Thông tin truyện Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne

Tên khác: 

今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね ; 今夜月美愿君亡 ; Love you so I kill you ; The moon is beautiful tonight, but first, die ; Yêu em anh giết em ; Mặt trăng đêm nay thật đẹp,nhưng trước hết,hãy chết đi; I love you so I kill you

Thể loại: Drama,Horror,Mature,Romance,School Life,Shounen,Supernatural

Tác giả: Kaname Majuro

Nhóm dịch: Legend Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 147105      Người theo dõi: 120      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Truyện Kinh Dị + Romance = ? 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 29 21/09/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 28 21/09/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 27 10/08/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 26 16/07/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 25 01/07/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 24 11/05/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 23 11/05/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 22 11/05/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 21 11/05/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 20 11/05/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 19 11/05/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 18 11/05/2019
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 17 07/08/2018
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 16 21/07/2018
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 15 13/07/2018
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 14 13/07/2018
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 13 13/07/2018
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 12 31/10/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 11.5 02/07/2018
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 11 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 10 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 9 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 8.5 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 8 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 7.5 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 7 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 6.5 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 6 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 5.5 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 5 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 4 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 3 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 2 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 1b 15/08/2017
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne Chap 1a 15/08/2017
Hình ảnh
Konya Wa Tsuki Ga Kirei Desu Ga, Toriaezu Shi Ne
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!