Thông tin truyện Sekirei

Thể loại: Action,Anime,Comedy,Harem,Romance,Ecchi

Tác giả: Gokurakuin Sakurako

Nhóm dịch: Tổng hợp

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 361881      Người theo dõi: 46      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Minato loser toàn tập, trượt ĐH 2 lần, không có duyên với girl, không nghề nghiệp... túm lại chẳng khác gì Keitarou và bao nhân khác trong Harem. Vào một ngày trời đẹp, Minato biết mình trượt lần 2 và quyết định kiếm việc làm, cậu gặp Kusano và số phận thay đổi từ đây Minato biết mình là Ashikabi của những Seikirei (Ashikabi, Seikirei là gì đọc khắc biết) và cuộc tìm kiếm những em cute bắt đầu...

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Sekirei Chap 187: Sống Cùng Mọi Người (end) 23/01/2017
Sekirei Chap 186: Thánh Ca (phần 4) 23/01/2017
Sekirei Chap 185: Thánh Ca (phần 3) 23/01/2017
Sekirei Chap 184: Thánh Ca (phần 2) 23/01/2017
Sekirei Chap 183: Thánh Ca (phần 1) 23/01/2017
Sekirei Chap 182: Mong ước Cuối Cùng 23/01/2017
Sekirei Chap 181: Trận Chiến ở Kouten 23/01/2017
Sekirei Chap 180: Người Cuối Cùng Và Con Chim Cuối Cùng 23/01/2017
Sekirei Chap 179: đến Kouten 23/01/2017
Sekirei Chap 178: Cá Cược Trên Một điều ước 23/01/2017
Sekirei Chap 177: Quyết định Của Sahashi Minato 23/01/2017
Sekirei Chap 176: Cơn Thịnh Nộ Của Jinki 23/01/2017
Sekirei Chap 175: Trinh Nữ ánh Sáng 23/01/2017
Sekirei Chap 174: Niềm Kiêu Hãnh Của Tôi 23/01/2017
Sekirei Chap 174 19/02/2017
Sekirei Chap 173 23/01/2017
Sekirei Chap 172 23/01/2017
Sekirei Chap 171 23/01/2017
Sekirei Chap 170 23/01/2017
Sekirei Chap 169 23/01/2017
Sekirei Chap 168 23/01/2017
Sekirei Chap 167 23/01/2017
Sekirei Chap 166 23/01/2017
Sekirei Chap 165 23/01/2017
Sekirei Chap 164 23/01/2017
Sekirei Chap 163 23/01/2017
Sekirei Chap 162 23/01/2017
Sekirei Chap 161 23/01/2017
Sekirei Chap 160 23/01/2017
Sekirei Chap 159 23/01/2017
Sekirei Chap 158 23/01/2017
Sekirei Chap 157 23/01/2017
Sekirei Chap 156 23/01/2017
Sekirei Chap 155 23/01/2017
Sekirei Chap 154 23/01/2017
Sekirei Chap 153 23/01/2017
Sekirei Chap 152 23/01/2017
Sekirei Chap 151 23/01/2017
Sekirei Chap 150 23/01/2017
Sekirei Chap 149 23/01/2017
Sekirei Chap 148 23/01/2017
Sekirei Chap 147 23/01/2017
Sekirei Chap 146 23/01/2017
Sekirei Chap 145 23/01/2017
Sekirei Chap 144 23/01/2017
Sekirei Chap 143 23/01/2017
Sekirei Chap 142.2 23/01/2017
Sekirei Chap 142.1 23/01/2017
Sekirei Chap 142 23/01/2017
Sekirei Chap 141.2 23/01/2017
Sekirei Chap 141.1 23/01/2017
Sekirei Chap 141 23/01/2017
Sekirei Chap 140 23/01/2017
Sekirei Chap 139 23/01/2017
Sekirei Chap 138 23/01/2017
Sekirei Chap 137 23/01/2017
Sekirei Chap 136 23/01/2017
Sekirei Chap 135 23/01/2017
Sekirei Chap 134 23/01/2017
Sekirei Chap 133 23/01/2017
Sekirei Chap 132 23/01/2017
Sekirei Chap 131 23/01/2017
Sekirei Chap 130 23/01/2017
Sekirei Chap 129 23/01/2017
Sekirei Chap 128 23/01/2017
Sekirei Chap 127 23/01/2017
Sekirei Chap 126 23/01/2017
Sekirei Chap 125 23/01/2017
Sekirei Chap 124 23/01/2017
Sekirei Chap 123 23/01/2017
Sekirei Chap 122 23/01/2017
Sekirei Chap 121 23/01/2017
Sekirei Chap 120 23/01/2017
Sekirei Chap 119 23/01/2017
Sekirei Chap 118 23/01/2017
Sekirei Chap 117 23/01/2017
Sekirei Chap 116 23/01/2017
Sekirei Chap 115 23/01/2017
Sekirei Chap 114 23/01/2017
Sekirei Chap 113 23/01/2017
Sekirei Chap 112 23/01/2017
Sekirei Chap 111 23/01/2017
Sekirei Chap 110 23/01/2017
Sekirei Chap 109 23/01/2017
Sekirei Chap 108 23/01/2017
Sekirei Chap 107 23/01/2017
Sekirei Chap 106 23/01/2017
Sekirei Chap 105 23/01/2017
Sekirei Chap 104 23/01/2017
Sekirei Chap 103 23/01/2017
Sekirei Chap 102 23/01/2017
Sekirei Chap 101 23/01/2017
Sekirei Chap 100 23/01/2017
Sekirei Chap 99 23/01/2017
Sekirei Chap 98 23/01/2017
Sekirei Chap 97 23/01/2017
Sekirei Chap 96 23/01/2017
Sekirei Chap 95 23/01/2017
Sekirei Chap 94 23/01/2017
Sekirei Chap 93 23/01/2017
Sekirei Chap 92 23/01/2017
Sekirei Chap 91 23/01/2017
Sekirei Chap 90 23/01/2017
Sekirei Chap 89 23/01/2017
Sekirei Chap 88 23/01/2017
Sekirei Chap 87 23/01/2017
Sekirei Chap 86 23/01/2017
Sekirei Chap 85 23/01/2017
Sekirei Chap 84 23/01/2017
Sekirei Chap 83 23/01/2017
Sekirei Chap 82 23/01/2017
Sekirei Chap 81 23/01/2017
Sekirei Chap 80 23/01/2017
Sekirei Chap 79 23/01/2017
Sekirei Chap 78 23/01/2017
Sekirei Chap 77 23/01/2017
Sekirei Chap 76 23/01/2017
Sekirei Chap 75 23/01/2017
Sekirei Chap 74 23/01/2017
Sekirei Chap 73 23/01/2017
Sekirei Chap 72 23/01/2017
Sekirei Chap 71 23/01/2017
Sekirei Chap 70 23/01/2017
Sekirei Chap 69 23/01/2017
Sekirei Chap 68 23/01/2017
Sekirei Chap 67 23/01/2017
Sekirei Chap 66 23/01/2017
Sekirei Chap 65.5 23/01/2017
Sekirei Chap 65 23/01/2017
Sekirei Chap 64 23/01/2017
Sekirei Chap 63 23/01/2017
Sekirei Chap 62 23/01/2017
Sekirei Chap 61 23/01/2017
Sekirei Chap 60 23/01/2017
Sekirei Chap 59 23/01/2017
Sekirei Chap 58 23/01/2017
Sekirei Chap 57 23/01/2017
Sekirei Chap 56.5 23/01/2017
Sekirei Chap 56 23/01/2017
Sekirei Chap 55 23/01/2017
Sekirei Chap 54 23/01/2017
Sekirei Chap 53 23/01/2017
Sekirei Chap 52 23/01/2017
Sekirei Chap 51 23/01/2017
Sekirei Chap 50 23/01/2017
Sekirei Chap 49 23/01/2017
Sekirei Chap 48 23/01/2017
Sekirei Chap 47 23/01/2017
Sekirei Chap 46 23/01/2017
Sekirei Chap 45 23/01/2017
Sekirei Chap 44 23/01/2017
Sekirei Chap 43 23/01/2017
Sekirei Chap 42 23/01/2017
Sekirei Chap 41 23/01/2017
Sekirei Chap 40 23/01/2017
Sekirei Chap 39 23/01/2017
Sekirei Chap 38 23/01/2017
Sekirei Chap 37 23/01/2017
Sekirei Chap 36 23/01/2017
Sekirei Chap 35 23/01/2017
Sekirei Chap 34 23/01/2017
Sekirei Chap 33 23/01/2017
Sekirei Chap 32 23/01/2017
Sekirei Chap 31 23/01/2017
Sekirei Chap 30 23/01/2017
Sekirei Chap 29 23/01/2017
Sekirei Chap 28 23/01/2017
Sekirei Chap 27 23/01/2017
Sekirei Chap 26 23/01/2017
Sekirei Chap 25 23/01/2017
Sekirei Chap 24 23/01/2017
Sekirei Chap 23 23/01/2017
Sekirei Chap 22 23/01/2017
Sekirei Chap 21 23/01/2017
Sekirei Chap 20 23/01/2017
Sekirei Chap 19 23/01/2017
Sekirei Chap 18 23/01/2017
Sekirei Chap 17 23/01/2017
Sekirei Chap 16 23/01/2017
Sekirei Chap 15 23/01/2017
Sekirei Chap 14 23/01/2017
Sekirei Chap 13 23/01/2017
Sekirei Chap 12 23/01/2017
Sekirei Chap 11 23/01/2017
Sekirei Chap 10 23/01/2017
Sekirei Chap 9 23/01/2017
Sekirei Chap 8 23/01/2017
Sekirei Chap 7 23/01/2017
Sekirei Chap 6 23/01/2017
Sekirei Chap 5 23/01/2017
Sekirei Chap 4 23/01/2017
Sekirei Chap 3 23/01/2017
Sekirei Chap 2 23/01/2017
Sekirei Chap 1 23/01/2017
Hình ảnh
Sekirei
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!