Thông tin truyện Sakuranbo Syndrome

Thể loại: Adult,Comedy,Mature,Romance,Seinen,Ecchi,Drama

Tác giả: Kitazaki Taku

Nhóm dịch: auto-Leech

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 30673      Người theo dõi: 8      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Câu chuyện về một nhân viên văn phòng, một "bé gái" và một bà tsundere 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Sakuranbo Syndrome Chap 46 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 45 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 44 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 43 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 42 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 41 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 40 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 39 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 38 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 37 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 36 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 35 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 34 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 33 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 32 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 31 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 30 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 29 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 28 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 27 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 26 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 25 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 24 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 23 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 22 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 21 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 20 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 19 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 18 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 17 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 16 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 15 - Bể Phốt 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 15 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 14 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 13 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 12 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 11 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 10 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 9 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 8 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 7 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 6 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 5 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 4 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 3 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 2 09/01/2018
Sakuranbo Syndrome Chap 1 09/01/2018
Hình ảnh
Sakuranbo Syndrome
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!