Thông tin truyện Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen

Tên khác: 

渡くんの××が崩壊寸前; 渡君的XX即将崩坏; Watari-kun no Batsu Batsu ga Houkai Sunzen; Watari-kun no Batsubatsu ga Houkai Sunzen

Thể loại: Harem,Romance,School Life,Seinen

Tác giả: Narumi Naru

Nhóm dịch: O.V,Góc Truyện Vui

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 232854      Người theo dõi: 231      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  InuHa

Sơ lược:

T̶̶ừ̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶a̶ ̶m̶̶ẹ̶ ̶q̶̶u̶̶a̶ ̶đ̶̶ờ̶̶i̶, ̶t̶̶r̶̶ọ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶â̶̶m̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶W̶̶a̶̶t̶̶a̶̶r̶̶i̶ ̶N̶̶a̶̶o̶̶t̶̶o̶ ̶x̶̶o̶̶a̶̶y̶ ̶q̶̶u̶̶a̶̶n̶̶h̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶ ̶C̶̶ậ̶̶u̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶h̶̶o̶̶ạ̶̶t̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ó̶̶a̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶d̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶h̶̶ờ̶̶i̶ ̶g̶̶i̶̶a̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶, ̶k̶̶h̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶b̶̶è̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶r̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶s̶̶i̶̶s̶̶-c̶̶o̶̶n̶̶.̶ ̶N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶i̶̶ễ̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶̶c̶, ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶s̶̶ẵ̶̶n̶ ̶s̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶̶n̶̶g̶̶o̶̶à̶̶i̶ ̶t̶̶a̶̶i̶ ̶̶t̶̶ấ̶̶t̶ ̶c̶̶ả̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶x̶̶é̶̶t̶ k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶v̶̶ề̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶̶T̶̶u̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶ấ̶̶y̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶l̶̶ầ̶̶n̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶ ̶b̶̶ị̶ ̶đ̶̶e̶ ̶d̶̶ọ̶̶a̶ ̶b̶̶ở̶̶i̶ ̶c̶̶ơ̶̶n̶ ̶á̶̶c̶ ̶m̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶p̶̶h̶̶á̶ ̶t̶̶a̶̶n̶ ̶̶k̶̶h̶̶o̶̶ả̶̶n̶̶h̶ ̶k̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶̶c̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶c̶̶á̶̶c̶̶h̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶6̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶̶.̶̶.̶̶.̶

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 41 25/02/2019
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 40 11/01/2019
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 39 03/12/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 38 11/11/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 37 25/10/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 36 03/09/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 35 12/08/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 34 11/06/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 33 05/05/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 32 04/04/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 31 04/04/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 30 04/04/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 29 04/04/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 28 04/04/2018
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 27 30/12/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 26 11/08/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 25 11/06/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 24 11/06/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 23 09/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 22 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 21 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 20 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 19 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 18 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 17 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 16 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 15 07/04/2017
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 14 04/07/2016
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 13 03/07/2016
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 12 01/07/2016
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 11 01/07/2016
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 10 01/07/2016
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 9 20/11/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 8 19/06/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 7 28/05/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 6 28/05/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 5 21/05/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 4 16/05/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 3 13/05/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 2 13/05/2015
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 1 13/05/2015
Hình ảnh
Watari-kun No Xx Ga Houkai Sunzen
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!