Thông tin truyện Tokyo Ghoul:re

Tên khác: 

Toukyou Kushuu :re

Thể loại: Action,Horror,Mystery,Psychological,Seinen,Tragedy

Tác giả: Ishida Sui

Nhóm dịch: Devil Slayer Team

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 4906557      Người theo dõi: 403      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Phần 2 của Tokyo Ghoul,dưới góc nhìn của bên CCG và về một đội thanh tra toàn là quỷ một mắt.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Tokyo Ghoul:re Chapter Omake Vol 7 02/12/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 179 [end] 04/07/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 178 26/06/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 177 19/06/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 176 13/06/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 175 06/06/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 174 29/05/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 173 23/05/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 172 17/05/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 171 10/05/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 170 25/04/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 169 25/04/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 168 11/04/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 167 05/04/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 166 29/03/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 165 22/03/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 164 15/03/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 163 08/03/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 162 28/02/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 161 21/02/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 160 11/02/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 159 08/02/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 158 01/02/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 157 24/01/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 156 17/01/2018
Tokyo Ghoul:re Chap 155 31/12/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 154 20/12/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 153 14/12/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 152 07/12/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 151 02/12/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 150 25/11/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 149 19/11/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 148 09/11/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 147 02/11/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 146 25/10/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 145 17/10/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 144 10/10/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 143 05/10/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 142 29/09/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 141 20/09/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 140 13/09/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 139 07/09/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 138 01/09/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 137 24/08/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 136 14/08/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 135 03/08/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 134 01/08/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 133 17/07/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 132 12/07/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 131 05/07/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 130 27/06/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 129 19/06/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 128 13/06/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 127 08/06/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 126 29/05/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 125 20/05/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 124 15/05/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 123 10/05/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 122 25/04/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 121 17/04/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 120 11/04/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 119 06/04/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 118 10/04/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 117 21/03/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 116 16/03/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 115 08/03/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 114 01/03/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 113 22/02/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 112 14/02/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 111 09/02/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 110 31/01/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 109 24/01/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 108 16/01/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 107 09/01/2017
Tokyo Ghoul:re Chap 106 27/12/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 105 16/12/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 104 12/12/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 103 02/12/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 102 24/11/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 101 17/11/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 100 08/11/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 99 04/11/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 98 04/11/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 97 21/10/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 96 10/10/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 95 10/10/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 94 27/09/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 93 17/09/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 92 17/09/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 91 17/09/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 90 28/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 89 22/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 88 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 87 01/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 86 25/07/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 85 16/07/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 84 16/07/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 83 25/07/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 82 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 81 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 80 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 79 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 78 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 77 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 76 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 75 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 74 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 73 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 72 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 71 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 70 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 69 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 68 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 67 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 66 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 65 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 64 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 63 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 62 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 61 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 60 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 59 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 58 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 57 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 56 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 55 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 54 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 53 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 52 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 51 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 50 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 49 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 48 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 47 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 46 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 45 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 44 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 43 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 42 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 41 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 40 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 39 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 38 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 37 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 36 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 35.2 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 35.1 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 35 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 34 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 33.2 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 33.1 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 33 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 32.5 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 32 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 31.5 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 31 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 30 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 29 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 28 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 27 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 26 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 25 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 24 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 23.5 02/04/2015
Tokyo Ghoul:re Chap 23 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 22 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 21 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 20 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 19 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 18 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 17 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 16 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 15 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 14 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 13 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 12 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 11 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 10 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 09 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 08 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 07 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 06 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 05 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 04 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 03.5 15/12/2014
Tokyo Ghoul:re Chap 03 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 02 07/08/2016
Tokyo Ghoul:re Chap 01 07/08/2016
Hình ảnh
Tokyo Ghoul:re
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!