Thông tin truyện Nejimaki Kagyuu

Thể loại: Comedy,Ecchi,Martial Arts,School Life,Supernatural

Tác giả: Nakayama Atsushi

Nhóm dịch: sora no otaku

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 139780      Người theo dõi: 47      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Đại khái là các em siêu khủng bố đánh nhau vì 1 thằng thầy giáo.
 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Nejimaki Kagyuu Chap 62 12/05/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 61 25/03/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 60 18/03/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 59 24/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 58 26/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 57 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 56 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 55 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 54 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 53 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 52 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 51 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 50 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 49 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 48 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 47 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 46 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 45 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 44 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 43 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 42 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 41 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 40 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 39 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 38 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 37 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 36 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 35 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 34 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 33 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 32 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 31 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 30 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 29 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 28 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 27 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 26 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 25 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 24 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 23 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 22 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 21 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 20 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 19 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 18 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 17 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 16 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 15 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 14 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 13 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 12 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 11 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 10 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 9 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 8 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 7.5 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 7 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 6 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 5 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 4 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 3 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 2 09/02/2018
Nejimaki Kagyuu Chap 1 09/02/2018
Hình ảnh
Nejimaki Kagyuu
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!