20/11/2015
Prison School Chap 132 20/11/2015
Prison School Chap 131 20/11/2015
Prison School Chap 130 20/11/2015
Prison School Chap 129 20/11/2015
Prison School Chap 128 20/11/2015
Prison School Chap 127 20/11/2015
Prison School Chap 126 20/11/2015
Prison School Chap 125 20/11/2015
Prison School Chap 124 20/11/2015
Prison School Chap 123 20/11/2015
Prison School Chap 122 20/11/2015
Prison School Chap 121 20/11/2015
Prison School Chap 120 20/11/2015
Prison School Chap 119 20/11/2015
Prison School Chap 118 20/11/2015
Prison School Chap 117 20/11/2015
Prison School Chap 116 20/11/2015
Prison School Chap 115 20/11/2015
Prison School Chap 114 20/11/2015
Prison School Chap 113 20/11/2015
Prison School Chap 112 20/11/2015
Prison School Chap 111 20/11/2015
Prison School Chap 110 20/11/2015
Prison School Chap 109 20/11/2015
Prison School Chap 108 20/11/2015
Prison School Chap 107 20/11/2015
Prison School Chap 106 20/11/2015
Prison School Chap 105 20/11/2015
Prison School Chap 104 20/11/2015
Prison School Chap 103 20/11/2015
Prison School Chap 102 20/11/2015
Prison School Chap 101 20/11/2015
Prison School Chap 100 20/11/2015
Prison School Chap 99 20/11/2015
Prison School Chap 98 20/11/2015
Prison School Chap 97 20/11/2015
Prison School Chap 96 20/11/2015
Prison School Chap 95 20/11/2015
Prison School Chap 94 20/11/2015
Prison School Chap 93 20/11/2015
Prison School Chap 92 20/11/2015
Prison School Chap 91 20/11/2015
Prison School Chap 90 20/11/2015
Prison School Chap 89 20/11/2015
Prison School Chap 88 20/11/2015
Prison School Chap 87 20/11/2015
Prison School Chap 86 20/11/2015
Prison School Chap 85 20/11/2015
Prison School Chap 84 20/11/2015
Prison School Chap 83 20/11/2015
Prison School Chap 82 20/11/2015
Prison School Chap 81 20/11/2015
Prison School Chap 80 20/11/2015
Prison School Chap 79 20/11/2015
Prison School Chap 78 20/11/2015
Prison School Chap 77 20/11/2015
Prison School Chap 76 20/11/2015
Prison School Chap 75 20/11/2015
Prison School Chap 74 20/11/2015
Prison School Chap 73 20/11/2015
Prison School Chap 72 20/11/2015
Prison School Chap 71 20/11/2015
Prison School Chap 70 20/11/2015
Prison School Chap 69 20/11/2015
Prison School Chap 68 20/11/2015
Prison School Chap 67 20/11/2015
Prison School Chap 66 20/11/2015
Prison School Chap 65 20/11/2015
Prison School Chap 64 20/11/2015
Prison School Chap 63 20/11/2015
Prison School Chap 62 20/11/2015
Prison School Chap 61 20/11/2015
Prison School Chap 60 20/11/2015
Prison School Chap 59 20/11/2015
Prison School Chap 58 20/11/2015
Prison School Chap 57 20/11/2015
Prison School Chap 56 20/11/2015
Prison School Chap 55 20/11/2015
Prison School Chap 54 20/11/2015
Prison School Chap 53 20/11/2015
Prison School Chap 52 20/11/2015
Prison School Chap 51 20/11/2015
Prison School Chap 50 20/11/2015
Prison School Chap 49 20/11/2015
Prison School Chap 48 20/11/2015
Prison School Chap 47 20/11/2015
Prison School Chap 46 20/11/2015
Prison School Chap 45 20/11/2015
Prison School Chap 44 20/11/2015
Prison School Chap 43 20/11/2015
Prison School Chap 42 20/11/2015
Prison School Chap 41 20/11/2015
Prison School Chap 40 20/11/2015
Prison School Chap 39 20/11/2015
Prison School Chap 38 20/11/2015
Prison School Chap 37 20/11/2015
Prison School Chap 36 20/11/2015
Prison School Chap 35 20/11/2015
Prison School Chap 34 20/11/2015
Prison School Chap 33 20/11/2015
Prison School Chap 32 20/11/2015
Prison School Chap 31 20/11/2015
Prison School Chap 30 20/11/2015
Prison School Chap 29 20/11/2015
Prison School Chap 28 20/11/2015
Prison School Chap 27 20/11/2015
Prison School Chap 26 20/11/2015
Prison School Chap 25 20/11/2015
Prison School Chap 24 20/11/2015
Prison School Chap 23 20/11/2015
Prison School Chap 22 20/11/2015
Prison School Chap 21 20/11/2015
Prison School Chap 20 20/11/2015
Prison School Chap 19 20/11/2015
Prison School Chap 18 20/11/2015
Prison School Chap 17 20/11/2015
Prison School Chap 16 20/11/2015
Prison School Chap 15 20/11/2015
Prison School Chap 14 20/11/2015
Prison School Chap 13 20/11/2015
Prison School Chap 12 20/11/2015
Prison School Chap 11 20/11/2015
Prison School Chap 10 20/11/2015
Prison School Chap 9 20/11/2015
Prison School Chap 8 20/11/2015
Prison School Chap 7 20/11/2015
Prison School Chap 6 20/11/2015
Prison School Chap 5 20/11/2015
Prison School Chap 4 20/11/2015
Prison School Chap 3 20/11/2015
Prison School Chap 2 20/11/2015
Prison School Chap 1 20/11/2015
Hình ảnh
Prison School
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!