Thông tin truyện Boku Girl

Tên khác: 

¿Im a Girl?

Thể loại: Comedy,Ecchi,Gender Bender,Seinen

Tác giả: Sugito Akira

Nhóm dịch: Devil Slayer Team,Yami blog

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 373293      Người theo dõi: 120      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Truyện kể về một chàng thanh niên "cao to, lực lưỡng" bị thánh Loki troll biến thành đứa con gái.
 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Boku Girl Chap 107.5 - End 09/03/2019
Boku Girl Chap 107 09/03/2019
Boku Girl Chap 106 11/02/2019
Boku Girl Chap 105 10/02/2019
Boku Girl Chap 104 10/02/2019
Boku Girl Chap 103 10/02/2019
Boku Girl Chap 102 10/02/2019
Boku Girl Chap 101 10/02/2019
Boku Girl Chap 100 10/02/2019
Boku Girl Chap 99 10/02/2019
Boku Girl Chap 98 10/02/2019
Boku Girl Chap 97 10/02/2019
Boku Girl Chap 96 10/02/2019
Boku Girl Chap 95.5 10/02/2019
Boku Girl Chap 95 10/02/2019
Boku Girl Chap 94 24/09/2018
Boku Girl Chap 93 24/09/2018
Boku Girl Chap 92 24/08/2018
Boku Girl Chap 91 22/08/2018
Boku Girl Chap 90 22/08/2018
Boku Girl Chap 89 26/07/2018
Boku Girl Chap 88 30/03/2018
Boku Girl Chap 87 26/02/2018
Boku Girl Chap 86 09/02/2018
Boku Girl Chap 85 24/12/2017
Boku Girl Chap 84 25/10/2017
Boku Girl Chap 83 19/10/2017
Boku Girl Chap 82 19/10/2017
Boku Girl Chap 81 24/09/2017
Boku Girl Chap 80 24/09/2017
Boku Girl Chap 79 24/09/2017
Boku Girl Chap 78 13/07/2017
Boku Girl Chap 77 13/07/2017
Boku Girl Chap 76 13/07/2017
Boku Girl Chap 75 13/07/2017
Boku Girl Chap 74 18/05/2017
Boku Girl Chap 73 16/05/2017
Boku Girl Chap 72 01/01/1970
Boku Girl Chap 71 01/01/1970
Boku Girl Chap 70 01/01/1970
Boku Girl Chap 69 01/01/1970
Boku Girl Chap 68 01/01/1970
Boku Girl Chap 67 01/01/1970
Boku Girl Chap 66 01/01/1970
Boku Girl Chap 65 01/01/1970
Boku Girl Chap 64 01/01/1970
Boku Girl Chap 63 01/01/1970
Boku Girl Chap 62 01/01/1970
Boku Girl Chap 61 01/01/1970
Boku Girl Chap 60 01/01/1970
Boku Girl Chap 59 01/01/1970
Boku Girl Chap 58 01/01/1970
Boku Girl Chap 57 01/01/1970
Boku Girl Chap 56 01/01/1970
Boku Girl Chap 55 01/01/1970
Boku Girl Chap 54 01/01/1970
Boku Girl Chap 53 01/01/1970
Boku Girl Chap 52 01/01/1970
Boku Girl Chap 51 01/01/1970
Boku Girl Chap 50 01/01/1970
Boku Girl Chap 49 01/01/1970
Boku Girl Chap 48 01/01/1970
Boku Girl Chap 47 01/01/1970
Boku Girl Chap 46 01/01/1970
Boku Girl Chap 45 01/01/1970
Boku Girl Chap 44 01/01/1970
Boku Girl Chap 43 01/01/1970
Boku Girl Chap 42 01/01/1970
Boku Girl Chap 41 17/05/2015
Boku Girl Chap 40 17/05/2015
Boku Girl Chap 39 17/05/2015
Boku Girl Chap 38 17/05/2015
Boku Girl Chap 37 17/05/2015
Boku Girl Chap 36 17/05/2015
Boku Girl Chap 35 17/05/2015
Boku Girl Chap 34 17/05/2015
Boku Girl Chap 33 17/05/2015
Boku Girl Chap 32 17/05/2015
Boku Girl Chap 31 17/05/2015
Boku Girl Chap 30 17/05/2015
Boku Girl Chap 29 17/05/2015
Boku Girl Chap 28 17/05/2015
Boku Girl Chap 27 17/05/2015
Boku Girl Chap 26 17/05/2015
Boku Girl Chap 25 17/05/2015
Boku Girl Chap 24 17/05/2015
Boku Girl Chap 23 17/05/2015
Boku Girl Chap 22 17/05/2015
Boku Girl Chap 21 17/05/2015
Boku Girl Chap 20 17/05/2015
Boku Girl Chap 19 17/05/2015
Boku Girl Chap 18 17/05/2015
Boku Girl Chap 17 17/05/2015
Boku Girl Chap 16 17/05/2015
Boku Girl Chap 15 17/05/2015
Boku Girl Chap 14 17/05/2015
Boku Girl Chap 13 17/05/2015
Boku Girl Chap 12 17/05/2015
Boku Girl Chap 11 17/05/2015
Boku Girl Chap 10 17/05/2015
Boku Girl Chap 9 17/05/2015
Boku Girl Chap 8 17/05/2015
Boku Girl Chap 7 17/05/2015
Boku Girl Chap 6 17/05/2015
Boku Girl Chap 5 17/05/2015
Boku Girl Chap 4 17/05/2015
Boku Girl Chap 3 17/05/2015
Boku Girl Chap 2 17/05/2015
Boku Girl Chap 1 17/05/2015
Hình ảnh
Boku Girl
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!