Thông tin truyện Daiya No Ace II

Tên khác: 

ダイヤのA , Ace of Diamond 2

Thể loại: Comedy,School Life,Shounen,Sports

Tác giả: Yūji Terajima

Nhóm dịch: Soul Cage Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 63736      Người theo dõi: 9      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

phần 2 của Ace of diamond  mở đầu chương là seidou đang thi đấu trên sân koushien, vào đây ủng hộ nhóm dịch: https://www.facebook.com/Soulcageteamcác bác like cho em cái ạ, để còn có động lực edit lẫn trans truyện.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Daiya No Ace Ii Chap 78 02/11/2019
Daiya No Ace Ii Chap 77 05/10/2019
Daiya No Ace Ii Chap 76 24/09/2019
Daiya No Ace Ii Chap 75 20/09/2019
Daiya No Ace Ii Chap 74 16/09/2019
Daiya No Ace Ii Chap 73 06/09/2019
Daiya No Ace Ii Chap 72 04/09/2019
Daiya No Ace Ii Chap 71 01/09/2019
Daiya No Ace Ii Chap 70 01/09/2019
Daiya No Ace Ii Chap 69 31/08/2019
Daiya No Ace Ii Chap 68 29/08/2019
Daiya No Ace Ii Chap 67 17/08/2019
Daiya No Ace Ii Chap 66 13/08/2019
Daiya No Ace Ii Chap 65 09/08/2019
Daiya No Ace Ii Chap 64 02/08/2019
Daiya No Ace Ii Chap 63 30/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 62 29/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 61 26/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 60 24/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 59 23/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 58 22/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 57 20/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 56 19/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 55 18/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 54 17/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 53 16/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 52 15/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 51 15/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 50 14/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 49 13/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 48 13/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 47 13/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 46 09/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 45 08/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 44 07/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 43 06/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 42 06/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 41 06/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 40 04/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 39 01/07/2019
Daiya No Ace Ii Chap 38 29/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 37 27/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 36 25/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 35 22/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 34 21/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 33 20/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 32 17/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 31 15/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 30 12/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 29 10/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 28 09/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 27 09/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 26 06/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 25 05/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 24 03/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 23 02/06/2019
Daiya No Ace Ii Chap 22 31/05/2019
Daiya No Ace Ii Chap 21 31/05/2019
Daiya No Ace Ii Chap 20 28/05/2019
Daiya No Ace Ii Chap 19 21/05/2019
Daiya No Ace Ii Chap 18 20/05/2019
Daiya No Ace Ii Chap 17 20/05/2019
Daiya No Ace Ii Chap 16 02/05/2019
Daiya No Ace Ii Chap 15 30/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 14 29/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 13 26/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 12 20/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 11 16/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 10 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 9 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 8 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 7 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 6 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 5 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 4 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 3 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 2 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 1 12/04/2019
Daiya No Ace Ii Chap 0 12/04/2019
Hình ảnh
Daiya No Ace II
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!