Thông tin truyện Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru!

Tên khác: 

この美術部には問題がある!; Kono Bijutsubu ni ha Mondai ga Aru!; There's a Problem With This Art Club!; Konobi!

Thể loại: Comedy,Romance,School Life

Tác giả: Imigi Muru

Nhóm dịch: Neko team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 182015      Người theo dõi: 94      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

_"Câu chuyện của một CLB Hội Họa với những thành viên là một anh chàng cuồng 2-D, một cô bé chỉ thích vẽ táo, một chủ tịch CLB lười biếng, v.v... Một bộ truyện cực kỳ dễ thương, đủ làm hài lòng các otaku khó tính nhất."

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 74th Work 20/09/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 73rd Work 10/09/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 72nd Work 31/08/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 71st Work 22/08/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 70th Work 15/08/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 69th Work 01/08/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 68th Work 28/07/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 67th Work 27/07/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 66th Work 07/07/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 65th Work 01/07/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 64th Work 14/06/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 63rd Work 30/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 62nd Work 30/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 61st Work 15/08/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 60th Work 30/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 59th Work 30/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 58th Work 30/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 57th Work 30/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 56th Work 30/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 55th Work 13/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 54th Work 13/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 53rd Work 13/05/2019
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 52nd Work 11/08/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 51st Work 31/07/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 50th Work 31/07/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 49th Work 12/07/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 48th Work 04/07/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 47th Work 04/07/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 46th Work 11/05/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 45th Work 03/05/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 44th Work 16/04/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 43rd Work 16/04/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 41st Work 03/04/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 40th Work 12/02/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 39th Work 10/02/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 38th Work 10/02/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 37th Work 23/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 36.5th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 36th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 35th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 34th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 33.5th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 33rd Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 32nd Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 31st Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 30th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 29th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 28th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 27th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 27th-worr 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 26th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 25th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 24th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 23rd Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 22nd Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 21st Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 20th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 19.1th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 19th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 18th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 17th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 16th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 15th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 14th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 13th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 12th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 11th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 10th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 9.2th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 9.1 Th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 9th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 8.1th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 8th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 7th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 6th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 5th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 4th Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 3rd Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 2nd Work 10/01/2017
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru! 1st Work 10/01/2017
Hình ảnh
Kono Bijutsubu Ni Wa Mondai Ga Aru!
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!