Thông tin truyện Onepunch-Man

Thể loại: Action,Comedy,Seinen,Supernatural

Tác giả: ONE,Murata Yuusuke

Nhóm dịch: [Amethyst] Group

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 4283000      Người theo dõi: 622      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn...Lol !!!

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Onepunch-man Ngoại Truyện - Cuộc Thi Người Mẫu 21/03/2015
Onepunch-man Chap Special 03/12/2014
Onepunch-man Chap Doujin 31/08/2016
Onepunch-man Bonus 03/12/2014
Onepunch-man Chap 169 12/01/2020
Onepunch-man Chap 168 28/12/2019
Onepunch-man Chap 167 14/12/2019
Onepunch-man Chap 166.5 16/12/2019
Onepunch-man Chap 166 01/12/2019
Onepunch-man Chap 165 17/11/2019
Onepunch-man Chap 164 02/11/2019
Onepunch-man Chap 163 02/11/2019
Onepunch-man Chap 162 05/10/2019
Onepunch-man Chap 161 21/09/2019
Onepunch-man Chap 160 07/09/2019
Onepunch-man Chap 159 06/09/2019
Onepunch-man Chap 158 12/08/2019
Onepunch-man Chap 157 28/07/2019
Onepunch-man Chap 156 13/07/2019
Onepunch-man Chap 155 02/07/2019
Onepunch-man Chap 154 19/06/2019
Onepunch-man Chap 153 04/06/2019
Onepunch-man Chap 152 26/05/2019
Onepunch-man Chap 151.5 06/05/2019
Onepunch-man Chap 151 20/04/2019
Onepunch-man Chap 150 07/04/2019
Onepunch-man Chap 149 27/03/2019
Onepunch-man Chap 148 25/02/2019
Onepunch-man Chap 147 17/02/2019
Onepunch-man Chap 146 12/02/2019
Onepunch-man Chap 145 22/01/2019
Onepunch-man Chap 144 22/01/2019
Onepunch-man Chap 143 20/12/2018
Onepunch-man Chap 142 03/12/2018
Onepunch-man Chap 141 20/11/2018
Onepunch-man Chap 140 05/11/2018
Onepunch-man Chap 139 21/10/2018
Onepunch-man Chap 138 08/10/2018
Onepunch-man Chap 137 25/09/2018
Onepunch-man Chap 136 13/09/2018
Onepunch-man Chap 135.5 13/09/2018
Onepunch-man Chap 135 12/08/2018
Onepunch-man Chap 134 25/06/2018
Onepunch-man Chap 133 25/06/2018
Onepunch-man Chap 132 29/04/2018
Onepunch-man Chap 131 11/04/2018
Onepunch-man Chap 130 26/03/2018
Onepunch-man Chap 129 23/02/2018
Onepunch-man Chap 128.5 10/02/2018
Onepunch-man Chap 128 03/02/2018
Onepunch-man Chap 127 20/01/2018
Onepunch-man Chap 126 01/01/2018
Onepunch-man Chap 125 01/01/2018
Onepunch-man Chap 124.5 Raw 12/08/2019
Onepunch-man Chap 124 04/11/2017
Onepunch-man Chap 123 13/10/2017
Onepunch-man Chap 122 22/09/2017
Onepunch-man Chap 121 27/08/2017
Onepunch-man Chap 120 05/08/2017
Onepunch-man Chap 119 21/07/2017
Onepunch-man Chap 118 22/06/2017
Onepunch-man Chap 117 08/06/2017
Onepunch-man Chap 116 26/05/2017
Onepunch-man Chap 115 12/05/2017
Onepunch-man Chap 114.5 24/04/2017
Onepunch-man Chap 114 22/04/2017
Onepunch-man Chap 113 22/04/2017
Onepunch-man Chap 112 05/04/2017
Onepunch-man Chap 111 28/02/2017
Onepunch-man Chap 110 10/02/2017
Onepunch-man Chap 109 01/02/2017
Onepunch-man Chap 108 15/01/2017
Onepunch-man Chap 107.5 26/12/2016
Onepunch-man Chap 107.1 15/01/2017
Onepunch-man Chap 107 24/12/2016
Onepunch-man Chap 106.5 12/12/2016
Onepunch-man Chap 106 10/12/2016
Onepunch-man Chap 105.5 10/12/2016
Onepunch-man Chap 105 27/11/2016
Onepunch-man Chap 104 16/11/2016
Onepunch-man Chap 103 12/10/2016
Onepunch-man Chap 102 21/09/2016
Onepunch-man Chap 101 27/08/2016
Onepunch-man Chap 100 05/08/2016
Onepunch-man Chap 99 05/08/2016
Onepunch-man Chap 98 05/08/2016
Onepunch-man Chap 97.5 21/06/2016
Onepunch-man Chap 97 18/06/2016
Onepunch-man Chap 96 18/06/2016
Onepunch-man Chap 95 20/05/2016
Onepunch-man Chap 94 07/05/2016
Onepunch-man Chap 93.5 07/05/2016
Onepunch-man Chap 93 30/03/2016
Onepunch-man Chap 92 18/03/2016
Onepunch-man Chap 91 18/03/2016
Onepunch-man Chap 90 18/03/2016
Onepunch-man Chap 89 18/03/2016
Onepunch-man Chap 88 18/03/2016
Onepunch-man Chap 87 18/03/2016
Onepunch-man Chap 86 18/03/2016
Onepunch-man Chap 85.5 13/12/2015
Onepunch-man Chap 85 13/12/2015
Onepunch-man Chap 84 13/12/2015
Onepunch-man Chap 83 20/11/2015
Onepunch-man Chap 82 30/10/2015
Onepunch-man Chap 81.5 27/08/2016
Onepunch-man Chap 81 18/10/2015
Onepunch-man Chap 80.5 27/08/2016
Onepunch-man Chap 80 05/10/2015
Onepunch-man Chap 79 11/09/2015
Onepunch-man Chap 78.5 11/09/2015
Onepunch-man Chap 78 03/09/2015
Onepunch-man Chap 77.5 2 27/08/2016
Onepunch-man Chap 77.5 24/08/2015
Onepunch-man Chap 77 05/08/2015
Onepunch-man Chap 76 02/08/2015
Onepunch-man Chap 75 17/07/2015
Onepunch-man Chap 74 08/07/2015
Onepunch-man Chap 73 08/07/2015
Onepunch-man Chap 72 26/06/2015
Onepunch-man Chap 71.5 17/06/2015
Onepunch-man Chap 71 17/06/2015
Onepunch-man Chap 70 08/06/2015
Onepunch-man Chap 69 26/05/2015
Onepunch-man Chap 68 20/05/2015
Onepunch-man Chap 67.2 27/08/2016
Onepunch-man Chap 67 05/05/2015
Onepunch-man Chap 66.6 04/05/2015
Onepunch-man Chap 66.5 30/04/2015
Onepunch-man Chap 66 20/04/2015
Onepunch-man Chap 65 12/04/2015
Onepunch-man Chap 64 12/04/2015
Onepunch-man Chap 63 12/04/2015
Onepunch-man Chap 62 04/03/2015
Onepunch-man Chap 61 11/02/2015
Onepunch-man Chap 60 25/01/2015
Onepunch-man Chap 59 25/01/2015
Onepunch-man Chap 58 25/12/2014
Onepunch-man Chap 57 11/12/2014
Onepunch-man Chap 56.5 04/12/2014
Onepunch-man Chap 56 03/12/2014
Onepunch-man Chap 55 03/12/2014
Onepunch-man Chap 54 03/12/2014
Onepunch-man Chap 53.2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 53 03/12/2014
Onepunch-man Chap 52 03/12/2014
Onepunch-man Chap 51 03/12/2014
Onepunch-man Chap 50 03/12/2014
Onepunch-man Chap 49.2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 49 03/12/2014
Onepunch-man Chap 48.5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 48 03/12/2014
Onepunch-man Chap 47.6 03/12/2014
Onepunch-man Chap 47.5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 47.2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 47 03/12/2014
Onepunch-man Chap 46.5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 46.2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 46 03/12/2014
Onepunch-man Chap 45.2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 45 27/08/2016
Onepunch-man Chap 44 03/12/2014
Onepunch-man Chap 43 03/12/2014
Onepunch-man Chap 42 03/12/2014
Onepunch-man Chap 41.3 03/12/2014
Onepunch-man Chap 41.2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 41 03/12/2014
Onepunch-man Chap 40 03/12/2014
Onepunch-man Chap 39 03/12/2014
Onepunch-man Chap 38.5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 38 03/12/2014
Onepunch-man Chap 37 03/12/2014
Onepunch-man Chap 36.5 12/03/2015
Onepunch-man Chap 36 03/12/2014
Onepunch-man Chap 35.2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 35.1 03/12/2014
Onepunch-man Chap 35 03/12/2014
Onepunch-man Chap 34 03/12/2014
Onepunch-man Chap 33 03/12/2014
Onepunch-man Chap 32 03/12/2014
Onepunch-man Chap 31 03/12/2014
Onepunch-man Chap 30 03/12/2014
Onepunch-man Chap 29 03/12/2014
Onepunch-man Chap 28 03/12/2014
Onepunch-man Chap 27 03/12/2014
Onepunch-man Chap 26 03/12/2014
Onepunch-man Chap 25 03/12/2014
Onepunch-man Chap 24 03/12/2014
Onepunch-man Chap 23.5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 23 03/12/2014
Onepunch-man Chap 22.7 27/08/2016
Onepunch-man Chap 22.5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 22 03/12/2014
Onepunch-man Chap 21 03/12/2014
Onepunch-man Chap 20 03/12/2014
Onepunch-man Chap 19 03/12/2014
Onepunch-man Chap 18.5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 18 03/12/2014
Onepunch-man Chap 17 03/12/2014
Onepunch-man Chap 16 03/12/2014
Onepunch-man Chap 15 03/12/2014
Onepunch-man Chap 14 03/12/2014
Onepunch-man Chap 13 03/12/2014
Onepunch-man Chap 12 03/12/2014
Onepunch-man Chap 11 03/12/2014
Onepunch-man Chap 10 03/12/2014
Onepunch-man Chap 9 03/12/2014
Onepunch-man Chap 8 03/12/2014
Onepunch-man Chap 7 03/12/2014
Onepunch-man Chap 6 03/12/2014
Onepunch-man Chap 5 03/12/2014
Onepunch-man Chap 4 03/12/2014
Onepunch-man Chap 3 03/12/2014
Onepunch-man Chap 2 03/12/2014
Onepunch-man Chap 1 03/12/2014
Onepunch-man Chap 00 Extra: Onepunch Man X Dragon Ball 24/02/2017
Hình ảnh
Onepunch-Man
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!