Thông tin truyện Getsuyobi No Tawawa (T.K Team)

Getsuyobi No Tawawa (T.K Team)

Tên khác: 

Monday's Offering

Thể loại: Doujinshi ,Ecchi

Tác giả: Himura Kiseki

Nhóm dịch:TK Trans

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 14604      Người theo dõi: 20      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Truyện chính: Chuyện về cô nữ sinh và anh nhân viên văn phòng
Phần phụ: Tranh vẽ của tác giả
​(Chống chỉ định với những người chỉ thích ngực lép) 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap α 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 30 04/12/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 29 04/12/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 29 04/12/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 29 13/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 28 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 27 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 26 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 25 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 24.5.5 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 24.5 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 24 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 23 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 22 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 21 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 20 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 19 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 18 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 17 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 16 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 15 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 14 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 13 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 12 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 11 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 10 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chapter 9 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 8 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 7 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 6 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 5 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 4 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Chap 3 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Vol 2α 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Vol 2 (Part 2) 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Vol 2 (Part 1) 02/11/2017
Getsuyobi no Tawawa (T.K Team) Vol 1 02/11/2017