Thông tin truyện I Am A Hero

Thể loại: Horror,Mature,Psychological,Seinen,Tragedy,Drama

Tác giả: HANAZAWA Kengo

Nhóm dịch: Deathplace Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 747867      Người theo dõi: 52      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Tôi là người hùng. Câu chuyện về một anh trợ lý họa sĩ, với một cuộc sống lương thì nghèo chẳng đủ ăn, một ước mơ thì chẳng thể thực hiện, đầu óc thì luôn ảo tưởng viển vông, tình yêu thì chẳng đi đến đâu cả ... Dường như anh ấy là một nhân vật phụ, một kẻ yếu kém, sợ hãi, không có lòng tự trọng và dũng cảm.
Nhưng rồi một ngày kia, thế giới mà Hideo - nhân vật chính phế vật của chúng ta thay đổi với những con zombie ghê rợn ... 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
I Am A Hero Chap 210 20/07/2019
I Am A Hero Chap 209 18/07/2019
I Am A Hero Chap 208 20/12/2018
I Am A Hero Chap 207 18/12/2018
I Am A Hero Chap 206 17/12/2018
I Am A Hero Chap 205 14/12/2018
I Am A Hero Chap 204 13/12/2018
I Am A Hero Chap 203 12/12/2018
I Am A Hero Chap 202 11/12/2018
I Am A Hero Chap 201 08/12/2018
I Am A Hero Chap 200 06/12/2018
I Am A Hero Chap 199 25/11/2018
I Am A Hero Chap 198 25/11/2018
I Am A Hero Chap 197 09/11/2018
I Am A Hero Chap 196 08/11/2018
I Am A Hero Chap 195 07/11/2018
I Am A Hero Chap 194 06/11/2018
I Am A Hero Chap 193 06/11/2018
I Am A Hero Chap 192 01/11/2018
I Am A Hero Chap 191 31/10/2018
I Am A Hero Chap 190 06/11/2018
I Am A Hero Chap 189 21/10/2018
I Am A Hero Chap 188 21/10/2018
I Am A Hero Chap 187 10/10/2018
I Am A Hero Chap 186 07/10/2018
I Am A Hero Chap 185 30/09/2018
I Am A Hero Chap 184 30/09/2018
I Am A Hero Chap 183 30/09/2018
I Am A Hero Chap 182 23/09/2018
I Am A Hero Chap 181 20/09/2018
I Am A Hero Chap 180 14/09/2018
I Am A Hero Chap 179 06/09/2018
I Am A Hero Chap 178 04/09/2018
I Am A Hero Chap 177 27/08/2018
I Am A Hero Chap 176 24/08/2018
I Am A Hero Chap 175 20/08/2018
I Am A Hero Chap 174 16/08/2018
I Am A Hero Chap 173 14/08/2018
I Am A Hero Chap 172 12/08/2018
I Am A Hero Chap 171 10/08/2018
I Am A Hero Chap 170 08/08/2018
I Am A Hero Chap 169 07/08/2018
I Am A Hero Chap 168 06/08/2018
I Am A Hero Chap 167 05/08/2018
I Am A Hero Chap 166 04/08/2018
I Am A Hero Chap 165 03/08/2018
I Am A Hero Chap 164 02/08/2018
I Am A Hero Chap 163 01/08/2018
I Am A Hero Chap 162 31/07/2018
I Am A Hero Chap 161 30/07/2018
I Am A Hero Chap 160 29/07/2018
I Am A Hero Chap 159 28/07/2018
I Am A Hero Chap 158 28/07/2018
I Am A Hero Chap 157 27/07/2018
I Am A Hero Chap 156 25/07/2018
I Am A Hero Chap 155 24/07/2018
I Am A Hero Chap 154 22/07/2018
I Am A Hero Chap 153 09/07/2018
I Am A Hero Chap 152 04/07/2018
I Am A Hero Chap 151 29/06/2018
I Am A Hero Chap 150 20/06/2018
I Am A Hero Chap 149 18/06/2018
I Am A Hero Chap 148 17/06/2018
I Am A Hero Chap 147 15/06/2018
I Am A Hero Chap 146 13/06/2018
I Am A Hero Chap 145 11/06/2018
I Am A Hero Chap 144 07/06/2018
I Am A Hero Chap 143 06/06/2018
I Am A Hero Chap 142 06/06/2018
I Am A Hero Chap 141 05/06/2018
I Am A Hero Chap 140 05/06/2018
I Am A Hero Chap 139 04/06/2018
I Am A Hero Chap 138 04/06/2018
I Am A Hero Chap 137 03/06/2018
I Am A Hero Chap 136 03/06/2018
I Am A Hero Chap 135 03/06/2018
I Am A Hero Chap 134 02/06/2018
I Am A Hero Chap 133 01/06/2018
I Am A Hero Chap 132 01/06/2018
I Am A Hero Chap 131 31/05/2018
I Am A Hero Chap 130 31/05/2018
I Am A Hero Chap 129 30/05/2018
I Am A Hero Chap 128 30/05/2018
I Am A Hero Chap 127 30/05/2018
I Am A Hero Chap 126 30/05/2018
I Am A Hero Chap 125 30/05/2018
I Am A Hero Chap 124 30/05/2018
I Am A Hero Chap 123 30/05/2018
I Am A Hero Chap 122 29/09/2017
I Am A Hero Chap 121 29/09/2017
I Am A Hero Chap 120 29/09/2017
I Am A Hero Chap 119 29/09/2017
I Am A Hero Chap 118 29/09/2017
I Am A Hero Chap 117 29/09/2017
I Am A Hero Chap 116 29/09/2017
I Am A Hero Chap 115 29/09/2017
I Am A Hero Chap 114 29/09/2017
I Am A Hero Chap 113 29/09/2017
I Am A Hero Chap 112 29/09/2017
I Am A Hero Chap 111 29/09/2017
I Am A Hero Chap 110 29/09/2017
I Am A Hero Chap 109 29/09/2017
I Am A Hero Chap 108 29/09/2017
I Am A Hero Chap 107 29/09/2017
I Am A Hero Chap 106 29/09/2017
I Am A Hero Chap 105 29/09/2017
I Am A Hero Chap 104 29/09/2017
I Am A Hero Chap 103 29/09/2017
I Am A Hero Chap 102 29/09/2017
I Am A Hero Chap 101 29/09/2017
I Am A Hero Chap 100 29/09/2017
I Am A Hero Chap 99 29/09/2017
I Am A Hero Chap 98 29/09/2017
I Am A Hero Chap 97 29/09/2017
I Am A Hero Chap 96 29/09/2017
I Am A Hero Chap 95 29/09/2017
I Am A Hero Chap 94 29/09/2017
I Am A Hero Chap 93 29/09/2017
I Am A Hero Chap 92 29/09/2017
I Am A Hero Chap 91 29/09/2017
I Am A Hero Chap 90 29/09/2017
I Am A Hero Chap 89 29/09/2017
I Am A Hero Chap 88 29/09/2017
I Am A Hero Chap 87 29/09/2017
I Am A Hero Chap 86 29/09/2017
I Am A Hero Chap 85 29/09/2017
I Am A Hero Chap 84 29/09/2017
I Am A Hero Chap 83 29/09/2017
I Am A Hero Chap 82 29/09/2017
I Am A Hero Chap 81 29/09/2017
I Am A Hero Chap 80 29/09/2017
I Am A Hero Chap 79 29/09/2017
I Am A Hero Chap 78 29/09/2017
I Am A Hero Chap 77 29/09/2017
I Am A Hero Chap 76 29/09/2017
I Am A Hero Chap 75 29/09/2017
I Am A Hero Chap 74 29/09/2017
I Am A Hero Chap 73 29/09/2017
I Am A Hero Chap 72 29/09/2017
I Am A Hero Chap 71 29/09/2017
I Am A Hero Chap 70 29/09/2017
I Am A Hero Chap 69 29/09/2017
I Am A Hero Chap 68 29/09/2017
I Am A Hero Chap 67 29/09/2017
I Am A Hero Chap 66 29/09/2017
I Am A Hero Chap 65 29/09/2017
I Am A Hero Chap 64 29/09/2017
I Am A Hero Chap 63 29/09/2017
I Am A Hero Chap 62 29/09/2017
I Am A Hero Chap 61 29/09/2017
I Am A Hero Chap 60 29/09/2017
I Am A Hero Chap 59 29/09/2017
I Am A Hero Chap 58 29/09/2017
I Am A Hero Chap 57 29/09/2017
I Am A Hero Chap 56 29/09/2017
I Am A Hero Chap 55 29/09/2017
I Am A Hero Chap 54 29/09/2017
I Am A Hero Chap 53 29/09/2017
I Am A Hero Chap 52 29/09/2017
I Am A Hero Chap 51 29/09/2017
I Am A Hero Chap 50 29/09/2017
I Am A Hero Chap 49 29/09/2017
I Am A Hero Chap 48 29/09/2017
I Am A Hero Chap 47 29/09/2017
I Am A Hero Chap 46 29/09/2017
I Am A Hero Chap 45 29/09/2017
I Am A Hero Chap 44 29/09/2017
I Am A Hero Chap 43 29/09/2017
I Am A Hero Chap 42 29/09/2017
I Am A Hero Chap 41 29/09/2017
I Am A Hero Chap 40 29/09/2017
I Am A Hero Chap 39 29/09/2017
I Am A Hero Chap 38 29/09/2017
I Am A Hero Chap 37 29/09/2017
I Am A Hero Chap 36 29/09/2017
I Am A Hero Chap 35 29/09/2017
I Am A Hero Chap 34 29/09/2017
I Am A Hero Chap 33 29/09/2017
I Am A Hero Chap 32 29/09/2017
I Am A Hero Chap 31 29/09/2017
I Am A Hero Chap 30 29/09/2017
I Am A Hero Chap 29 29/09/2017
I Am A Hero Chap 28 29/09/2017
I Am A Hero Chap 27 29/09/2017
I Am A Hero Chap 26 29/09/2017
I Am A Hero Chap 25 29/09/2017
I Am A Hero Chap 24 29/09/2017
I Am A Hero Chap 23 29/09/2017
I Am A Hero Chap 22 29/09/2017
I Am A Hero Chap 21 29/09/2017
I Am A Hero Chap 20 29/09/2017
I Am A Hero Chap 19 29/09/2017
I Am A Hero Chap 18 29/09/2017
I Am A Hero Chap 17 29/09/2017
I Am A Hero Chap 16 29/09/2017
I Am A Hero Chap 15 29/09/2017
I Am A Hero Chap 14 29/09/2017
I Am A Hero Chap 13 29/09/2017
I Am A Hero Chap 12 29/09/2017
I Am A Hero Chap 11 29/09/2017
I Am A Hero Chap 10 29/09/2017
I Am A Hero Chap 9 29/09/2017
I Am A Hero Chap 8 29/09/2017
I Am A Hero Chap 7 29/09/2017
I Am A Hero Chap 6 29/09/2017
I Am A Hero Chap 5 29/09/2017
I Am A Hero Chap 4 29/09/2017
I Am A Hero Chap 3 29/09/2017
I Am A Hero Chap 2 29/09/2017
I Am A Hero Chap 1 29/09/2017
Hình ảnh
I Am A Hero
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!