Thông tin truyện Terra Formars

Thể loại: Action,Comedy,Horror,Mature,Sci-fi,Seinen,Tragedy

Tác giả: SAGUSA Yu,TACHIBANA Kenichi

Nhóm dịch: Kenko,comicvn

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 303094      Người theo dõi: 42      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa. Được để cử giải Manga Taisho Awards 2013

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Terra Formars Chap 212 18/05/2018
Terra Formars Chap 211 18/05/2018
Terra Formars Chap 210 18/05/2018
Terra Formars Chap 209 18/05/2018
Terra Formars Chap 208 18/05/2018
Terra Formars Chap 207 18/05/2018
Terra Formars Chap 206 05/02/2018
Terra Formars Chap 205 30/10/2017
Terra Formars Chap 204 27/10/2017
Terra Formars Chap 203 14/10/2017
Terra Formars Chap 202 11/10/2017
Terra Formars Chap 201 07/10/2017
Terra Formars Chap 200 06/10/2017
Terra Formars Chap 199 24/09/2017
Terra Formars Chap 198 18/09/2017
Terra Formars Chap 197 14/09/2017
Terra Formars Chap 196 03/09/2017
Terra Formars Chap 195 28/08/2017
Terra Formars Chap 194 26/08/2017
Terra Formars Chap 193 22/08/2017
Terra Formars Chap 192 21/08/2017
Terra Formars Chap 191 18/08/2017
Terra Formars Chap 190 15/08/2017
Terra Formars Chap 189 15/08/2017
Terra Formars Chap 188 11/08/2017
Terra Formars Chap 187 09/08/2017
Terra Formars Chap 186 07/08/2017
Terra Formars Chap 185 06/08/2017
Terra Formars Chap 184 03/08/2017
Terra Formars Chap 183 01/08/2017
Terra Formars Chap 182 24/07/2017
Terra Formars Chap 180 22/07/2017
Terra Formars Chap 179 08/07/2017
Terra Formars Chap 176 08/07/2017
Terra Formars Chap 175 05/07/2017
Terra Formars Chap 174 07/06/2017
Terra Formars Chap 173 09/03/2017
Terra Formars Chap 172 05/12/2016
Terra Formars Chap 171 21/11/2016
Terra Formars Chap 170 01/11/2016
Terra Formars Chap 169 01/11/2016
Terra Formars Chap 168 01/11/2016
Terra Formars Chap 167 05/10/2016
Terra Formars Chap 166 02/10/2016
Terra Formars Chap 165 02/10/2016
Terra Formars Chap 164 25/08/2016
Terra Formars Chap 163 21/08/2016
Terra Formars Chap 162 21/08/2016
Terra Formars Chap 161 19/08/2016
Terra Formars Chap 160 15/08/2016
Terra Formars Chap 159 08/08/2016
Terra Formars Chap 158 08/08/2016
Terra Formars Chap 157 08/08/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 156 10/07/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 155 28/06/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 154 27/06/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 153 09/06/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 152 09/06/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 151 29/05/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 150 18/05/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 149 07/05/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 148 07/05/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 147 29/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 146 23/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 145 21/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 144 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 143 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 142 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 141 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 140 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 139 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 138 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 137 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 136 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 135 18/03/2016
Terra Formars Vol 12 Chap 134 13/11/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 133 23/09/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 132 17/09/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 131 11/09/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 130 11/09/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 129 29/08/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 128 24/08/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 127 18/08/2015
Terra Formars Vol 12 Chap 126 16/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 125 11/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 124 11/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 123 07/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 122 07/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 121 02/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 120 02/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 119 02/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 118 02/08/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 117 26/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 116 24/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 115 19/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 114 17/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 113 17/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 112 17/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 111 17/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 110 12/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 109 12/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 108 05/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 107 05/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 106 05/06/2015
Terra Formars Vol 11 Chap 105 05/06/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 104 03/06/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 103 03/06/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 102 03/06/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 101 01/06/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 100 30/05/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 99 30/05/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 98 30/05/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 97 30/05/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 96 19/02/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 95 19/02/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 94 19/02/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 93 19/02/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 92 19/02/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 91 25/01/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 90 25/01/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 89 25/01/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 88 25/01/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 87 25/01/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 86 25/01/2015
Terra Formars Vol 10 Chap 85 08/08/2016
Terra Formars Vol 10 Chap 84 08/08/2016
Terra Formars Vol 9 Chap 85 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 84 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 83 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 82 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 81 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 80 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 79 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 78 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 77 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 76 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 76 04/11/2016
Terra Formars Vol 9 Chap 75 23/11/2014
Terra Formars Vol 9 Chap 74 08/08/2016
Terra Formars Vol 8 Chap 74 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 73 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 72 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 71 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 70 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 69 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 68 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 67 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 66 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 65 23/11/2014
Terra Formars Vol 8 Chap 64 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 63 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 62 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 61 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 60 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 59 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 58 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 57 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 56 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 55 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 54 23/11/2014
Terra Formars Vol 7 Chap 53 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 52 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 51 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 50 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 49 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 48 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 47 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 46 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 45 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 44 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 43 23/11/2014
Terra Formars Vol 6 Chap 42 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 41 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 40 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 39 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 38 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 37 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 36 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 35 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 34 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 33 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 32 23/11/2014
Terra Formars Vol 5 Chap 31 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 30 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 29 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 28 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 27 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 26 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 25 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 24 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 23 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 22 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 21 23/11/2014
Terra Formars Vol 4 Chap 20 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 19 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 18 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 17 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 16 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 15 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 14 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 13 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 12 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 11 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 10 23/11/2014
Terra Formars Vol 3 Chap 9 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 8 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 7 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 6 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 5 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 4 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 3 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 2 23/11/2014
Terra Formars Vol 2 Chap 1 23/11/2014
Terra Formars Vol 1 Chap 6 23/11/2014
Terra Formars Vol 1 Chap 5 23/11/2014
Terra Formars Vol 1 Chap 4 23/11/2014
Terra Formars Vol 1 Chap 3 23/11/2014
Terra Formars Vol 1 Chap 2 23/11/2014
Terra Formars Vol 1 Chap 1 23/11/2014 /trangchu
Terra Formars Vol 0 Chap 0 23/11/2014 /trangchu
Hình ảnh
Terra Formars
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!