Thông tin truyện Boku No Hero Academia

Tên khác: 

My hero Academia; 僕のヒーローアカデミア

Thể loại: Action,Adventure,Comedy,School Life,Shounen,Supernatural

Tác giả: Chưa rõ

Nhóm dịch: auto-Leech

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 1256795      Người theo dõi: 198      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Vào tương lai, lúc mà con người với những sức mạnh siêu nhiên là điều thường thấy quanh thế giới. Đây là câu chuyện về Izuku Midoriya, từ một kẻ bất tài trở thành một siêu anh hùng. Tất cả ta cần là mơ ước,

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Boku No Hero Academia Chap 152 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 151 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 150 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 149 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 148 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 147 22/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 146 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 145 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 144 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 143 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 142 09/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 141 09/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 140 09/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 139 01/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 138 01/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 137 01/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 136 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 135 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 134 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 133 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 132 10/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 131 06/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 130 30/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 129 28/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 128 28/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 127 27/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 126 13/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 125 09/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 124 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 123 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 122 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 121 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 120 22/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 119 19/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 118 19/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 117 14/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 116 14/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 115 31/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 114 29/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 113 29/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 112 23/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 111 09/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 110 09/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 109 09/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 108 20/04/2017
Boku No Hero Academia Chap 107 15/04/2017
Boku No Hero Academia Chap 106 04/04/2017
Boku No Hero Academia Chap 105 28/02/2017
Boku No Hero Academia Chap 104 13/02/2017
Boku No Hero Academia Chap 103 06/02/2017
Boku No Hero Academia Chap 102 13/12/2016
Boku No Hero Academia Chap 101 27/11/2016
Boku No Hero Academia Chap 100 10/11/2016
Boku No Hero Academia Chap 99 21/10/2016
Boku No Hero Academia Chap 98 10/10/2016
Boku No Hero Academia Chap 97 08/09/2016
Boku No Hero Academia Chap 96 02/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 95 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 94 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 93 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 92 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 91 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 90 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 89 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 88 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 87 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 86 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 85 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 84.5 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 84 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 83 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 82 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 81 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 80 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 79 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 78 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 77 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 76 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 75 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 74 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 73 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 72 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 71 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 70 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 69 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 68 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 67 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 66 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 65 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 64 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 63 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 62 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 61 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 60 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 59 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 58 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 57 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 56 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 55 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 54 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 53 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 52 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 51 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 50 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 49 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 48 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 47 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 46 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 45 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 44 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 43 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 42 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 41 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 40 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 39 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 38 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 37 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 36 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 35 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 34 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 33 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 32 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 31 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 30 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 29 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 28 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 27 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 26 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 25 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 24 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 23 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 22 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 21 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 20 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 19 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 18 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 17 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 16 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 15 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 14 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 13 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 12 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 11 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 10 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 9 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 8 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 7 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 6 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 5 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 4 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 3 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 2 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 1 25/07/2016