Thông tin truyện Suzuka

Thể loại: Harem,Romance,School Life,Shounen,Sports

Tác giả: Seo Kouji

Nhóm dịch: V-Sky

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 238461      Người theo dõi: 17      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người dì của cậu quản lý! Cuộc sống đang yên bình thì giờ đây trở thành "thiên đàng và địa ngục" tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều gì sẽ xảy ra thì... có trời biết, đất không biết

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Suzuka Chap 166 01/08/2017
Suzuka Chap 165 01/08/2017
Suzuka Chap 164 01/08/2017
Suzuka Chap 163 01/08/2017
Suzuka Chap 162 01/08/2017
Suzuka Chap 161 01/08/2017
Suzuka Chap 160 01/08/2017
Suzuka Chap 159 01/08/2017
Suzuka Chap 158 01/08/2017
Suzuka Chap 157 01/08/2017
Suzuka Chap 156 01/08/2017
Suzuka Chap 155 01/08/2017
Suzuka Chap 154 01/08/2017
Suzuka Chap 153 01/08/2017
Suzuka Chap 152 01/08/2017
Suzuka Chap 151 01/08/2017
Suzuka Chap 150 01/08/2017
Suzuka Chap 149 01/08/2017
Suzuka Chap 148 01/08/2017
Suzuka Chap 147 01/08/2017
Suzuka Chap 146 01/08/2017
Suzuka Chap 145 01/08/2017
Suzuka Chap 144 01/08/2017
Suzuka Chap 143 01/08/2017
Suzuka Chap 142 01/08/2017
Suzuka Chap 141 01/08/2017
Suzuka Chap 140 01/08/2017
Suzuka Chap 139 01/08/2017
Suzuka Chap 138 01/08/2017
Suzuka Chap 137 01/08/2017
Suzuka Chap 136 01/08/2017
Suzuka Chap 135 01/08/2017
Suzuka Chap 134 01/08/2017
Suzuka Chap 133 01/08/2017
Suzuka Chap 132 01/08/2017
Suzuka Chap 131 01/08/2017
Suzuka Chap 130 01/08/2017
Suzuka Chap 129 01/08/2017
Suzuka Chap 128 01/08/2017
Suzuka Chap 127 01/08/2017
Suzuka Chap 126 01/08/2017
Suzuka Chap 125 01/08/2017
Suzuka Chap 124 01/08/2017
Suzuka Chap 123 01/08/2017
Suzuka Chap 122 01/08/2017
Suzuka Chap 121 01/08/2017
Suzuka Chap 120 01/08/2017
Suzuka Chap 119 01/08/2017
Suzuka Chap 118 01/08/2017
Suzuka Chap 117 01/08/2017
Suzuka Chap 116 01/08/2017
Suzuka Chap 115 01/08/2017
Suzuka Chap 114 01/08/2017
Suzuka Chap 113 01/08/2017
Suzuka Chap 112 01/08/2017
Suzuka Chap 111 01/08/2017
Suzuka Chap 110 01/08/2017
Suzuka Chap 109 01/08/2017
Suzuka Chap 108 01/08/2017
Suzuka Chap 107 01/08/2017
Suzuka Chap 106 01/08/2017
Suzuka Chap 105 01/08/2017
Suzuka Chap 104 01/08/2017
Suzuka Chap 103 01/08/2017
Suzuka Chap 102 01/08/2017
Suzuka Chap 101 01/08/2017
Suzuka Chap 100 01/08/2017
Suzuka Chap 99 01/08/2017
Suzuka Chap 98 01/08/2017
Suzuka Chap 97 01/08/2017
Suzuka Chap 96 01/08/2017
Suzuka Chap 95 01/08/2017
Suzuka Chap 94 01/08/2017
Suzuka Chap 93 01/08/2017
Suzuka Chap 92 01/08/2017
Suzuka Chap 91 01/08/2017
Suzuka Chap 90 01/08/2017
Suzuka Chap 89 01/08/2017
Suzuka Chap 88 01/08/2017
Suzuka Chap 87 01/08/2017
Suzuka Chap 86 01/08/2017
Suzuka Chap 85 01/08/2017
Suzuka Chap 84 01/08/2017
Suzuka Chap 83 01/08/2017
Suzuka Chap 82 01/08/2017
Suzuka Chap 81 01/08/2017
Suzuka Chap 80 01/08/2017
Suzuka Chap 79 01/08/2017
Suzuka Chap 78 01/08/2017
Suzuka Chap 77 01/08/2017
Suzuka Chap 76 01/08/2017
Suzuka Chap 75 01/08/2017
Suzuka Chap 74 01/08/2017
Suzuka Chap 73 01/08/2017
Suzuka Chap 72 01/08/2017
Suzuka Chap 71 01/08/2017
Suzuka Chap 70 01/08/2017
Suzuka Chap 69 01/08/2017
Suzuka Chap 68 01/08/2017
Suzuka Chap 67 01/08/2017
Suzuka Chap 66 01/08/2017
Suzuka Chap 65 01/08/2017
Suzuka Chap 64 01/08/2017
Suzuka Chap 63 01/08/2017
Suzuka Chap 62 01/08/2017
Suzuka Chap 61 01/08/2017
Suzuka Chap 60 01/08/2017
Suzuka Chap 59 01/08/2017
Suzuka Chap 58 01/08/2017
Suzuka Chap 57 01/08/2017
Suzuka Chap 56 01/08/2017
Suzuka Chap 55 01/08/2017
Suzuka Chap 54 01/08/2017
Suzuka Chap 53 01/08/2017
Suzuka Chap 52 01/08/2017
Suzuka Chap 51 01/08/2017
Suzuka Chap 50 01/08/2017
Suzuka Chap 49 01/08/2017
Suzuka Chap 48 01/08/2017
Suzuka Chap 47 01/08/2017
Suzuka Chap 46 01/08/2017
Suzuka Chap 45 01/08/2017
Suzuka Chap 44 01/08/2017
Suzuka Chap 43 01/08/2017
Suzuka Chap 42 01/08/2017
Suzuka Chap 41 01/08/2017
Suzuka Chap 40 01/08/2017
Suzuka Chap 39 01/08/2017
Suzuka Chap 38 01/08/2017
Suzuka Chap 37 01/08/2017
Suzuka Chap 36 01/08/2017
Suzuka Chap 35 01/08/2017
Suzuka Chap 34 01/08/2017
Suzuka Chap 33 01/08/2017
Suzuka Chap 32 01/08/2017
Suzuka Chap 31 01/08/2017
Suzuka Chap 30 01/08/2017
Suzuka Chap 29 01/08/2017
Suzuka Chap 28 01/08/2017
Suzuka Chap 27 01/08/2017
Suzuka Chap 26 01/08/2017
Suzuka Chap 25 01/08/2017
Suzuka Chap 24 01/08/2017
Suzuka Chap 23 01/08/2017
Suzuka Chap 22 01/08/2017
Suzuka Chap 21 01/08/2017
Suzuka Chap 20 01/08/2017
Suzuka Chap 19 01/08/2017
Suzuka Chap 18 01/08/2017
Suzuka Chap 17 01/08/2017
Suzuka Chap 16 01/08/2017
Suzuka Chap 15 01/08/2017
Suzuka Chap 14 01/08/2017
Suzuka Chap 13 01/08/2017
Suzuka Chap 12 01/08/2017
Suzuka Chap 11 01/08/2017
Suzuka Chap 10 01/08/2017
Suzuka Chap 9 01/08/2017
Suzuka Chap 8 01/08/2017
Suzuka Chap 7 01/08/2017
Suzuka Chap 6 01/08/2017
Suzuka Chap 5 01/08/2017
Suzuka Chap 4 01/08/2017
Suzuka Chap 3 01/08/2017
Suzuka Chap 2 01/08/2017
Suzuka Chap 1 01/08/2017
Suzuka Chap 0 01/08/2017
Hình ảnh
Suzuka
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!