Thông tin truyện Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực!

Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực!

Tên khác: 

天空侵犯; High-rise Invasion

Thể loại: Action ,Horror ,Mature ,Psychological

Tác giả: Miura Tsuina ,Oba Takahiro

Nhóm dịch:ZWK

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 114928      Người theo dõi: 54      loginTheo dõi truyện này

Sơ lược:

Trung học sinh Yuri đột nhiên nhận thấy sự hiện diện kì lạ của mình trên tầng thượng một tòa nhà cao ốc. Cô bị mắc kẹt trong một thế giới kỳ lạ bao quanh bởi tòa nhà chọc trời, nơi kẻ đeo mặt nạ bí ẩn đã dùng búa chẻ vỡ đầu một người đàn ông trước mặt cô ấy. Tác giả của bộ truyện 'Ajin', Tsuina Miura đã hợp tác với Takahiro Oba, họa sĩ của bộ truyện 'Box!', để mang đến cho chúng ta một câu truyện kinh dị hồi hộp mới về những tòa nhà chọc trời!

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 195 07/12/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 194 02/12/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 193 30/11/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 192 30/11/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 191.5 12/11/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 191 12/11/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 190.5 02/11/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 190 02/11/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 189.5 28/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 189 28/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 188.5 25/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 188 25/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 187.5 25/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 187 25/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 186.5 07/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 186 07/10/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 185.5 29/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 185 29/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 184.5 20/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 184 20/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 183.5 15/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 183 15/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 182.5 15/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 182 15/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 181.5 15/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 181 15/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 180.5 10/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 180 10/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 179.5 10/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 179 10/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 178.5 06/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 178 06/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 177.5 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 177 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 176.5 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 176 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 175.5 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 175 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 174.5 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 174 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 173.5 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 173 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 172.5 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 172 05/09/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 171 07/07/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 170 03/07/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 169 12/06/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 168 11/06/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 167 05/06/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 166 29/05/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 165 16/05/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 164 28/04/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 163 28/04/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 162 21/04/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 161 17/04/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 160 02/04/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 159 02/04/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 158 28/03/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 157 28/03/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 156 28/03/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 155 04/02/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 154 04/02/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 153 17/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 152 17/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 151 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 150 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 149 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 148 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 147 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 146 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 145 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 144 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 143 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 142 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 141 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 140 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 139 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 138 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 137 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 136 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 135 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 134 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 133 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 132 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 131 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 130 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 129 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 128 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 127 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 126 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 125 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 124 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 123 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 122 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 121 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 120 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 119 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 118 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 117 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 116 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chap 115 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 114 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 113 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 112 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 111 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 110 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 109 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 108 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 107 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 106 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 105 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 104 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 103 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 102 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 101 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 100 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 99 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 98 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 97 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 96 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 95 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 94 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 93 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 92 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 91 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 90 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 89 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 88 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 87 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 86 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 85 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 84 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 83 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 82 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 81 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 80 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 79 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 78 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 77 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 76 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 75 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 74 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 73 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 72 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 70 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 69 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 68 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 67 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 66 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 65 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 64 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 63 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 62 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 61 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 60 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 59 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 58 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 57 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 56 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 55 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 54 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 53 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 52 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 51 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 50 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 49 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 48 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 47 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 46 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 45 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 44 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 43 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 42 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 41 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 40 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 39 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 38 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 37 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 36 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 35 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 34 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 33 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 32 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 31 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 30 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 29 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 28 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 27 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 26 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 25 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 24 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! chapter 23 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 22 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 21 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 20 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 19 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 18 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 17 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 16 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 15 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 14 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 13 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 12 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 11 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 10 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 9 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 8 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 7 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 6 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 5 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 4 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 3 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 2 04/01/2017
Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! Chapter 1 04/01/2017