Thông tin truyện Iron Wok Jan - Đầu Bếp Siêu Đẳng

Tên khác: 

Tetsunabe no Jan

Thể loại: Comedy,Drama,Mature,Romance

Tác giả: SAIJYO Shinji

Nhóm dịch: Mega Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 100715      Người theo dõi: 18      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Đầu bếp trẻ tuổi, tài năng, và siêu kiêu ngạo, Akiyama Jan, muốn trở thành đệ nhất đầu bếp Trung Hoa. Anh vào làm ở nhà hàng nhưng không ai thích anh. Tuy vậy, những kẻ muốn thử thách tài năng đều bị bại thảm thương. Trừ con gái của kẻ thù là Gobanchou Kiriko cũng là một đầu bếp trứ danh.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 98 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 97 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 96 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 95 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 94 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 93 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 92 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 91 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 90 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 89 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 88 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 84 10/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 83 06/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 82 02/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 81 02/11/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 80 18/10/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 79 18/10/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 78 27/09/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 77 19/09/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 76 13/09/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 75 10/09/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 74 05/09/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 73 30/08/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 72 24/08/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 71 16/08/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 70 12/08/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 69 02/08/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 68 15/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 66-67 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 65 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 64 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 63 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 62 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 61 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 60 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 59 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 58 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 57 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 56 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 55 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 54 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 53 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 52 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 51 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 50 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 49 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 48 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 47 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 46 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 45 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 44 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 43 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 42 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 41 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 40 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 39 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 38 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 37 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 36 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 35 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 34 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 33 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 32 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 31 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 30 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 29 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 28 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 27 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 26 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 25 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 24 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 23 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 22 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 21 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 20 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 19 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 18 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 17 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 16 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 15 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 14 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 13 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 12 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 11 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 10 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 9 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 8 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 7 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 6 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 5 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 4 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 3 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 2 12/07/2019
Iron Wok Jan - đầu Bếp Siêu đẳng Chap 1 12/07/2019
Hình ảnh
Iron Wok Jan - Đầu Bếp Siêu Đẳng
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!