Thông tin truyện Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình

Thể loại: Action,Adventure,Comedy,Shounen

Tác giả: Mashima Hiro

Nhóm dịch: vechai

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 395032      Người theo dõi: 25      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Truyện bắt đầu khi Haru câu được Plue trên 1 hòn đảo nhỏ và thế là cậu bị cuốn vào trận chiến khốc liệt với tổ chức tội ác "Demon Card" sử dụng đá Dark Bring với mục đích thống trị thế giới, với vai trò là ''Chủ nhân Rave''! Cậu có được những ngươi bạn rất tốt giúp đỡ trong cuộc phiêu lưu ,mỗi người bạn là một khả năng chiến đấu khác nhau,tất cả đều đáng tin cậy và cùng lý tưởng đem lại hòa bình cho thế giới!
 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 216 07/11/2019
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 215 19/09/2019
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 214 08/09/2019
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 213 05/09/2019
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 212 02/04/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 211 24/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 210 24/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 209 22/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 208 20/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 207 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 206 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 205 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 204 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 203 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 202 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 201 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 200 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 199 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 198 18/03/2016
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 197 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 196 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 195 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 194 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 193 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 192 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 191 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 190 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 189 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 188 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 187 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 186 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 185 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 184 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 183 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 182 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 181 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 180 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 179 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 178 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 177 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 176 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 175 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 174 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 173 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 172 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 171 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 170 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 169 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 168 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 167 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 166 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 87 23/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 86 14/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 85 09/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 84 09/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 83 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 82 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 81 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 80 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 79 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 78 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 77 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 76 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 75 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 74 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 73 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 72 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 71 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 70 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 69 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 68 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 67 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 66 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 65 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 64 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 63 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 62 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 61 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 60 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 59 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 58 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 57 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 56 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 55 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 54 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 53 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 52 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 51 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 50 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 49 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 48 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 47 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 46 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 45 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 44 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 43 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 42 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 41 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 40 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 39 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 38 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 37 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 36 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 35 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 34 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 33 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 32 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 31 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 30 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 29 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 28 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 27 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 26 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 25 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 24 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 23 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 22 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 21 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 20 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 19 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 18 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 17 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 16 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 15 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 14 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 13 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 12 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 11 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 10 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 9 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 8 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 7 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 6 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 5 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 4 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 3 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 2 03/05/2015
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình Chap 1 03/05/2015
Hình ảnh
Rave Master - Thanh Kiếm Biến Hình
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!