Thông tin truyện Denpa Kyoushi

Tên khác: 

電波教師; Denpa Kyōshi; Denpa Kyoshi

Thể loại: Comedy,Romance,School Life,Shounen

Tác giả: Azuma Takeshi

Nhóm dịch: Tổng hợp

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 347035      Người theo dõi: 74      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Kagami Junichirou , Một thiên tài và còn nhận được cả giải thưởng Nobel Nhưng anh lại là 1 NEET , Một người bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng "CVM" Và anh vẫn sống để mà đi dạy học trong trường được và còn là một thầy giáo "Khác Thường"

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Denpa Kyoushi Chap 146 09/09/2019
Denpa Kyoushi Chap 145 29/07/2019
Denpa Kyoushi Chap 144 22/07/2019
Denpa Kyoushi Chap 143 15/07/2019
Denpa Kyoushi Chap 142 08/07/2019
Denpa Kyoushi Chap 141 04/06/2016
Denpa Kyoushi Chap 140 18/03/2016
Denpa Kyoushi Chap 139 18/03/2016
Denpa Kyoushi Chap 138 18/03/2016
Denpa Kyoushi Chap 137 18/03/2016
Denpa Kyoushi Chap 136.5 18/03/2016
Denpa Kyoushi Chap 136 13/12/2015
Denpa Kyoushi Chap 135 30/10/2015
Denpa Kyoushi Chap 134 30/10/2015
Denpa Kyoushi Chap 133 30/09/2015
Denpa Kyoushi Chap 132 23/09/2015
Denpa Kyoushi Chap 131 17/09/2015
Denpa Kyoushi Chap 130 11/09/2015
Denpa Kyoushi Chap 129 03/09/2015
Denpa Kyoushi Chap 128 18/08/2015
Denpa Kyoushi Chap 127 11/08/2015
Denpa Kyoushi Chap 126 05/08/2015
Denpa Kyoushi Chap 125 28/07/2015
Denpa Kyoushi Chap 124 17/07/2015
Denpa Kyoushi Chap 123 11/07/2015
Denpa Kyoushi Chap 122 06/07/2015
Denpa Kyoushi Chap 121 21/06/2015
Denpa Kyoushi Chap 120 17/06/2015
Denpa Kyoushi Chap 119 08/06/2015
Denpa Kyoushi Chap 118 30/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 117 23/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 116 16/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 115 16/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 114 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 113 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 112 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 111 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 110 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 109 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 108 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 107 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 106 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 105 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 104 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 103 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 102 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 101 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 100 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 99 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 98 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 97 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 96 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 95 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 94 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 93 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 92 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 91 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 90 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 89 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 88 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 87 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 86 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 85 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 84 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 83 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 82 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 81 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 80 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 79 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 78 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 77 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 76 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 75 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 74 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 73 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 72 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 71 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 70 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 69 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 68 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 67 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 66 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 65 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 64 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 63 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 62 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 61 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 60 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 59 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 58 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 57 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 56 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 55 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 54 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 53 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 52 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 51 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 50 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 49 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 48 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 47 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 46 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 45 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 44 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 43 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 42 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 41 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 40 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 39 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 38 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 37 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 36 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 35 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 34 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 33 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 32 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 31 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 30 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 29 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 28 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 27 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 26 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 25 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 24 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 23 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 22 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 21 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 20 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 19 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 18 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 17 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 16 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 15 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 14 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 13 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 12 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 11 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 10 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 9 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 8 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 7 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 6 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 5 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 4 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 3 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 2 03/05/2015
Denpa Kyoushi Chap 1 03/05/2015
Hình ảnh
Denpa Kyoushi
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!