Thông tin truyện Kamisama No Iutoori II

Tên khác: 

As God of Death Dictates 2; 神さまの言うとおり弐; Kamisama no Iu Toori 2; Kamisama no Iutoori Ni; Like God Says 2

Thể loại: Action,Horror,Mystery,Psychological,Shounen,Supernatural,Tragedy

Tác giả: Kaneshiro Muneyuki,FUJIMURA Akeji

Nhóm dịch: Zombies 13rd Team,HorrorFC

Tình trạng: Đã hoàn thành      Số lượt xem: 261980      Người theo dõi: 28      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Akashi và bạn thân của mình - Aoyama có cùng một ước mơ, chính là bóng đá. Tuy hiểu lầm và giận nhau, nhưng cuối cùng Akashi cũng hiểu ra và quyết định xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi ấy vẫn chưa thực hiện được, Akashi đã bị bắt đến một ngôi trường, nơi đó có một tên tự xưng mình là Chúa cùng những trò chơi tử thần mà luật chơi duy nhất là SỐNG SÓT... Liệu Akashi có sống không? Và cậu ấy có cứu được người bạn thân đang gặp nguy hiểm của mình?

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Kamisama No Iutoori Ii Chương 186 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 185 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 184 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 183 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 182 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 181 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 180 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 179 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 178 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 177 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 176 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 175 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 174 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 173 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 172 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 171 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 170 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 169 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 168 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 167 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 166 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 165 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 164 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 163 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 162 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 161 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 160 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 159 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 158 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 157 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 156 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 155 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 154 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 153 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 152 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 151 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 150 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 149 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 148 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 147 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 146 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 145 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 144 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 143 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 142 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 141 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 140 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 139 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 138 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 137 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 136 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 135 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 134 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 133 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 132 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 131 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 130 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 129 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 128 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 127 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 126 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 125 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 124 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 123 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 122 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 121 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 120 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 119 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 118 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 117 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 116 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 115 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 114 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 113 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 112 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 111 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 110 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 109 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 108 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 107 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 106 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 105 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 104 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 103 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 102 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 101 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 100 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 99 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 98 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 97 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 96 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 95 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 94 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 93 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 92 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 91 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 90 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 89 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 88 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 87 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 86 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 85.1 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 84 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 83 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 82 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 81 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 80 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 79 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 78 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 77 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 76 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 75 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 74 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 73 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 72 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 71 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 70 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 69 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 68 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 67 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 66 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 65 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 64 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 63 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 62 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 61 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 60 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 59 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 58 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 57 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 56 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 55 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 54 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 53 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 52 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 51 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 50 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 49 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 48 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 47 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 46 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 45 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 44 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 43 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 42 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 41 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 40 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 39 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 38 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 37 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 36 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 35 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 34 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 33 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 32 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 31 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 30 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 29 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 28 13/08/2019
Kamisama No Iutoori Ii Chương 27 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 26 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 25 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 24 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 23 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 22 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 21 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 20 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 19 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 18 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 17 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 16 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 15 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 14 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 13 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 12 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 11 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 10 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 09 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 08 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 07 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 06 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 05 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 04 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 03 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 02 20/04/2015
Kamisama No Iutoori Ii Chương 01 20/04/2015
Hình ảnh
Kamisama No Iutoori II
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!