Thông tin truyện Zannen Jokanbu Black General-san

Tên khác: 

残念女幹部ブラックジェネラルさん , Precarious Woman Executive Miss Black General

Thể loại: Action,Comedy,Romance,Ecchi

Tác giả: Jin (mugenjin)

Nhóm dịch: auto-Leech

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 91072      Người theo dõi: 45      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Anh hùng vs siêu ác nhân phiên bản vô cùng lầy lội  :D

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Zannen Jokanbu Black General-san Sếp Nhỏ-san 01/04/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Phụ Chương 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Ngoại Truyện - Nữ Sát Thủ Và Maskman 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Hồ Sơ Nhân Vật + Bonus 01/04/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Hồ Sơ Nhân Vật 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 51 13/07/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 50 01/07/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 49 22/03/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 48 20/03/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 47 23/02/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 46 15/02/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 45 13/01/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 44 08/01/2018
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 43 06/11/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 42 08/10/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 41 22/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 40 07/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 39 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 38 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 37 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 36 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 35 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 34 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 33 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 32 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 31 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 30 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 29 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 28 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 27 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 26 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 25 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 24 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 23 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 22 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 21 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 20 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 19 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 18 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 17 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 16.5 Oneshot 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 16 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 15 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 14 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 13 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 12 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 11 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 10 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 9 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 8 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 7 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 6 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 5 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 4 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 3 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 2 04/09/2017
Zannen Jokanbu Black General-san Chap 1 04/09/2017
Hình ảnh
Zannen Jokanbu Black General-san
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!