Thông tin truyện Boku No Hero Academia

Tên khác: 

My hero Academia; 僕のヒーローアカデミア

Thể loại: Action,Adventure,Comedy,School Life,Shounen,Supernatural

Tác giả: Horikoshi Kouhei

Nhóm dịch: Fallen Angels,Kuro Mangu

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 2949097      Người theo dõi: 404      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Vào tương lai, lúc mà con người với những sức mạnh siêu nhiên là điều thường thấy quanh thế giới. Đây là câu chuyện về Izuku Midoriya, từ một kẻ bất tài trở thành một siêu anh hùng. Tất cả ta cần là mơ ước,

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Boku No Hero Academia Chap 249 12/11/2019
Boku No Hero Academia Chap 248 30/10/2019
Boku No Hero Academia Chap 247 21/10/2019
Boku No Hero Academia Chap 246 13/10/2019
Boku No Hero Academia Chap 245 09/10/2019
Boku No Hero Academia Chap 244 30/09/2019
Boku No Hero Academia Chap 243 25/09/2019
Boku No Hero Academia Chap 242 09/09/2019
Boku No Hero Academia Chap 241 01/09/2019
Boku No Hero Academia Chap 240 25/08/2019
Boku No Hero Academia Chap 239 25/08/2019
Boku No Hero Academia Chap 238 04/08/2019
Boku No Hero Academia Chap 237 28/07/2019
Boku No Hero Academia Chap 236 21/07/2019
Boku No Hero Academia Chap 235 16/07/2019
Boku No Hero Academia Chap 234 07/07/2019
Boku No Hero Academia Chap 233 26/06/2019
Boku No Hero Academia Chap 232 17/06/2019
Boku No Hero Academia Chap 231 10/06/2019
Boku No Hero Academia Chap 230 08/06/2019
Boku No Hero Academia Chap 229 08/06/2019
Boku No Hero Academia Chap 228 23/05/2019
Boku No Hero Academia Chap 227 11/05/2019
Boku No Hero Academia Chap 226 28/04/2019
Boku No Hero Academia Chap 225 28/04/2019
Boku No Hero Academia Chap 224 28/04/2019
Boku No Hero Academia Chap 223 12/04/2019
Boku No Hero Academia Chap 222 12/04/2019
Boku No Hero Academia Chap 221 25/03/2019
Boku No Hero Academia Chap 220 20/03/2019
Boku No Hero Academia Chap 219 09/03/2019
Boku No Hero Academia Chap 218 02/03/2019
Boku No Hero Academia Chap 217 20/02/2019
Boku No Hero Academia Chap 216 12/02/2019
Boku No Hero Academia Chap 215 12/02/2019
Boku No Hero Academia Chap 214 02/02/2019
Boku No Hero Academia Chap 213 02/02/2019
Boku No Hero Academia Chap 212 31/12/2018
Boku No Hero Academia Chap 211 20/12/2018
Boku No Hero Academia Chap 210 16/12/2018
Boku No Hero Academia Chap 209 12/12/2018
Boku No Hero Academia Chap 208 01/12/2018
Boku No Hero Academia Chap 207 01/12/2018
Boku No Hero Academia Chap 206 23/11/2018
Boku No Hero Academia Chap 205 12/11/2018
Boku No Hero Academia Chap 204 05/11/2018
Boku No Hero Academia Chap 203 27/10/2018
Boku No Hero Academia Chap 202 12/10/2018
Boku No Hero Academia Chap 201 05/10/2018
Boku No Hero Academia Chap 200 05/10/2018
Boku No Hero Academia Chap 199 25/09/2018
Boku No Hero Academia Chap 198 16/09/2018
Boku No Hero Academia Chap 197 07/09/2018
Boku No Hero Academia Chap 196 01/09/2018
Boku No Hero Academia Chap 195 25/08/2018
Boku No Hero Academia Chap 194 18/08/2018
Boku No Hero Academia Chap 193 05/08/2018
Boku No Hero Academia Chap 192 02/08/2018
Boku No Hero Academia Chap 191 02/08/2018
Boku No Hero Academia Chap 190 02/08/2018
Boku No Hero Academia Chap 189 03/07/2018
Boku No Hero Academia Chap 188 03/07/2018
Boku No Hero Academia Chap 187 03/07/2018
Boku No Hero Academia Chap 186 03/07/2018
Boku No Hero Academia Chap 185 03/07/2018
Boku No Hero Academia Chap 184 03/07/2018
Boku No Hero Academia Chap 183 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 182 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 181 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 180 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 179 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 178 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 177 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 176 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 175 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 174 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 173 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 172 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 171 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 170 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 169 30/06/2018
Boku No Hero Academia Chap 168 31/05/2018
Boku No Hero Academia Chap 167 31/05/2018
Boku No Hero Academia Chap 166 31/05/2018
Boku No Hero Academia Chap 165 31/05/2018
Boku No Hero Academia Chap 164 31/05/2018
Boku No Hero Academia Chap 163 16/04/2018
Boku No Hero Academia Chap 162 16/04/2018
Boku No Hero Academia Chap 161 16/04/2018
Boku No Hero Academia Chap 160 19/03/2018
Boku No Hero Academia Chap 159 19/03/2018
Boku No Hero Academia Chap 158 19/03/2018
Boku No Hero Academia Chap 157 04/03/2018
Boku No Hero Academia Chap 156 28/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 155 28/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 154 28/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 153 28/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 152 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 151 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 150 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 149 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 148 13/02/2018
Boku No Hero Academia Chap 147 22/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 146 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 145 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 144 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 143 07/01/2018
Boku No Hero Academia Chap 142 09/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 141 09/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 140 09/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 139 01/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 138 01/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 137 01/12/2017
Boku No Hero Academia Chap 136 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 135 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 134 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 133 26/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 132 10/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 131 06/09/2017
Boku No Hero Academia Chap 130 30/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 129 28/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 128 28/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 127 27/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 126 13/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 125 09/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 124 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 123 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 122 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 121 01/08/2017
Boku No Hero Academia Chap 120 22/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 119 19/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 118 19/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 117 14/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 116 14/06/2017
Boku No Hero Academia Chap 115 31/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 114 29/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 113 29/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 112 23/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 111 09/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 110 09/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 109 09/05/2017
Boku No Hero Academia Chap 108 20/04/2017
Boku No Hero Academia Chap 107 15/04/2017
Boku No Hero Academia Chap 106 04/04/2017
Boku No Hero Academia Chap 105 28/02/2017
Boku No Hero Academia Chap 104 13/02/2017
Boku No Hero Academia Chap 103 06/02/2017
Boku No Hero Academia Chap 102 13/12/2016
Boku No Hero Academia Chap 101 27/11/2016
Boku No Hero Academia Chap 100 10/11/2016
Boku No Hero Academia Chap 99 21/10/2016
Boku No Hero Academia Chap 98 10/10/2016
Boku No Hero Academia Chap 97 08/09/2016
Boku No Hero Academia Chap 96 02/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 95 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 94 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 93 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 92 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 91 30/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 90 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 89 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 88 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 87 07/08/2016
Boku No Hero Academia Chap 86 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 85 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 84.5 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 84 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 83 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 82 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 81 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 80 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 79 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 78 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 77 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 76 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 75 27/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 74 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 73 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 72 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 71 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 70 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 69 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 68 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 67 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 66 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 65 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 64 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 63 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 62 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 61 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 60 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 59 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 58 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 57 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 56 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 55 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 54 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 53 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 52 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 51 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 50 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 49 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 48 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 47 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 46 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 45 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 44 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 43 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 42 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 41 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 40 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 39 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 38 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 37 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 36 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 35 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 34 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 33 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 32 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 31 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 30 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 29 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 28 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 27 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 26 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 25 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 24 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 23 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 22 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 21 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 20 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 19 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 18 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 17 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 16 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 15 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 14 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 13 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 12 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 11 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 10 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 9 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 8 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 7 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 6 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 5 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 4 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 3 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 2 25/07/2016
Boku No Hero Academia Chap 1 25/07/2016
Hình ảnh
Boku No Hero Academia
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!