Thông tin truyện Ubel Blatt

Thể loại: Action,Adventure,Seinen,Fantasy

Tác giả: Shiono Etorouji

Nhóm dịch: TM Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 388983      Người theo dõi: 97      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy...

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Ubel Blatt Chap Extra 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 161(-2): "old Friend" [5] 17/03/2018
Ubel Blatt Chapter 160(-2) : "old Friend" [4] 17/03/2018
Ubel Blatt Chapter 159(-2): "old Friend" [3] 21/02/2018
Ubel Blatt Chapter 158(-2): "old Friend" [2] 13/02/2018
Ubel Blatt Chapter 157(-2): "old Friend" [1] 11/02/2018
Ubel Blatt Chapter 156(-2) : Cổng Vào Thủ đô Của Nhà Vua [4] 04/12/2017
Ubel Blatt Chapter 155(-2): Cổng Vào Thủ đô Của Nhà Vua [3] 16/09/2017
Ubel Blatt Chapter 154(-2) : Cổng Vào Thủ đô Của Nhà Vua [2] 21/07/2017
Ubel Blatt Chapter 153(-2) : Cổng Vào Thủ đô Của Nhà Vua 10/07/2017
Ubel Blatt Chapter 152 (-2) : Cô Gái Trong Màn đêm > 25/05/2017
Ubel Blatt Chapter 151(-2) : Könige [những Vị Vua] 25/05/2017
Ubel Blatt Chapter 150(-2) : Niềm Hy Vọng Của Tôi 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 149 (-2): Blood And Blood 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 148(-2): Dưới Ngọn Cờ Của Những Người Anh Hùng [5] 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 147 : Duới Ngọn Cờ Những Người Anh Hùng [4] 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 146b (-2): Dưới Ngọn Cờ Của Những Người Anh Hùng [3] 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 146a (-2): Dưới Ngọn Cờ Của Những Người Anh Hùng [3] 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 145 (-2): Ngọn Cờ Của Những Người Anh Hùng [2] 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 144 (-2): Ngọn Cờ Của Những Người Anh Hùng [1] 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 143 (-2): Nguyện ước Cuối Cùng 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 142 (-2) B : Hướng đi Nào Cho đôi Ta :3 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 142 (-2) A : Kẻ Bẻ Gãy đôi Cánh Của Gió 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 141 (-2): Hai Blatt Masters 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 140 (-2): Thế Giới Mới 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 139 (-2) 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 138 (-2) : Trở Về 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 137 (-2) : Lưỡi Gươm Của Vị Vua Ii 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 136 (-2) : Lưỡi Gươm Của Vị Vua I 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 135 (-2) : Hai Pháo đài V 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 134 (-2) : Hai Pháo đài Iv 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 133 (- 2) 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 132 (-2) 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 131(-2) 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 130 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 129 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 128 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 127 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 126 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 125 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 124 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 123 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 122 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 121 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 120 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 119 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 118 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 117 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 116 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 115 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 114 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 113 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 112 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 111 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 110 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 109 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 108 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 107 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 106 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 105 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 104 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 103 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 102 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 101 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 100 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 99 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 98 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 97 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 96 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 95 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 92-94 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 91 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 90 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 89 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 88 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 87 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 86 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 85 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 84 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 83 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 82 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 81 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 80 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 79 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 78 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 77 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 76 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 75 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 74 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 73 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 72 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 71 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 70 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 69 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 68 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 67 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 66 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 65 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 64 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 63 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 62 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 61 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 60 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 59 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 58 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 57 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 56 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 55 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 54 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 53 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 52 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 51 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 50 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 49 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 48 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 47 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 46 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 45 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 44 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 43 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 42 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 41 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 40 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 39 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 38 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 37 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 36 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 35 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 34 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 33 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 32 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 31 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 30 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 29 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 28 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 27 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 26 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 25 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 24 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 23 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 22 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 21 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 20 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 19 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 18 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 17 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 16 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 15 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 14 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 13 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 12 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 11 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 10 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 9 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 8 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 7 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 6 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 5 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 4 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 3 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 2 08/04/2017
Ubel Blatt Chapter 1 08/04/2017
Hình ảnh
Ubel Blatt
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!