Thông tin truyện MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ

MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ

Thể loại: Horror

Tác giả: Chưa rõ

Nhóm dịch:DMT

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 20964      Người theo dõi: 12      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ.
Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa.
Cùng khám phá nhé

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 39 17/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 38 16/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 37 16/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 36 14/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 35 13/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 34 12/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 33 11/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 32 11/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 31 10/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 30 09/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 29 09/01/2018
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 28 19/11/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 27 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 26 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 25 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 24 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 23 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 22 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 21 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 20 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 19 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 18 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 17 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 16 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 15 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 14 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 13 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 12 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 11 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 10 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 9 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 8 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 7 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 6 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 5 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 4 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 3 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 2 22/10/2017
MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ chap 1 22/10/2017