Thông tin truyện Gantz Full Color

Gantz Full Color

Tên khác: 

ガンツ

Thể loại: Action ,Adventure ,Comedy ,Ecchi ,Horror ,Mystery ,Romance ,School Life ,Shounen ,Supernatural

Tác giả: Oku Hiroya

Nhóm dịch:GantzVN

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 130056      Người theo dõi: 8      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

 
remake Full color

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Gantz Full Color Ngoại truyện (Nishi) 15/07/2017
Gantz Full Color chap 115 11/01/2018
Gantz Full Color chap 114 03/01/2018
Gantz Full Color chap 113 [fix] 03/01/2018
Gantz Full Color chap 113 18/12/2017
Gantz Full Color chap 112 19/11/2017
Gantz Full Color chap 111 11/11/2017
Gantz Full Color chap 110 11/10/2017
Gantz Full Color chap 109 04/10/2017
Gantz Full Color chap 108 04/10/2017
Gantz Full Color chap 107 03/10/2017
Gantz Full Color chap 106 28/09/2017
Gantz Full Color chap 105 21/09/2017
Gantz Full Color chap 104 18/09/2017
Gantz Full Color chap 103 16/09/2017
Gantz Full Color chap 102 14/09/2017
Gantz Full Color chap 101 10/07/2017
Gantz Full Color chap 100 30/06/2017
Gantz Full Color chap 99 26/06/2017
Gantz Full Color chap 98 25/06/2017
Gantz Full Color chap 97 23/05/2017
Gantz Full Color chap 96 23/05/2017
Gantz Full Color chap 95 23/05/2017
Gantz Full Color chap 94 16/05/2017
Gantz Full Color chap 93 16/05/2017
Gantz Full Color chap 92 16/05/2017
Gantz Full Color chap 91 16/05/2017
Gantz Full Color chap 90 11/05/2017
Gantz Full Color chap 89 11/05/2017
Gantz Full Color chap 88 11/05/2017
Gantz Full Color chap 87 11/05/2017
Gantz Full Color chap 86 11/05/2017
Gantz Full Color chap 85 06/05/2017
Gantz Full Color chap 84 06/05/2017
Gantz Full Color chap 83 06/05/2017
Gantz Full Color chap 82 06/05/2017
Gantz Full Color chap 81 06/05/2017
Gantz Full Color chap 80 30/04/2017
Gantz Full Color chap 79 30/04/2017
Gantz Full Color chap 78 30/04/2017
Gantz Full Color chap 77 30/04/2017
Gantz Full Color chap 76 27/04/2017
Gantz Full Color chap 75 27/04/2017
Gantz Full Color chap 74 25/04/2017
Gantz Full Color chap 73 25/04/2017
Gantz Full Color chap 72 23/04/2017
Gantz Full Color chap 71 23/04/2017
Gantz Full Color chap 70 21/04/2017
Gantz Full Color chap 69 20/04/2017
Gantz Full Color chap 68 20/04/2017
Gantz Full Color chap 67 18/04/2017
Gantz Full Color chap 66 18/04/2017
Gantz Full Color chap 65 16/04/2017
Gantz Full Color chap 64 15/04/2017
Gantz Full Color chap 63 14/04/2017
Gantz Full Color chap 62 13/04/2017
Gantz Full Color chap 61 12/04/2017
Gantz Full Color chap 60 11/04/2017
Gantz Full Color chap 59 11/04/2017
Gantz Full Color chap 58 11/04/2017
Gantz Full Color chap 57 09/04/2017
Gantz Full Color chap 56 08/04/2017
Gantz Full Color chap 55 07/04/2017
Gantz Full Color chap 54 05/04/2017
Gantz Full Color chap 53 05/04/2017
Gantz Full Color chap 52 03/04/2017
Gantz Full Color chap 51 03/04/2017
Gantz Full Color chap 50 02/04/2017
Gantz Full Color chap 49 31/03/2017
Gantz Full Color chap 48 31/03/2017
Gantz Full Color chap 47 29/03/2017
Gantz Full Color chap 46 28/03/2017
Gantz Full Color chap 45 28/03/2017
Gantz Full Color chap 44 26/03/2017
Gantz Full Color chap 43 25/03/2017
Gantz Full Color chap 42 24/03/2017
Gantz Full Color chap 41 23/03/2017
Gantz Full Color chap 40 22/03/2017
Gantz Full Color chap 39 21/03/2017
Gantz Full Color chap 38 20/03/2017
Gantz Full Color chap 37 19/03/2017
Gantz Full Color chap 36 19/03/2017
Gantz Full Color chap 35 19/03/2017
Gantz Full Color chap 34 19/03/2017
Gantz Full Color chap 33 19/03/2017
Gantz Full Color chap 32 19/03/2017
Gantz Full Color chap 31 19/03/2017
Gantz Full Color chap 30 19/03/2017
Gantz Full Color chap 29 19/03/2017
Gantz Full Color chap 28 19/03/2017
Gantz Full Color chap 27 19/03/2017
Gantz Full Color chap 26 19/03/2017
Gantz Full Color chap 25 19/03/2017
Gantz Full Color chap 24 19/03/2017
Gantz Full Color chap 23 19/03/2017
Gantz Full Color chap 22 19/03/2017
Gantz Full Color chap 21 19/03/2017
Gantz Full Color chap 20 19/03/2017
Gantz Full Color chap 19 19/03/2017
Gantz Full Color chap 18 19/03/2017
Gantz Full Color chap 17 19/03/2017
Gantz Full Color chap 16 19/03/2017
Gantz Full Color chap 15 19/03/2017
Gantz Full Color chap 14 19/03/2017
Gantz Full Color chap 13 19/03/2017
Gantz Full Color chap 12 19/03/2017
Gantz Full Color chap 11 19/03/2017
Gantz Full Color chap 10 19/03/2017
Gantz Full Color chap 9 19/03/2017
Gantz Full Color chap 8 19/03/2017
Gantz Full Color chap 7 19/03/2017
Gantz Full Color chap 6 19/03/2017
Gantz Full Color chap 5 19/03/2017
Gantz Full Color chap 4 19/03/2017
Gantz Full Color chap 3 19/03/2017
Gantz Full Color chap 2 19/03/2017
Gantz Full Color chap 1 19/03/2017