Thông tin truyện Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Tên khác: 

変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko

Thể loại: Comedy,Ecchi,Seinen

Tác giả: Konogi Yoshiru

Nhóm dịch: Góc Truyện 16.5

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 331508      Người theo dõi: 170      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 94. 31/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 94 27/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 93 26/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 92 23/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 91 19/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 90 15/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 89 11/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 88 04/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 87 02/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 86 02/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 85 01/01/2020
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 84 30/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 83 27/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 82 24/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 81 21/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 80 19/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 79 16/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 78 14/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 77 12/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 76 08/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 75 05/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 74 02/12/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 73 29/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 72 27/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 71 25/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 70 24/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 69 22/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 68 20/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 67 17/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 66 16/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 65 11/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 64 10/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 63 10/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 62 10/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 61 01/11/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 60 30/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 59 27/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 58 25/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 57 21/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 56 18/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 55 18/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 54 14/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 53 14/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 52 10/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 51 05/10/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 50 30/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 49 26/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 48 23/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 47 20/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 46 17/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 45 17/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 44 17/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 43 12/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 42 09/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 41 06/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 40 05/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 39 02/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 38.5 04/09/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 38 30/08/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 37 19/06/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 36 16/06/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 35 15/06/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 34 15/06/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 33 11/06/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 32 03/06/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 31 30/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 30 26/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 29 21/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 28 17/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 27 14/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 26 13/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 25 10/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 24 08/05/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 23 08/01/2018
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 22 08/01/2018
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 21 02/01/2018
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 20 02/01/2018
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 19 02/01/2018
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 18 02/01/2018
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 17 17/06/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 16 30/08/2019
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 15 14/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 14 03/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 13 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 12 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 11 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 10 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 9 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 8 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 7 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 6 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 5.2 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 5.1 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 5 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 4 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 3 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 2 02/04/2017
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko Chapter 1 02/04/2017
Hình ảnh
Henjo - Hen Na Joshi Kousei Amaguri Chiko
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!