Thông tin truyện Himouto! Umaru-chan

Tên khác: 

Himouto! Umaru-tyan; Himouto! Umarutyan

Thể loại: Comedy,Romance,School Life,Shounen

Tác giả: Sankaku Head

Nhóm dịch: Devil Slayer Team,Nirei Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 584557      Người theo dõi: 150      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Một thằng anh tội nghiệp và một con em trời đánh... Trang chủ của bọn mình : https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Himouto! Umaru-chan Phụ Chương Vol6 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Phụ Chương 2 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Phụ Chương 1 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chapter Extra 8 21/06/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 193 02/12/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 192 18/11/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 191 04/11/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 190 04/11/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 189 24/09/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 188 08/09/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 187 21/08/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 186 07/08/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 185 07/08/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 184 03/07/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 183 17/06/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 182 04/06/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 181 20/05/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 180 06/05/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 179 16/04/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 178 16/04/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 177 29/03/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 176 04/03/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 175 16/02/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 174 31/01/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 173 22/01/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 172 15/01/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 171 07/01/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 170 01/01/2019
Himouto! Umaru-chan Chap 169 27/12/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 168 13/12/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 167 04/12/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 166 23/11/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 165 18/11/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 164 14/11/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 163: Umaru Và Kanau 08/04/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 162: Umaru Và Tiệc Chiêu đãi 08/04/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 161: Umaru Và đường Về Nhà 08/04/2018
Himouto! Umaru-chan Chap 160: Umaru Và Hồ Bơi Trong Nhà 29/12/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 159: Umaru Và Lễ Thất Tịch 26/11/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 158: Umaru Và đầu Hè 21/11/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 157: Umaru Và Hộp Kho Báu 08/11/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 156: Umaru Và Tìm Chỗ Trú Mưa 08/11/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 155: Umaru Và Trò Chơi 08/11/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 154 12/10/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 153 11/10/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 152 05/02/2017
Himouto! Umaru-chan Chap 151 21/11/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 150 21/11/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 149 21/10/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 148 18/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 147 18/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 146 17/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 145 04/05/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 144 03/04/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 143 27/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 142.5 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 142 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 141 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 140 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 139 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 138 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 137 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 136 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 135.5 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 135 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 134 18/03/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 133 13/12/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 132 13/12/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 131 13/12/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 130 13/12/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 129 13/12/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 128 20/11/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 127 13/11/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 126 30/10/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 125 05/10/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 124 05/10/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 123 30/09/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 122 30/09/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 121 27/09/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 120 23/09/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 119 03/09/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 118.5 24/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 118 24/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 117.5 18/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 117 17/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 116 16/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 115 13/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 114 06/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 113.3 06/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 113.2 06/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 113.1 06/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 113 06/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 112 01/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 111 01/08/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 110 30/07/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 109 23/07/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 108 14/07/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 107 09/07/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 106 17/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 105 17/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 104 17/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 103 17/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 102 17/09/2016
Himouto! Umaru-chan Chap 101 26/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 100 11/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 99 07/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 98 07/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 97 01/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 96 01/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 95 01/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 94 01/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 93 01/06/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 92 05/04/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 91.1 27/03/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 91 16/03/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 90 23/02/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 89 09/02/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 88 03/02/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 87 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 86 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 85 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 84 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 83 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 82 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 81 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 80 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 79 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 78 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 77 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 76 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 75.1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 75 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 74 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 73 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 72 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 71 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 70 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 69.1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 69 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 68 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 67 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 66 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 65.2 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 65.1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 65 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 64 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 63 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 62.1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 62 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 61 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 60 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 59.1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 59 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 58 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 57.5 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 57 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 56.1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 56 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 55 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 54 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 53 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 52 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 51 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 50 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 49 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 48 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 47 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 46 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 45 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 44 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 43 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 42 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 41 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 40 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 39 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 38 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 37 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 36 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 35 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 34 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 33 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 32 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 31 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 30.5 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 30.1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 30 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 29 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 28 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 27 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 26 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 25 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 24 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 23 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 22 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 21 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 20 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 19 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 18 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 17 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 16 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 15 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 14 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 13 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 12 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 11 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 10 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 9 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 8 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 7 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 6 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 5 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 4 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 3 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 2 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 1 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 0-c 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 0-b 25/01/2015
Himouto! Umaru-chan Chap 0-a 25/01/2015
Hình ảnh
Himouto! Umaru-chan
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!