Thông tin truyện Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi

Thể loại: Comedy,Romance

Tác giả: Shiro Manta

Nhóm dịch: IA Translation

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 41544      Người theo dõi: 31      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Truyện về một Senpai phiền phức và Kouhai của ổng.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 53 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 52 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 51 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 50 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 49 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 48 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 47 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 46 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 45 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 44 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 43 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 42 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 41 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 40 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 39 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 38 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 37 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 36 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 35 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 34 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 33 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 32 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 31 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 30 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 29 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 28 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 27 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 26 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 25 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 24 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 23 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 22 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 21 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 20 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 19 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 18 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 17 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 16 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 15 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 14 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 13 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 12 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 11 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 10 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 9 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 8 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 7 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 6 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 5 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 4 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 3 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 2 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 1 04/12/2018
Hình ảnh
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!