Thể loại Soft Yuri

Girl x Girl. Có cảnh nhạy cảm.