Thông tin truyện Dungeon Meshi

Thể loại: Action,Adventure,Comedy,Mystery,Romance

Tác giả: KUI Ryouko

Nhóm dịch: ehs scanm,Dota2VN Traslation,Devil Slayer Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 146223      Người theo dõi: 82      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

 Cuộc phiêu lưu của chàng hiệp sĩ Laius, cô phù thủy elf Marsilla, nhóc Chilchack và bác người lùn Sensi vào Hầm Ngục đầy rẫy quái vật nguy hiểm để cứu lấy em gái Laius, bị nuốt chửng vào bụng rồng do cuộc thám hiểm thất bại trước đó của chàng hiệp sĩ. Giờ đây, anh không còn tiền, không còn nhiều nhân lực, chẳng còn trang thiết bị, vậy anh sẽ làm gì ? Xơi tái lũ quái vật cho no bụng thôi !

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Dungeon Meshi Chap 60 02/01/2020
Dungeon Meshi Chap 59 25/11/2019
Dungeon Meshi Chap 58 12/11/2019
Dungeon Meshi Chap 57 06/09/2019
Dungeon Meshi Chap 56 03/08/2019
Dungeon Meshi Chap 55 22/06/2019
Dungeon Meshi Chap 54 25/05/2019
Dungeon Meshi Chap 53 23/04/2019
Dungeon Meshi Chap 52 12/04/2019
Dungeon Meshi Chap 51 07/03/2019
Dungeon Meshi Chap 50 14/01/2019
Dungeon Meshi Chap 49 05/12/2018
Dungeon Meshi Chap 48 28/10/2018
Dungeon Meshi Chap 47 31/08/2018
Dungeon Meshi Chap 46 11/08/2018
Dungeon Meshi Chap 45 13/07/2018
Dungeon Meshi Chap 44 09/06/2018
Dungeon Meshi Chap 43 17/05/2018
Dungeon Meshi Chap 42 17/05/2018
Dungeon Meshi Chap 41 17/05/2018
Dungeon Meshi Chap 40 01/01/2018
Dungeon Meshi Chap 39 26/11/2017
Dungeon Meshi Chap 38 24/11/2017
Dungeon Meshi Chap 37 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 36 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 35 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 34 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 33 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 32 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 31 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 30 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 29 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 28 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 27 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 26 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 25 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 24 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 23 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 22.1 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 22 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 21 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 20 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 19 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 18 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 17 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 16 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 15 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 14 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 13 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 12 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 11 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 10 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 9 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 8 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 7 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 6 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 5 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 4 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 3 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 2 17/09/2017
Dungeon Meshi Chap 1 17/09/2017
Hình ảnh
Dungeon Meshi
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!